Wzorzec projektowy MVC4 w aplikacjach tworzonych za pomocą ASP.NET

Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją tworzenia aplikacji webowych zgodnych z nowoczesnym wzorcem projektowym MVC (wersja 4). W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z główną koncepcją MVC, która wymusza podział aplikacji na trzy niezależne warstwy reprezentujące kolejno: model danych, interfejs graficzny użytkownika oraz logikę działania. Dzięki opanowaniu nowoczesnego wzorca MVC4 uczestnicy posiądą wiedzę umożliwiającą szybkie tworzenie uporządkowanej, zwartej, logicznej oraz niezwykle elastycznej architektury systemowej. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych przy komputerach.

Profil słuchacza

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych problematyką tworzenia aplikacji webowych w środowisku .NET, w technologii ASP.NET którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET, którzy posiadają podstawową znajomość w/w technologii. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji MVC.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca programowaniu w środowisku .NET z naciskiem język C#, znajomość zintegrowanego środowiska Visual Studio 2008/2010, podstawowa znajomość relacyjnych baz danych z naciskiem na Microsoft SQL 2005/2008 (Express), podstawowa znajomość technologii ASP.NET, języka skryptowego JavaScript / JQuery oraz modelu OOP (np. Entity Framework). Dodatkowo uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów udostępnionych w Framework 4.0, takich jak LINQ, Lambda.

Czas trwania

 3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wprowadzenie

 • Omówienie wzorca projektowego MVC
 • Omówienie zalet biblioteki ASP.NET MVC
 • Porównanie ASP.NET MVC z WebForms
 • Omówienie podstawowych elementów projektu ASP.NET MVC

 Model

 • Omówienie źródeł danych stosowanych w modelu MVC
 • Opisywanie modelu za pomocą encji POCO
 • Tworzenie relacyjnej bazy danych z modelu, pobieranie oraz modyfikacja danych z wykorzystaniem Entity Framework Code First

Kontroler oraz mechanizm routingu

 • Omówienie podstawowych mechanizmów służących do budowy kontrolerów w architekturze MVC
 • Omówienie klasy ActionResult i jej zastosowania w kontrolerach
 • Omówienie asynchronicznych operacji w kontrolerach
 • Wykorzystanie klas ViewData oraz TempData, w celu usprawnienia kontrolerów
 • Omówienie zasad działania mechanizmu routing’u
 • Omówienie obszarów stosowania mechanizmu routing’u (areas)

 Widok

 • Omówienie sposobów definiowania widoków
 • Definiowanie układu strony
 • Składnia Razor
 • Typowane i nietypowane widoki
 • Metody pomocnicze HTML (tworzenie własnych)
 • Szablony (tworzenie własnych)
 • Mechanizm metadanych
 • Sekcje
 • Mechanizmy partial views oraz child actions

Przetwarzanie żądania HTTP

 • Budowa żądania HTTP
 • Opis procesu przetwarzania żądania HTTP w ASP.NET MVC
 • Mechanizm selekcji akcji kontrolera
 • Mechanizm Model Binding
 • Walidacja danych po stronie klienta oraz serwera
 • Filtry (opis istniejących, tworzenie własnych)

Testowalność aplikacji ASP.NET MVC

 • Projektowanie aplikacji pod kątem procesu testowania
 • Omówienie procesu integracji testów jednostkowych z aplikacjami ASP.NET MVC3
 • Omówienie wzorca Dependency Injection
 • Omówienie wzorca Repository

Ajax oraz biblioteka JQuery

Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET MVC

 • Autentykacja, autoryzacja
 • Zabezpieczenia przeciwko XSS oraz CSRF

Nowości MVC4

 • Omówienie mechanizmów Bundling oraz Minification
 • Asynchroniczne akcje kontrolera z wykorzystaniem typów Task<T>
 • Wsparcie dla stron działających na urządzeniach mobilnych
 • Tworzenie RESTowego API aplikacji za pomocą WebAPI
 • Tworzenie aplikacji w podejściu Single Page Application

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • Tworzyć nowe aplikacje ASP.NET wykorzystując wbudowane szablony MVC4
 • Rozbudowywać podstawowy szkielet aplikacji MVC4 o nowe możliwości, zachowując przy tym strukturę aplikacji MVC4
 • Wykorzystywać silnik Razor View Engine w celu definiowania nowych widoków
 • Integrować bibliotekę JQuery oraz Ajax z aplikacjami ASP.NET MVC4
 • Tworzyć testy jednostkowe, zintegrowane z projektem ASP.NET MVC4
 • Tworzyć strony działające na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych
 • Budować RESTowe API aplikacji za pomocą WebAPI

Wzorzec projektowy MVC4 w aplikacjach tworzonych za pomocą ASP.NET

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-18
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-09-03
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Poznań2018-09-19
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Kraków2018-10-22
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-10-29
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Programowanie .NET – kurs podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać platformę .net i język C#.

Programowanie .NET 4.0 – kurs zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać zaawansowane aspekty platformy .net i język C#.

Wzorzec projektowy MVC4 w aplikacjach tworzonych za pomocą ASP.NET

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych problematyką tworzenia aplikacji webowych w środowisku .NET, w technologii ASP.NET którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET, którzy posiadają podstawową znajomość w/w technologii. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji MVC.

Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji w środowisku .NET z wykorzystaniem frameworka ASP.NET Core, a także tych które pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC, REST. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET Core, którzy posiadają podstawową znajomość technologii .NET. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji ASP MVC.

Programowanie VB.NET – kurs przekrojowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać platformę .net i język VB. Szkolenie jest realizowane od podstaw, przeznaczone dla osób, które nie miały do tej pory styczności z Visual Studio i VB.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.