Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

 • Cele szkolenia

  Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania. Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem. Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu. Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania. Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość (teoretyczna i praktyczna) zagadnień poruszanych na szkoleniach „Microsoft Excel – kurs podstawowy” oraz „Microsoft Excel – kurs zaawansowany”.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Czas trwania

  4 dni (32 godzin)

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

  Rejestracja i uruchamianie makr

  Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza

  Paski narzędziowe

  Edycja i zarządzanie kodem VBA

  Budowa okna edytora VBA

  Moduły VBA (ang. modules)

  Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA

  Modyfikacja kodu VBA

  Znaczenie kolorów w edytorze VBA

   Wstęp do programowania

  Procedury i funkcje

  Zmienne

  Typy danych VBA

  Operatory

  Zasady tworzenia dobrego kodu VBA

  Testowanie programu

  Uruchamianie krokowe

  Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)

   Przetwarzanie tekstów

  Sklejanie tekstów (konkatenacja)

  Funkcje przetwarzające ciągi znaków

   Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)

  Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)

  [opcja] Instrukcja wyboru („Select Case”)

  Pętla z licznikiem („For … Next”)

  Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)

  Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)

  Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

  VBA w arkuszu kalkulacyjnym

  Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych

  Własności i metody

  Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)

  Podstawowa składnia obiektowa

  Klasy i kolekcje

   Operacje na komórkach i obszarach

  Operacje na aktywnej komórce

  Nawigacja względem aktywnej komórki

  Odwołania do komórek i obszarów

   Pobieranie danych od użytkownika

  Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)

  Konwersja typów danych.

  Współpraca z innymi programami pakietu MS Office

  Szukanie błędów w programie

  Tworzenie własnych dodatków – przegląd możliwości jakie daje VBA

  Funkcje definiowane przez użytkownika

  Działanie funkcji

  Używanie funkcji w formułach MS Excel

  Używanie funkcji w kodzie VBA

  Tworzenie własnych funkcji

  [opcja] Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi

  Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  automatyzować przetwarzanie i formatowanie dane w arkuszach kalkulacyjnych,

  automatyzować sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),

  automatyzować poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Osiągnięto minimum zgłoszeń
Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe Informatyka Inne Warszawa 4 dni
2018-09-03
Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe Informatyka Inne Kraków 4 dni
2018-09-17
Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe Informatyka Inne Kraków 4 dni
2018-10-01
Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe Informatyka Inne Wrocław 4 dni
2018-10-16
Osiągnięto minimum zgłoszeń
Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe Informatyka Inne Warszawa 4 dni
2018-10-23
Strona 1 z 3

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23