VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

 • Cele szkolenia VBA w MS Excel

  1. Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania.

  2. Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem.

  3. Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu.

  4. Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania.

  5. Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość (teoretyczna i praktyczna) zagadnień poruszanych na szkoleniach „Microsoft Excel – kurs podstawowy” oraz „Microsoft Excel – kurs zaawansowany”.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia VBA w MS Excel

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

  • Rejestracja i uruchamianie makr
  • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
  • Paski narzędziowe

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 60 minut wykładu i ok. 30 min. ćwiczeń)

   Edycja i zarządzanie kodem VBA

  • Budowa okna edytora VBA
  • Moduły VBA (ang. modules)
  • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
  • Modyfikacja kodu VBA 
  • Znaczenie kolorów w edytorze VBA

  (Moduł trwa łącznie ok. 45 min.)

  Wstęp do programowania

  • Procedury i funkcje
  • Zmienne
  • Typy danych VBA
  • Operatory

  (Moduł trwa łącznie ok. 35 min.)

  Testowanie programu

  • Uruchamianie krokowe
  • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)
  • [opcja] Czujki – śledzenie wartości zmiennych

  (Moduł trwa łącznie ok. 25 min.)

  Przetwarzanie tekstów

  • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 90 min. wykładu i ok. 75 min. ćwiczeń)

  Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)

  • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
  • [opcja] Instrukcja wyboru („Select Case”)
  • Pętla z licznikiem („For … Next”)
  • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
  • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
  • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 100 min. wykładu i ok. 300 min. ćwiczeń)

  VBA w arkuszu kalkulacyjnym

  • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
  • Własności i metody
  • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
  • Podstawowa składnia obiektowa
  • Klasy i kolekcje

  (Moduł trwa łącznie ok. 30 min.)

  Operacje na komórkach i obszarach

  • Operacje na aktywnej komórce
  • Nawigacja względem aktywnej komórki
  • Odwołania do komórek i obszarów

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 90 min. wykładu i ok. 100 min. ćwiczeń)

  Pobieranie danych od użytkownika

  • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
  • Konwersja typów danych 

  (Moduł trwa łącznie ok. 40 min.)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu VBA w Excel uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • automatyzować przetwarzanie i formatowanie dane w arkuszach kalkulacyjnych,
  • automatyzować sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),
  • automatyzować poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia:

  •  „VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki”.
 • POBIERZ PROGRAM

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

VBA w MS Excel (cz. 1) podstawy programowania Informatyka Microsoft Kraków 3 dni
2019-06-10
VBA w MS Excel (cz. 1) podstawy programowania Informatyka Microsoft Kraków 3 dni
2019-07-08

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33