Microsoft Power Point 2010/2013/2016 – kurs przekrojowy

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat najczęściej wykorzystywanych funkcji programu Microsoft PowerPoint 2010 oraz pozna ich zastosowanie w praktyce. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych składających się z wykresów, tabel schematów organizacyjnych, grafik oraz animacji.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które kontynuują pracę w programie PowerPoint i chcą zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami PowerPoint.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz podstawowa obsługa komputera.

Czas trwania

2 dni (16 godzin)

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Charakterystyka programu

Możliwości programu

Omówienie elementów budowy programu

Dostosowywanie programu

Podstawowe operacje w programie

Tworzenie nowej prezentacji

Zastosowanie motywów i szablonów

Zapisywanie prezentacji

Otwieranie istniejących prezentacji

Podstawowe operacje na slajdach

Dodawanie nowych slajdów

Zmiana układu slajdu

Slajdy zawierające tekst

Wprowadzanie tekstu w do symboli zastępczych

Wprowadzanie tekstu w konspekcie

Wprowadzanie tekstu w do pola tekstowego

Formatowanie tekstu i pól tekstowych

Slajdy zawierające tabele

Wstawianie tabel

Edycja tabel

Formatowanie tabel

Slajdy zawierające wykresy

Podstawowe wiadomości o wykresach

Wprowadzanie i edycja danych

Formatowanie wykresów

Modyfikacje wykresów

Animacja wykresów

Slajdy zawierające grafikę SmartArt

Wstawia grafiki SmartArt

Wprowadzanie tekstu

Edycja i formatowanie 

Obiekty graficzne w prezentacji

Dodawanie obrazów, ClipArtów i kształtów

Formatowanie obiektów graficznych

Slajdy zawierające dźwięki i filmy

Wstawianie i modyfikacja filmów i dźwięków  w prezentacji

Animacja w programie PowerPoint

Dodawanie przejść pomiędzy slajdami

Dodawanie animacji na obiektach (tekst, wykresy)

Obiekty graficzne w prezentacji - opcje zaawansowane

Wstawianie obiektów - przykłady zastosowań

Rysowanie własnych schematów, formatowanie i animacja

Prezentacje interaktywne z wykorzystaniem rozgałęzienia do innych slajdów

Wstawianie do pokazów innych prezentacji

Odwołania do innych aplikacji

Prezentacje przenośne

Zaawansowane opcje wydruku

Drukowanie - opcje zaawansowane

Drukowanie materiałów informacyjnych

Wzorce

Tworzenie wzorców slajdów

Tworzenie wzorca materiałów informacyjnych

Tworzenie materiałów informacyjnych

Zabezpieczenie prezentacji

Opcje zabezpieczeń

Prezentacja

Tworzenie pokazów nie standardowych

Omówienie okna: Przygotuj pokaz slajdów

Możliwości sterowania pokazem w czasie prezentacji (wygaszanie prezentacji; laser wskaźnik)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Stworzyć prezentacje od podstaw

Sformatować, zmodyfikować, edytować poszczególne elementy prezentacji

Dodać animacje do obiektów

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft PowerPoint 2010 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego najczęściej używanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości programu, które są omawiane na dalszych poziomach kształcenia (Microsoft PowerPoint – kurs zaawansowany ).

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Microsoft Power Point 2010/2013/2016 – kurs przekrojowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które kontynuują pracę w programie PowerPoint i chcą zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami PowerPoint.

Microsoft PowerPoint 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają prace w programie PowerPoint i chcą zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami PowerPoint.

Microsoft PowerPoint 2010 – kurs zaawansowany

Kurs skierowany jest do: osób, które często występują publicznie i chcą uczynić swe wystąpienie ciekawszym, osób zajmujących się zawodowo reklamą i marketingiem, osób prowadzących prelekcje, wykłady lub pokazy.

Microsoft PowerPoint 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają prace w programie PowerPoint i chcą zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami PowerPoint.

Microsoft PowerPoint 2013 – kurs zaawansowany

Kurs skierowany jest do: osób, które często występują publicznie i chcą uczynić swe wystąpienie ciekawszym, osób zajmujących się zawodowo reklamą i marketingiem, osób prowadzących prelekcje, wykłady lub pokazy.

Mistrzowska prezentacja - sztuka storytellingu, komunikacji wizualnej i projektowania graficznego

Na szkolenie zapraszamy osoby chcące zgłębić tajniki projektowania zaawansowanych prezentacji zarówno pod kątem ich treści oraz struktury, jak i technicznych aspektów projektowania slajdów. Szkolenie skierowane jest do osób swobodnie posługujących się programem Ms PowerPoint, pragnących pogłębić swoją wiedzę z wymienionej tematyki.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.