Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi i efektywnymi metodami prezentacji danych w pakiecie biurowym Microsoft Office. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego projektowania modelu danych, wyboru oraz dostosowaniu metody ich prezentacji; zapoznają się z możliwościami wykorzystania zaawansowanych wykresów, w tym: wykresów kaskadowych, harmonogramu Gantta, wykresu pociskowego i wielu innych. Dodatkowo zostaną przedstawione inne metody prezentacji danych, tj. formatowanie warunkowe, wykresy przebiegu w czasie, wykorzystanie map, infografik, raportów tabel przestawnych, tworzenie schematów, itp. Całość zostanie uzupełniona o najważniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące prezentacji danych oraz komunikacji wizualnej, dzięki czemu uczestnicy dowiedzą się jak, oprócz doboru odpowiedniej metody, sprawić aby dane były czytelne, a odbiorca koncentrował uwagę na istotnej ich części. Wszystko zostanie przedstawione w formie nowoczesnych ćwiczeń prezentujących techniczne rozwiązania i sztuczki, dzięki czemu możliwe będzie tworzenie dynamicznych wykresów, pozwalających na wyróżnienie, wybór prezentowanych danych lub zautomatyzowanie tych procesów. W ćwiczeniach zostaną wykorzystane programy Microsoft Excel, Microsoft Word oraz Microsoft PowerPoint, dzięki czemu uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć łącza między źródłem danych, a ich prezentacją pozwalające na łatwą aktualizację. Zwieńczeniem szkolenia będzie omówienie koncepcji pulpitu menedżerskiego (ang. dashboard). 

Profil słuchacza

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie Microsoft Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp. 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia oczekiwana jest znajomość programu Microsoft Excel przynajmniej na poziomie podstawowym (mile widziana znajomość podstaw tabel przestawnych) oraz znajomość interfejsu programów Microsoft Word i Microsoft PowerPoint.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych 

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części: teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Formatowanie warunkowe w prezentacji danych

Udoskonalanie raportów za pomocą formatowania warunkowego

Wykorzystanie formuł do wyróżnienia komórek

Porównywanie tablic danych

Wykorzystanie pasków danych, zestawów ikon i skali kolorów

Ulepszanie prezentacji danych za pomocą formatu danych

Wykresy

Dobór i efektywne tworzenie wykresów

Dostosowanie i formatowanie wykresów

Unikanie typowych błędów i radzenie sobie z problemami

Zaawansowane wykresy użytkownika (kaskadowy, harmonogram Gantta, pociskowy i inne)

Wykorzystanie motywów i szablonów

Samopowiększające się źródło danych

Wykorzystanie list rozwijanych i przycisków (formantów)

Wykres z wyborem serii danych i zakresu prezentowanych danych

Emfaza – kierowanie uwagi odbiorcy

Pulpit menedżerski

Omówienie koncepcji pulpitu menedżerskiego

Zasady tworzenia pulpitu menedżerskiego

Realizacja z wykorzystaniem MS Excel

Tabele przestawne i wykresy przestawne

Tabela przestawna w prezentacji danych

Wykresy przestawne

Fragmentatory

Pulpit menedżerski z wykorzystaniem tabel przestawnych

Drążenie danych

Inne narzędzia prezentacji danych

Sparklines - wykresy przebiegu w czasie

Wykresy na mapach

Mapy jako element wizualizacji

Infografiki

Zabezpieczanie danych

Ograniczenie dostępu do skoroszytu

Blokowanie wybranych komórek w skoroszycie

Ukrywanie formuł

Ochrona struktury skoroszytu

Raporty w PowerPoint

Rodzaje prezentacji

Dostosowanie tabel i wykresów do slajdów

Zmienne dane na slajdach

Dodawanie komentarzy i objaśnień

Wymiana danych pomiędzy aplikacjami MS Office

Sposoby na połączenie danych z PowerPoint i Word

Ręczna aktualizacja danych

Automatyczna aktualizacja danych

Kontrola i zrywanie połączeń

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

wybrać odpowiedni do prezentowanych danych wykres oraz dostosować go do własnych potrzeb,

tworzyć zaawansowane wykresy użytkownika, w tym wykres kaskadowy, wykres Gantta, wykres pociskowy,

tworzyć narzędzia pozwalające na sterowanie wykresami – listy i przyciski wyboru itp.,

wykorzystać formatowanie warunkowe do wyróżnienia i podniesienia atrakcyjności raportów,

wykorzystać inne narzędzia prezentacji, jak: wykresy przebiegu w czasie, infografiki itp.,

tworzyć efektowne, animowane wykresy w programie PowerPoint,

wykorzystać do prezentacji danych tabele przestawne oraz wykresy przestawne,

korzystać z narzędzi sterujących wykresami przestawnymi – fragmentatorów,

łączyć dane pomiędzy aplikacjami, aby była możliwa ich błyskawiczna aktualizacja.

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z zagadnieniami wizualizacji danych w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programami pakietu Microsoft. W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2010 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania): • Analiza finansowa w Microsoft Excel • Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania. 

 

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-08-13
2 dni
Stacjonarne790.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-08-23
2 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-09-03
2 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-09-24
2 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja
Gdańsk2018-09-27
2 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

  • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
  • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.