Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Cele szkolenia

Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania. Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem. Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu. Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania. Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.

Profil słuchacza

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość (teoretyczna i praktyczna) zagadnień poruszanych na szkoleniach „Microsoft Excel – kurs podstawowy” oraz „Microsoft Excel – kurs zaawansowany”.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Czas trwania

4 dni (32 godzin)

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

Rejestracja i uruchamianie makr

Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza

Paski narzędziowe

Edycja i zarządzanie kodem VBA

Budowa okna edytora VBA

Moduły VBA (ang. modules)

Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA

Modyfikacja kodu VBA

Znaczenie kolorów w edytorze VBA

 Wstęp do programowania

Procedury i funkcje

Zmienne

Typy danych VBA

Operatory

Zasady tworzenia dobrego kodu VBA

Testowanie programu

Uruchamianie krokowe

Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)

 Przetwarzanie tekstów

Sklejanie tekstów (konkatenacja)

Funkcje przetwarzające ciągi znaków

 Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)

Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)

[opcja] Instrukcja wyboru („Select Case”)

Pętla z licznikiem („For … Next”)

Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)

Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)

Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

VBA w arkuszu kalkulacyjnym

Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych

Własności i metody

Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)

Podstawowa składnia obiektowa

Klasy i kolekcje

 Operacje na komórkach i obszarach

Operacje na aktywnej komórce

Nawigacja względem aktywnej komórki

Odwołania do komórek i obszarów

 Pobieranie danych od użytkownika

Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)

Konwersja typów danych.

Współpraca z innymi programami pakietu MS Office

Szukanie błędów w programie

Tworzenie własnych dodatków – przegląd możliwości jakie daje VBA

Funkcje definiowane przez użytkownika

Działanie funkcji

Używanie funkcji w formułach MS Excel

Używanie funkcji w kodzie VBA

Tworzenie własnych funkcji

[opcja] Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi

Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

automatyzować przetwarzanie i formatowanie dane w arkuszach kalkulacyjnych,

automatyzować sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),

automatyzować poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-09
4 dni
Stacjonarne1400.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-20
4 dni
Stacjonarne1400.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-08-20
4 dni
Stacjonarne1400.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-09-03
4 dni
Stacjonarne1400.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-09-17
4 dni
Stacjonarne1400.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.