Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Cele szkolenia

Poznanie zasad pisania czytelnego i przejrzystego kodu VBA. Poznanie najlepszych znanych praktyk programistycznych dotyczących ujednolicania kodu. Poznanie podstawowych reguł i mechanizmów decydujących o wydajności programów pisanych w języku VBA.

Profil słuchacza

Szkolenie uzupełniające – przeznaczone dla osób, które programują w języku VBA, ale zarazem wiedzę i umiejętności zdobywały przede wszystkim samodzielnie (nie uczestnicząc w kursach i szkoleniach z tego języka), chcą zaś zwiększyć swe umiejętności w zakresie efektywnego tworzenia szybko działającego i łatwego w utrzymaniu/rozbudowie kodu pisanych przez siebie programów.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są umiejętności i praktyka w programowaniu w języku VBA.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, a także analizy porównawczej przykładów kodu różnej jakości. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Czas trwania

  1 dzień

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Standardy w programowaniu

Czytelność kodu

 • Wcięcia
 • Odstępy
 • Długość wiersza
 • Komentarze
 • Zasady tworzenia nazw
 • Wielkość liter w nazwach
 • Używanie predefiniowanych stałych tekstowych
 • Ograniczenie zagnieżdżania konstrukcji z argumentami
 • Używanie jednolitej składni instrukcji If
 • Nazwy liczników pętli
 • Unikanie nadużywania instrukcji Exit oraz GoTo

Poprawność kodu

 • Deklarowanie zmiennych i konwersja typów danych
 • Poprawna składnia obiektowa
 • Jawne odwoływanie się do obiektów
 • Jawne odwoływanie się do właściwości i metod
 • Używanie właściwości obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem

Poprawność komunikacji z użytkownikiem

 • Poprawność i przejrzystość komunikatów dla użytkownika
 • Używanie okien InputBox i MsgBox
 • [opcja] Używanie okien dialogowych

Wydajność

 • Porządek warunków składowych
 • Wykonywanie obliczeń przede wszystkim w pamięci operacyjnej
 • Używanie zmiennych tablicowych

Organizacja kodu

Własne funkcje

Własne biblioteki

Umiejętności

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie:

 • zasad tworzenia czytelnego i przejrzystego kodu (do wykorzystania również w innych językach programowania),
 • zapobiegania najczęściej spotykanym błędom utrudniającym sprawdzanie poprawności i jakości kodu VBA,
 • ujednolicania kodu ułatwiającego propagowanie wzorców w zespołach współpracujących nad tworzeniem kodu VBA.

Ścieżka rozwoju

Zakończenie ścieżki z tej tematyki.

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1) podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.