VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności automatyzacji obsługi mechanizmów analitycznych (m.in. autofiltr, tabele przestawne i funkcje daty/czasu).
 • Zdobycie umiejętności automatyzacji wspomagania wizualnej kontroli obszernych zestawów danych (formatowanie warunkowe).
 • Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień oraz posiadanie umiejętności będących przede wszystkim treścią szkoleń „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania”, „VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki”. Zalecane jest jednak również posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu szkoleń: „VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym” i „VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych”.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Formatowanie warunkowe komórek

 • Operacje na formatach warunkowych

(Moduł obejmuje łącznie ok. 20 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

Autofiltr

 • Obsługa autofiltra

(Moduł obejmuje łącznie ok. 45 minut wykładu i ok. 60 min. ćwiczeń)

Tabele przestawne

 • Wstawianie tabel przestawnych do arkusza
 • Konfiguracja pól danych

(Moduł obejmuje łącznie ok. 120 minut wykładu i ok. 90 min. ćwiczeń)

Przetwarzanie dat/czasu (funkcje daty/czasu)

 • Podstawowe operacje
 • Obliczenia na datach/czasie
 • Nazwy dni tygodni i miesięcy
 • [opcja] Timer – pomiar czasu lub sterowanie działaniem programu

Ćwiczenia [90 min.]

(Moduł obejmuje łącznie ok. 90 minut wykładu i ok. 90 min. ćwiczeń)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

automatyzować procesy modelowania danych za pomocą tabel przestawnych,

automatyzować analizę danych w oparciu o daty/czas,

automatyzować wizualizację stanu w oparciu o dane zgromadzone w arkuszu (np. „stan ostrzegawczy” oraz „stan awaryjny” zapasów, obciążenia zasobów firmy itp.),

automatyzować wspomaganie analizy baz danych tworzonych w arkuszach kalkulacyjnych.

Ścieżka rozwoju

Zakończenie ścieżki VBA w Excelu.

POBIERZ PROGRAM

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-07-19
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Kraków2018-07-26
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-09-24
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-09-27
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Kraków2018-10-22
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.