VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Cele szkolenia

  • Zdobycie umiejętności tworzenia własnych mechanizmów przesyłania i pobierania danych z różnych baz danych (np. MS Access, MySQL, Oracle).
  • Zdobycie umiejętności sprawnego tworzenia i automatycznej obsługi baz danych w arkuszach kalkulacyjnych.
  • Zrozumienie działania zmiennych tablicowych (umożliwiających m.in. tworzenie efektywnych algorytmów przetwarzania milionów rekordów).
  • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień oraz posiadanie umiejętności będących treścią szkoleń „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania” oraz „VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki”.

Czas trwania

1 dzień (8 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Obsługa plików tekstowych (z dostępem sekwencyjnym)

  • Odczyt i zapis plików tekstowych (CSV)

(Moduł obejmuje łącznie ok. 30 minut wykładu i ok. 45 min. ćwiczeń)

Nazwy komórek i obszarów

  • Operacje na nazwach

(Moduł obejmuje łącznie ok. 45 minut wykładu i ok. 45 min. ćwiczeń)

Zmienne tablicowe (tablice, arrays)

  • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
  • Tablice dwuwymiarowe
  • Tablice dynamiczne

(Moduł obejmuje łącznie ok. 60 minut wykładu i ok. 130 min. ćwiczeń)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

automatyzować pobieranie i przesyłanie danych z i do dowolnych baz danych (za pośrednictwem plików CSV),

tworzyć i automatycznie obsługiwać dynamiczne bazy danych – o zmieniającej się ilości rekordów,

automatyzować obsługę bardzo dużych ilości rekordów (szybkie algorytmy z wykorzystaniem zmiennych tablicowych).

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia:

„VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych”.

POBIERZ PROGRAM

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-02
1 dni
Stacjonarne700.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-07-23
1 dni
Stacjonarne700.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-09-10
1 dni
Stacjonarne700.00 PLNRejestracja
Kraków2018-09-12
1 dni
Stacjonarne700.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-09-24
1 dni
Stacjonarne700.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.