VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

 • Cele szkolenia

  • Zdobycie umiejętności pobierania i zapisywania danych w wielu różnych arkuszach i/lub zeszytach.
  • Automatyzacja często wykonywanych prac – m.in. w zakresie manipulacji arkuszami i plikami (tworzenie/generowanie i usuwanie).
  • Zwiększenie wprawy w tworzeniu i implementacji efektywnych algorytmów.
  • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień oraz posiadanie umiejętności będących treścią szkolenia „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania”.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Funkcje definiowane przez użytkownika

  • Działanie funkcji
  • Używanie funkcji w formułach MS Excel
  • Używanie funkcji w kodzie VBA
  • Tworzenie własnych funkcji
  • [opcja] Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi
  • Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 50 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Struktura obliczeń w arkuszu

  • Operacje na formułach

  (Moduł trwa łącznie ok. 30 minut)

  Operacje na arkuszach

  • Odwołania do arkuszy
  • [opcja] Zabezpieczanie arkuszy
  • Tworzenie i usuwanie arkuszy

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 80 minut wykładu i ok. 100 min. ćwiczeń)

  Operacje na zeszytach

  • Operacje na aktywnym zeszycie
  • Operacje na wybranym zeszycie
  • [opcja] Przydatne operacje na zeszytach

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 70 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Zdarzenia dla zeszytu i arkusza

  • Zdarzenia dla zeszytu
  • Zdarzenia dla arkusza

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 20 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Wykrywanie i obsługa błędów

  • Rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa błędów run-time

  (Moduł trwa łącznie ok. 20 minut)

  Przydatne mechanizmy – wybór

  • Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości „ScreenUpdating”
  • Pomiar czasu za pomocą właściwości „Timer”
  • Zabezpieczanie kodu

  (Moduł trwa łącznie ok. 30 minut)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • automatyzować przygotowanie arkuszy z powtarzalnymi strukturami obliczeń (m.in. formułami i funkcjami),
  • automatyzować segregację i przygotowanie zestawów danych/obliczeń dla różnych odbiorców (w różnych arkuszach i zeszytach),
  • automatyzować uruchamianie przygotowanych procedur (np. w momencie otwierania zeszytu),
  • mierzyć szybkość działania procedur (sprawdzanie wydajności i ew. potrzeby optymalizacji algorytmów).
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia:

  • „VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym”.
 • POBIERZ PROGRAM

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Osiągnięto minimum zgłoszeń Promocja
VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki Informatyka Microsoft Warszawa 2 dni
2018-12-20
VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki Informatyka Microsoft Kraków 2 dni
2018-12-27
VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki Informatyka Microsoft Warszawa 2 dni
2018-12-27
Osiągnięto minimum zgłoszeń
VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki Informatyka Microsoft Kraków 2 dni
2019-01-07
VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki Informatyka Microsoft Katowice 2 dni
2019-01-17
VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki Informatyka Microsoft Poznań 2 dni
2019-01-24
Strona 1 z 4

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33