VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

 • Cele szkolenia

  • Automatyzacja efektywnego formatowania danych w arkuszach oraz prezentacji danych na wykresach.
  • Zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji – służących m.in. do gromadzenia danych od użytkowników (w badaniach statystycznych czy naukowych).
  • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień oraz posiadanie umiejętności będących treścią szkoleń „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania”, „VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki” oraz „VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym”.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Style

  • Operacje na stylach

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 45 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

  Wykresy

  • Tworzenie wykresów
  • Modyfikacja wspólnych elementów wykresu
  • Modyfikacja wykresów z osiami

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 100 minut wykładu i ok. 165 min. ćwiczeń)

  Komunikacja z użytkownikiem – funkcja „MsgBox”

  • Wyświetlanie komunikatów dla użytkownika
  • Sterowanie działaniem programu

  (Moduł trwa łącznie ok. 20 minut)

  Zasięg i czas życia zmiennych

  • Ustalanie zasięgu zmiennych

  (Moduł trwa łącznie ok. 15 minut)

  Okna dialogowe (formularze VBA)

  • Podstawowe zasady tworzenia przejrzystych i funkcjonalnych okien dialogowych
  • Tworzenie okien dialogowych
  • Dodawanie pól tekstowych
  • Dodawanie pól wyboru
  • Dodawanie pól opcji
  • Dodawanie list wartości
  • Eksport i import formularzy

  (Moduł obejmuje łącznie ok. 120 minut wykładu i ok. 120 min. ćwiczeń)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • automatyzować tworzenie czytelnych i przejrzystych zestawów danych/obliczeń w arkuszach,
  • automatyzować zbieranie danych i prowadzenie badań za pośrednictwem rozmaitych kwestionariuszy/ankiet,
  • tworzyć funkcjonalne i przejrzyste okna dialogowe ułatwiające komunikację z użytkownikami,
  • automatyzować tworzenie graficznej prezentacji wyników badań/obliczeń.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia:

  • „VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych”.
 • POBIERZ PROGRAM

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Osiągnięto minimum zgłoszeń
VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych Informatyka Microsoft Kraków 2 dni
2018-11-27
VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych Informatyka Microsoft Wrocław 2 dni
2018-12-12
VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych Informatyka Microsoft Kraków 2 dni
2018-12-13
VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych Informatyka Microsoft Warszawa 2 dni
2018-12-17
VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych Informatyka Microsoft Warszawa 2 dni
2019-02-25

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych 

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33