Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core

Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest poznanie przez uczestników wieloplatformowego frameworka ASP.NET Core. Oprócz teoretycznej wiedzy uczestnicy nabędą umiejętności praktycznych umożliwiających budowę uporządkowanej, zwartej, logicznej aplikacji z wykorzystaniem wzorca projektowego MVC, który wymusza podział aplikacji na trzy niezależne warstwy: model danych, interfejs graficzny oraz logikę działania. Protokół HTTP nie służy wyłącznie do zwracanie stron www, dlatego uczestnicy zdobędą również umiejętności projektowania oraz budowy Web API w architekturze REST. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych przy komputerach. 

Profil słuchaczy

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji w środowisku .NET z wykorzystaniem frameworka ASP.NET Core, a także tych które pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC, REST. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET Core, którzy posiadają podstawową znajomość technologii .NET. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji ASP MVC.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca programowania w środowisku .NET z naciskiem na język C#
Znajomość zintegrowanego środowiska Visual Studio.
Podstawowa znajomość:
• relacyjnych baz danych z naciskiem na Microsoft SQL
• technologii ASP.NET
• podstawy języka skryptowego JavaScript
• modelu OOP (np. Entity Framework)
• mechanizmów udostępnianych w Framework 4.0, takich jak LINQ, Lambda.

Czas trwania

3 dni – po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Drugi dzień szkolenia poświęcony jest w całości na część praktyczną. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy pracują w grupach.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wprowadzenie .NET Core

 • Czym jest .NET Standard 2.0 (wieloplatformowość, architektura)
 • Narzędzia (msbuild, cmd, nuget, docker)
 • Krótka historia ASP.NET

Entity Framework Core

 • Źródła danych stosowane w ASP.NET Core
 • Opisywanie modelu za pomocą encji POCO
 • CRUD - Tworzenie relacyjnej bazy danych z modelu, pobieranie oraz modyfikacja danych z
 • wykorzystaniem Entity Framework Code First

ASP.NET Core - Podstawy

 • Hosting (kestrel, konfiguracja)
 • Dependency Injection,
 • Wzorzec Repository
 • Middleware
 • Omówienie wbudowanych Middlewareów (logowanie, obsługa błędów, CORS, serwowanie plików statycznych)
 • Zasady działania mechanizmów routing'u
 • Obszary stosowania mechanizmów routing'u (Areas)

ASP.NET Core - Web API

 • Przetwarzanie żądania HTTP
 • Budowa żądania HTTP
 • Architektura REST
 • Filtry (opis istniejących, tworzenie własnych)

ASP.NET Core - MVC

 • Architektura MVC
 • Podstawowe mechanizmy służące do budowy kontrolerów w architekturze MVC
 • Klasa ActionResult i jej zastosowanie w kontrolerach
 • Asynchroniczne operacje kontrolera z wykorzystaniem typów Task
 • Wykorzystanie klas ViewData oraz TempData, w celu usprawnienia kontrolerów
 • Widok

             o Sposoby definiowania widoków
             o Definiowanie układu strony
             o Składnia Razor
             o Typowane i nietypowane widoki
             o Metody pomocnicze HTML (tworzenie własnych)
             o Szablony (tworzenie własnych)
             o Mechanizm metadanych
             o Sekcje
             o Mechanizmy partiaviews oraz child actions
ASP.NET Core - Zaawansowany

 • Testowanie aplikacji

             o Projektowanie aplikacji pod kątem procesu testowania
             o Proces integracji testów jednostkowych z aplikacją
             o Przydatność wzorców Dependency Injection oraz Repository podczas testowania aplikacji

 • Bezpieczeństwo

               o Autentykacja
               o Autoryzacja
               o Zabezpieczenia przeciwko XSS oraz CSRF

 • Hosting Kestrel/IIS

              o Metody wdrażania aplikacji
              o Konfiguracja
              o dotnet publish-iis

 •  Mechanizmy Cache'owania
 •  Client-Side Development, Node Services

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Tworzyć nowe aplikacje w technologii ASP.NET Core wykorzystując wbudowane szablony ASP.NET Core Web Application
 • Rozbudować podstawowy szkielet aplikacji ASP.NET Core Web Application o nowe możliwości zachowując przy tym strukturę aplikacji MVC lub WebApi.
 • Wykorzystywać silnik Razor View Engine w celu definiowania nowych widoków
 • Tworzyć testy jednostkowe zintegrowane z projektem ASP.NET Core
 • Tworzyć strony działające na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych
 • Budować RESTowe API aplikacji za pomocą ASP.NET Web API

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkoleń z obszaru .NET:

 • Programowanie .NET – kurs zaawansowany

Pobierz PDF

Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Poznań2018-07-02
3 dni
Stacjonarne2200.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-07-25
3 dni
Stacjonarne2200.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-07-30
3 dni
Stacjonarne2200.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-08
3 dni
Stacjonarne2200.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-09-05
3 dni
Stacjonarne2200.00 PLN Rejestracja

Podobne tematy

Programowanie .NET – kurs podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać platformę .net i język C#.

Programowanie .NET 4.0 – kurs zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać zaawansowane aspekty platformy .net i język C#.

Wzorzec projektowy MVC4 w aplikacjach tworzonych za pomocą ASP.NET

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych problematyką tworzenia aplikacji webowych w środowisku .NET, w technologii ASP.NET którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET, którzy posiadają podstawową znajomość w/w technologii. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji MVC.

Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji w środowisku .NET z wykorzystaniem frameworka ASP.NET Core, a także tych które pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC, REST. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET Core, którzy posiadają podstawową znajomość technologii .NET. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji ASP MVC.

Programowanie VB.NET – kurs przekrojowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać platformę .net i język VB. Szkolenie jest realizowane od podstaw, przeznaczone dla osób, które nie miały do tej pory styczności z Visual Studio i VB.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.