AutoCAD – kurs podstawowy

Kurs Obsługi Programu AutoCAD: Tworzenie Rysunków 2D, Edycja Grafiki, Projektowanie Precyzyjne

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę  na temat obsługi programu AutoCAD. Zapozna się z informacjami w jaki sposób przygotować i dostosować stanowisko pracy do tworzenia własnych projektów. Każdy uczestnik będzie potrafił tworzyć podstawowe rysunki 2D przy pomocy dostępnych przyborów do rysowania jak np.: linia, okrąg, łuk, elipsa, wielobok, prostokąt i inne. Uzyska umiejętności edycji wykonanych rysunków, ich przesunięcia, kopiowania, odbicia lustrzanego, skracania… Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie AutoCAD wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu

 

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość obsługi komputera i środowiska Windows.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi programu AutoCAD.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Podstawy

 • AutoCAD – filozofia pracy
 • Główne okno programy - wygląd
 • Dopasowanie programu do własnych potrzeb
 • Tworzenie rysunków
 • Otwieranie istniejących rysunków
 • Zapisywanie rysunków w dowolnym formacie

Podstawowe narzędzia do rysowania

 • Linia
 • Polilinia
 • Prosta
 • Okrąg
 • Łuk
 • Elipsa
 • Punkt
 • Prostokąt
 • Wielobok

Narzędzia do modyfikacji

 • Kopiuj
 • Wymaż
 • Przesuń
 • Obrót
 • Lustro
 • Odsuń
 • Szyk
 • Utnij
 • Wydłuż
 • Przedłuż
 • Rozciągnij
 • Przerwij
 • Fazuj
 • Zaokrągl
 • Skala

Projektowanie precyzyjne

 • Układy współrzędnych
 • Siatka, skok
 • Orto
 • Tryby lokalizacji

Narzędzie służące do oglądania rysunku

Warstwy

 • Pojęcie warstwy
 • Zarządzanie warstwami

Wymiarowanie

 • Liniowe
 • Kątowe
 • Wyrównane
 • Średnica
 • Promień
 • Długość Łuku

Kreskowanie

 • Wybór obszaru kreskowania
 • Wybór wzoru kreskowania
 • Podgląd
 • Skala

Praca z tekstem

Drukowanie

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Sprawnie poruszać się w środowisku graficznym programu AutoCAD
 • Samodzielnie przygotować własne stanowisko pracy
 • Wykonywać podstawowe projekty 2D przy użyciu odpowiednich narzędzi do rysowania
 • Posługiwać się właściwymi narzędziami w celu poprawnego opisu rysunku
 • Przygotowywać projekty do wydruku

 

Ścieżka szkoleniowa

W formie szkoleń otwartych brak dalszej ścieżki.

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.