Microsoft Access 2013 – kurs zaawansowany

Cele szkolenia

Kurs obejmuje tworzenie zaawansowanych baz danych, dodatkowe wiadomości dotyczące tabel, kwerend, raportów i formularzy. Obejmuje również podstawy języka Visual Basic.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem baz danych na etapie zaawansowanym (po kursach: podstawowy i średnio zaawansowany MS Access 2013) oraz archiwizacją danych i administracją baz danych w środowisku MS Access 2013.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz znajomość zagadnień poruszanych na kursie z zakresu podstaw MS Access 2013.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Access.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Zarządzanie tabelami
 Modyfikacje projektu tabeli – zaawansowane właściwości pól;
 Zmienianie klucza podstawowego
 Relacje – opcje zaawansowane
 Kompaktowanie i naprawa bazy danych
 Optymalizacja projektu tabeli
 Analiza danych w tabeli
 Praca z hiperłączami
Praca z kwerendami: kwerendy akcji i kwerendy SQL
 Rodzaje formularzy
 Wartości domyślne
 Formatowanie warunkowe
 Zaawansowane właściwości kwerend
 Wyszukiwanie danych z wielu tabel
 Tworzenie tabeli z kwerendy
 Archiwizowanie danych za pomocą kwerendy dołączającej
 Rozwiązywanie problemów z kwerendami
 Konwencje składni języka w kwerendach SQL
 Instrukcja SELECT w MS Access
 Wybrane instrukcje SQL
 Przykłady kwerend złożonych SQL
Formularze – zaawansowane projektowanie formularzy
 Przykłady wykorzystania zdarzeń w formularzach
 Formularze oparte o kwerendy
 Praca z podformularzami
 Formanty ActiveX
 Formularze wielostronicowe
 Optymalizacja pracy z formularzami
Raporty
 Tworzenie raportów w oparciu o kwerendy
 Definiowanie kryteriów sortowania i grupowania
 Właściwości sekcji raportów
 Wartości obliczane
 Podraporty
 Zaawansowane modyfikacje raportów
Importowanie, eksportowanie i łączenie danych
 Import danych (Access, dBase, Excel, pliki tekstowe)
 Import obiektów Accessa
 Modyfikowanie zaimportowanych table
 Tworzenie połączeń do danych zewnętrznych
 Eksportowanie danych (Access, dBase, Excel, plik tekstowy)
 Nowe możliwości importów i exportów w Access 2013
Zaawansowane tworzenie makr
 Zasady tworzenie makr
 Zestawienia akcji makr
 Odwoływanie się do obiektów bazy danych
 Przykłady zastosowania makr
 Wyrażenia – tworzenie komend
 Przykłady zastosowania wyrażeń w zdarzeniach
Podstawy zastosowanie języka Visual Basic
 Środowisko projektowe
 Zmienne i stałe
 Deklarowanie zmiennych
 Funkcje i procedury
 Obsługa błędów
 Przykłady zastosowania języka Visual Basic w aplikacjach bazodanowych

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć stworzyć bazę danych za pomocą zaawansowanych narzędzi projektowych. Powinien również umieć posługiwać się utworzoną bazą danych tak, aby umieć ją modyfikować przy pomocy narzędzi do programowania (makra, wyrażenia, Visual Basic).

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się zawansowanymi możliwościami programu Microsoft Access 2010 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji. Można dalej wziąć udział w szkoleniach Visual Basic for Aplication in MS Access, MS Acces dla analityków – poziom zaawansowany.

Pobierz program

Microsoft Access 2013 - kurs zaawansowany

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-06-13
3 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-06-25
3 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-07-09
3 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-07-17
3 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-07-23
3 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Microsoft Access 2010 – kurs dla użytkowników baz danych

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się wyłącznie obsługą gotowych baz danych. Szczególnie polecany dla użytkowników baz danych i osób analizujących dane.

Microsoft Access dla analitykow danych – kurs zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą zestawienia na podstawie danych zawartych w bazie MS Access. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe, nie koniecznie dla informatyków.

Microsoft Access 2010 – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się korzystaniem z baz danych, ich tworzeniem od podstaw oraz archiwizacją danych.

Microsoft Access – kurs średnio zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzą o relacyjnej bazie danych Access, umiejących korzystać z bazy danych i pragnących pogłębić swoją wiedzę o zasady projektowania baz danych, ale jednocześnie nie potrzebujących najbardziej zaawansowanych informacji o makrach, wyrażeniach i VBA. Szkolenie jest poświęcone przede wszystkim tworzeniu interfejsów bazy danych.

Microsoft Access 2010 – kurs zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem baz danych na etapie zaawansowanym (po kursach: podstawowy i średnio zaawansowany MS Access) oraz archiwizacją danych i administracją baz danych w środowisku MS Access.

Visual Basic for Application w MS Access

Kurs jest przeznaczony dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedze o tworzenie algorytmów w bazach danych Access.

Microsoft Access 2013 – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się korzystaniem z arkuszy kalkulacyjnych oraz prostych baz danych, ich tworzeniem od podstaw oraz archiwizacją danych.

Microsoft Access 2016 – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się korzystaniem z arkuszy kalkulacyjnych oraz prostych baz danych, ich tworzeniem od podstaw oraz archiwizacją danych.

Microsoft Access 2013 – kurs średnio zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzą o relacyjnej bazie danych Access, umiejących korzystać z bazy danych i pragnących pogłębić swoją wiedzę o zasady projektowania baz danych, ale jednocześnie nie potrzebujących najbardziej zaawansowanych informacji o makrach, wyrażeniach i VBA. Szkolenie jest poświęcone przede wszystkim tworzeniu interfejsów bazy danych.

Microsoft Access 2016 – kurs średnio zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzą o relacyjnej bazie danych Access, umiejących korzystać z bazy danych i pragnących pogłębić swoją wiedzę o zasady projektowania baz danych, ale jednocześnie nie potrzebujących najbardziej zaawansowanych informacji o makrach, wyrażeniach i VBA. Szkolenie jest poświęcone przede wszystkim tworzeniu interfejsów bazy danych.

Microsoft Access 2013 – kurs zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem baz danych na etapie zaawansowanym (po kursach: podstawowy i średnio zaawansowany MS Access 2013) oraz archiwizacją danych i administracją baz danych w środowisku MS Access 2013.

Microsoft Access 2016 – kurs zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tworzeniem baz danych na etapie zaawansowanym (po kursach: podstawowy i średnio zaawansowany MS Access 2016) oraz archiwizacją danych i administracją baz danych w środowisku MS Access 2016.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.