Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Cele szkolenia

Szkolenie pozwala poznać pod względem praktycznym zagadnienia związane z administracjąsystemem Windows Server 2012. 

Kurs ten skupia sie na zadaniach administracyjnych, niezbędnych do utrzymania infrastruktury systemu Windows Server 2012. Główne tematy szkolenia to: konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rozpoznawaniem nazw, użytkownicy i grupy, Active Directory (AD DS), rozwiązania dostępu zdalnego (DirectAccess, VPN), ochrona dostępu do sieci, serwer proxy, bezpieczeństwo, WDS, jak również zarządzanie aktualizacjami i monitorowanie środowiska w systemie Windows Server 2012.

Profil słuchaczy

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat:

 • pracy z systemem Windows (w zakresie wersji 2008 lub 2012) pod kątem instalacji, konfiguracji i obsługi (najlepiej w formie wiedzy z zakresu szkolenia Installing and Configuring Windows Server 2012, MS-20410,
 • znajomość ActiveDirectory,
 • podstawy wirtualizacji

Czas trwania

5 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS

 • Konfiguracja roli serwera DNS
 • Konfiguracja stref DNS
 • Transfer stref DNS
 • Zarządzanie i rozwiązywania problemów z DNS

Zarządzanie usługami Active Directory

 • Omówienie usług AD DS
 • Wdrażanie wirtualnych kontrolerów domeny
 • Wdrażanie kontrolerów RODC
 • Administrowanie usługami AD DS
 • Zarządzanie AD DS

Zarządzanie kontami użytkowników 

 • Konfiguracja haseł
 • Konfiguracja kont użytkowników
 • Konfiguracja blokad kont użytkowników

Wdrażanie infrastruktury zasad grup

 • Wprowadzenie do zasad grup
 • Wdrażanie i administrowanie zasadami grup
 • Zakresyi przetwarzanie zasad
 • Rozwiązywanie problemów z stosowania zasad grup

Zarządzanie pulpitem zdalnym

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja przystawki Przekierowanie folderów i skrypty
 • Konfiguracja preferencji zasad grupy
 • Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą zasad

Wdrażanie dostępu zdalnego

 • Wstęp do dostępu zdalnego
 • DirectAccess
 • Zarządzanie zaawansowanymi funkcjami DirectAccess
 • Konfiguracja sieci VPN
 • Konfiguracja serwera Proxy

Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera NPS

 • Instalacja i konfiguracja serwera zasad sieciowych
 • Konfigurowanie serwera i klientów usługi RADIUS
 • Metody uwierzytelniania serwera NPS
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z serwerem zasad sieciowych

Implementacja ochrony dostępu do sieci

 • Wstęp do ochrony dostępu do sieci
 • Przegląd procesów wymuszania ochrony dostępu do sieci
 • KonfiguracjaIPSec
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z NAP

Optymalizacja usług plików

 • FSRM - wstęp
 • Wykorzystanie FSRM do zarządzania limitami, osłonami i raportami magazynowania
 • Zarządzanie plikami
 • Omówienie systemu plików DFS
 • Konfiguracja DFS
 • Rozwiązywanie problemów z replikacją plików DFS

Konfiguracja szyfrowania i polityka kontroli

 • Szyfrowanie dysków
 • Szyfrowanie plików
 • Polityka kontroli

Wdrażanie i utrzymywanie serwera obrazów

 • Omówienie usług wdrażania systemu Windows
 • Wdrażanie obrazów
 • Administracja obrazami

Zarządzanie aktualizacjami

 • Zastosowanie WSUS
 • Wdrażanie aktualizacji z pomocą WSUS

Monitorowanie systemu Windows Server 2012

 • Narzędzia do monitorowania
 • Zastosowanie monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • Konfigurować i rozwiązywać problemy z DNS
 • Zarządzać Active Directory
 • Obsługiwać użytkowników i ich konta
 • Konfigurować zasady grupy
 • Zarządzać pulpitem użytkownika przy użyciu zasad grupy
 • Konfigurować i rozwiązywać problemy zdalnego dostępu
 • Instalować, konfigurować i rozwiązywanie problemy z NPS
 • Wdrożyć ochronę dostępu do sieci
 • Zarządzać usługą plików
 • Konfigurować szyfrowania i politykę kontroli
 • Wdrożyć i utrzymywać usługę WDS
 • Wdrażać aktualizację
 • Monitorować system Windows Server 2012

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2012 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2012 rekomendujemy udział w następującym szkoleniu:

 • Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Program do pobrania

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Wrocław2018-06-11
5 dni
Stacjonarne3500.00 PLNRejestracja
Łódź2018-06-11
5 dni
Stacjonarne3500.00 PLNRejestracja
Kraków2018-06-11
5 dni
Stacjonarne3500.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-06-25
5 dni
Stacjonarne3500.00 PLNRejestracja
Poznań2018-07-02
5 dni
Stacjonarne3500.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MS-20341)

Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MS-20341)

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012 (MS-55021)

Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012 (MS-55021)

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Installing and Configuring Windows 10 (20697-1B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows 10, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy z innymi systemami operacyjnymi Windows, ale chcą również nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji Windows 10. Kurs przygotowuje również do egzaminu 70-697.

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (20697-2B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są zainteresowani wdrożeniem i pracą w systemie Windows 10 i aplikacjach desktopowych. Kurs przygotowuje również do egzaminu 70-697.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Administering System Center 2012 Configuration Manager (10747D)

Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy są odpowiedzialni za konfigurowanie i zarządzanie System Center 2012 R2 Configuration Manager i wszystkimi systemami wspomagającymi. Konieczne jest kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu i obsłudze komputerów klienckich, urządzeń i serwerów w średnich i dużych organizacjach korporacyjnych. Kurs jest przeznaczony także dla osób, które są zainteresowane podjęciem egzaminu 70-243 TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2012.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.