Programowanie aplikacji dla systemu Android – kurs podstawowy

Szkolenie z Tworzenia Aplikacji w Systemie Android

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z tworzeniem aplikacji działających w systemie operacyjnym Android z naciskiem na realizację podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia aplikacji mobilnych dla tej platformy. Na szkoleniu omówione będą tematy z zakresu architektury systemu Android oraz aplikacji tego systemu, przygotowania nowego projektu z uwzględnieniem podstawowych elementów programowania aplikacji dla Androida.

Profil słuchacza

Szkolenie przeznaczone dla programistów języka Java lub innych języków obiektowych, programistów aplikacji mobilnych, Projektantów aplikacji mobilnych i webowych oraz programistów i projektantów interfejsów aplikacji.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy z zakresu programowania obiektowego, języków obiektowych (najlepiej Java), języka XML i struktur danych.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych 

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Architektura systemu Android

• Podstawowe pojęcia

• Komponenty

• Android Manifest

Android Studio

• Instalacja i konfiguracja Android Studio

• Android Development Tools

• Przygotowanie środowiska Android Studio

• Tworzenie nowego projektu

• Definiowanie elementów projektu – architektura projektu

Definiowanie interfejsu użytkownika

• Widoki

• Rozmieszczenie komponentów (Layouts)

• Dostęp do widgets w Activities

Programowanie różnych wielkości ekranu

• Screen sizes and Densities

• Użycie device independent pixel (dp)

• Konwersja pomiędzy pixels i dp

Komunikacja pomiędzy zamiarem (Intents) i aktywnością (Activity)

• Intents

• IntentFilter

• Definiowanie Activities

• Activity stack

Toolbar

• Toolbar

• OptionMenu

• Defining an ActionBar menu

• Custom Views in the ActionBar

• Contextual action mode

Style and zbiory styli (Themes)

• Style widoków

• Użycie zbiorów styli w Aktywnościach

• Rozszerzenie zbiorów styli

RecyclerView

• ViewHoldery

• Adapter

• Użycie RecyclerView

• Interakcje z elementami RecyclerView

Fragmenty i nawigacja

• Pliki i ich bezpieczeństwo

• Zastosowanie fragmentów w konstrukcji aplikacji oraz jej obsługi

• Dodawanie aktywności do fragmentów

• Znaczenie fragmentów w Layoucie

Przetwarzanie asynchroniczne

• Wielowątkowość

• Modyfikacja interfejsu użytkownika przez wątki

• Ograniczenia - Application Not Resonding

• Użycie uchwytów do komunikacji

• Użycie AsyncTask

Użycie bazy danych

• SQLite oraz Room persistence library

Umiejętności

Szkolenie przygotowuje do programowania podstawowych elementów aplikacji mobilnych na system Android, używaniu Android Studio w procesie programowania aplikacji oraz użyciu języków JAVA i XML do tworzenie elementów projektu. Słuchacz będzie potrafił zbudować nowy projekt aplikacji Androida, napisać aplikację z użyciem takich elementów jak: intencje i aktywności, style, listView, fragments, protokoły komunikacji sieciowej, klasy przetwarzania asynchronicznego.

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

• Używać środowiska Android Studio do projektowania i programowania aplikacji natywnych dla systemu Android

• Używać języka Java w zakresie potrzebnym do zaprogramowania aplikacji Android

• Używać języka XML w procesie programowania aplikacji dla Androida

• Korzystać z cyklu życia aplikacji dla Androida i stosować takie elementy jak aktywności czy intencje

• Zbudować interfejs programu, tworząc go indywidualnie lub z użyciem stylów

• Zastosować obiekty typu ListView 

• Tworzyć nawigację aplikacji

• Implementować algorytmy do silnika aplikacji

• Stosować metody związane ze źródłami danych: XML i JSON

• Używać technologii SQLite do komunikacji ze źródłami danych SQL

• Pisać aplikacje z życiem klas asynchronicznych

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

• temat/y szkoleń zaawansowanych: Projektowanie i programowanie Android UI i programowanie aplikacji dla systemu Android – poziom średniozaawansowany,

• oficjalna dokumentacja androida w gogle developer service.

 

Programowanie aplikacji dla systemu Android – kurs podstawowy

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-09
2 dni
Stacjonarne1200.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-08-27
2 dni
Stacjonarne1200.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-09-13
2 dni
Stacjonarne1200.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-09-17
2 dni
Stacjonarne1200.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-10-08
2 dni
Stacjonarne1200.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Projektowanie i programowanie Android UI

Szkolenie przeznaczone dla programistów i projektantów aplikacji mobilnych i webowych oraz programistów i projektantów interfejsów aplikacji.

Android Studio – narzędzie do programowania aplikacji dla systemu Android

Szkolenie przeznaczone dla programistów języka Java lub innych języków obiektowych. Programistów aplikacji mobilnych. Projektantów aplikacji mobilnych i webowych oraz programistów i projektantów interfejsów aplikacji.

Programowanie aplikacji dla systemu Android – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla programistów języka Java lub innych języków obiektowych. Programistów aplikacji mobilnych. Projektantów aplikacji mobilnych i webowych oraz programistów i projektantów interfejsów aplikacji.

Programowanie aplikacji dla systemu Android – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone dla programistów języka Java lub innych języków obiektowych, programistów aplikacji mobilnych, Projektantów aplikacji mobilnych i webowych oraz programistów i projektantów interfejsów aplikacji.

Programowanie aplikacji dla systemu Android – kurs średniozaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla programistów języka Java lub innych języków obiektowych, programistów aplikacji mobilnych, projektantów aplikacji mobilnych i webowych oraz programistów i projektantów interfejsów aplikacji.

Android – najnowsze trendy w tworzeniu aplikacji mobilnych

Szkolenie skierowane jest do programistów, którzy znają system Android. W ciągu dwóch dni przedstawione zostaną najnowsze trendy oraz uznane technologie, które przyczyniają się do wzrostu produktywności developerów oraz jakości aplikacji.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.