VBA part 1 - foundations (EN)

Course aim

1. Understanding the basic principles of programming.
2. Acquiring the ability to read and understand the code.
3. Understanding the basic structures used in programming.
4. Understanding VBA error types and how to avoid them.
5. Getting daily work, ready to use procedures.

For whom?

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

Theoretical and practical knowledge

Macros - automation tasks in sheets
• Recording and running macros
• Different type of Triggers
• Toolbars

Editing and Managing VBA code
• VBA editor
• VBA modules
• Archiving, exporting and importing VBA code
• Modifying the VBA code
• Colours in the VBA code

Introduction to Programming
• Procedures and Functions
• Variables
• VBA Data Types
• Operators

Testing
• Debugging
• Immediate window
• Watches

Text processing
• Concatenation
• Text functions

Conditional instructions and loops
• If ... Then ... Else, If ... Else ... End If
• Select Case
• For ... Next
• For Each ... In ... Next
• Do ... Loop and Do While
• Exit

VBA in MS Excel sheets
• Objects in sheets
• Properties and methods
• Object hierarchy (Application, Workbook, Worksheet, Cell)
• Basic object programming syntax
• Classes and collections

Cell and Range objects
• ActiveCell object methods and properties
• Navigation
• Cell and range references

Getting data from the user
• InputBox and Msgbox
• Data type conversion functions

Skills

After completing the course, participants will know how to:
• automate their tasks in MS Excel worksheets,
• automate data validation and calculations
• automate data processing

VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania (język angielski)

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-09
3 dni
Stacjonarne1100.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-09-12
3 dni
Stacjonarne1100.00 PLNRejestracja

Podobne tematy

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.