Microsoft Windows Server 2012 – kurs podstawowy

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych funkcji serwerowych systemu Windows Server 2012. Uczestnik po jego ukończeniu posiądzie umiejętność konfiguracji, instalacji oraz zarządzania systemem. Pozna w stopniu podstawowym jego komponenty takie jak: Active Directory, Group Policy, DHCP, DNS. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z kopiami bezpieczeństwa, monitorowaniem, aktualizacjami, PowerShell. grupami, użytkownikami, jednostkami organizacyjnymi oraz wybranymi elementami wirtualizacji.

Profil słuchacza

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze środowiskiem Windows Server 2012 i Active Directory oraz administratorów mających rozpocząć prace z tą technologią.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat budowy komputera, szczególnie kart sieciowych oraz dysków, oraz wiedza z zakresu działania sieci komputerowych i podstaw TCP/IP. Do wykonania ćwiczeń konieczna jest umiejętność obsługi systemu operacyjnego Windows oraz czytania w języku angielskim.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Czas trwania

4 dni po 8 godzin lekcyjnch

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wprowadzenie do Windows Server 2012

 • Wymagania sprzętowe Windows Server 2012
 • Wersje Windows Server 2012
 • Omówienie podstawowych zadań administracyjnych

Instalacja Windows Server 2012

 • Instalacja Windows Server 2012
 • Konsola zarządzania serwerem (role, cechy)
 • Konsola mmc

Zarządzanie Windows Server 2012

 • Omówienie metod zarządzania serwerem lokalnym oraz zdalnym
 • Server Manager
 • Wstęp do PowerShell
 • Konsola mmc

Konfiguracja sieci Windows Server 2012

 • Konfiguracja sieci w Windows Server 2012
 • Firewall systemowy
 • Wstęp do IPv6

Aktualizacje - Windows update

 • Konfiguracja aktualizacji

Użytkownicy i grupy na serwerze

 • Użytkownicy i grupy - zakładanie i zarządzanie

Zarządzanie dyskami, katalogami, plikami

 • Zarządzanie dyskami i konfiguracja RAID
 • Dyski VHD (Virtual Hard Drive)

Podstawy wirtualizacji

 • Omówienie wirtualizacji
 • System wirtualny vs maszyna fizyczna
 • Konfiguracja usługi Hyper-V
 • Rodzaje dysków
 • Dodawanie i modyfikowanie maszyny wirtualnej

Serwer plików

 • Udostępnianie katalogów
 • Prawa NTFS
 • Ograniczanie za pomoc File Server Resource Manager oraz Quota

DNS

 • Omówienie DNS
 • Zasady rozwiązywanie nazw
 • Strefy i ich konfiguracja
 • Rodzaje rekordów DNS
 • Dodawanie i modyfikowanie rekordów DNS

DHCP

 • Omówienie DHCP
 • Zasada działania
 • Rekordy nadawane manualnie vs automatycznie
 • Rezerwacje

Wprowadzenie do Active Directory

 • Omówienie podstawowych zasad działania Active Directory
 • Omówienie podstawowych pojęć związanych z Active Directory
 • Korzyści płynące z zastosowania Active Directory
 • Infrastruktura Active Directory – podział logiczny i fizyczny
 • Kontrolery domeny – zadania i funkcje
 • RODC - kontroler domeny tylko do odczytu
 • Omówienie ról FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters)
 • Schema Master
 • Domain Naming Master
 • PDC Emulator
 • RID (Relative ID Master)
 • Infrastructure Master
 • Planowanie Active Directory

Instalacja Active Directory

 • Instalacja Active Directory
 • Baza NTDS.dit
 • Zmiana hasła odzyskiwania przy użyciu ntdsutil
 • Lokalizowanie ról FSMO

Podstawowe narzędzia administracyjne dla Active Directory

 • Omówienie podstawowych narzędzi administracyjnych dla Active Directory
 • Wyszukiwanie obiektów w Active Directory

Użytkownicy i grupy w Active Directory

 • Użytkownicy i grupy - tworzenie i zarządzanie
 • Konfiguracja atrybutów użytkownika

Komputery w Active Directory

 • Konta komputerów w domenie
 • Dodawanie komputerów do domeny

Jednostki organizacyjne

 • Omówienie jednostek organizacyjnych w domenie
 • Organizacja kont i grup domenowych przy użyciu jednostek organizacyjnych
 • Zastosowanie jednostek organizacyjnych
 • Delegacja uprawnień

Polityki bezpieczeństwa

 • Wprowadzenie do polityk bezpieczeństwa
 • Zastosowania polityk bezpieczeństwa
 • Rodzaje polityk bezpieczeństwa
 • Kolejność przetwarzania polityk bezpieczeństwa
 • Konfigurowanie polityk bezpieczeństwa
 • Tworzenie i konfigurowanie GPO (Group Policy Objects)
 • Konfigurowanie zakresu obowiązywania GPO
 • Konfigurowanie środowiska pracy użytkownika przy użyciu GPO
 • Instalacja aplikacji przy użyciu GPO

Monitorowanie pracy serwera

 • Monitorowanie pracy serwera
 • Narzędzia do monitorowania pracy serwera
 • Logi systemowe (Event log)
 • Filtrowanie zdarzeń w logu
 • Tworzenie widoków
 • Przypisywanie zadań do zdarzeń z logu systemowym

Kopia bezpieczeństwa

 • Wprowadzenie do prawidłowego wykonywania kopii bezpieczeństwa
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa
 • Konfigurowanie shadow copy

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • wyjaśnić podstawowe zagadnienia z zakresu Windows Server 2012 i Active Directory, DHCP, DNS;
 • instalować Windows Server 2012 i Active Directory;
 • wykonać podstawową konfigurację Windows Server 2012 i Active Directory;
 • wykonywać podstawowe zadania administracyjne dla Windows Server 2012 i Active Directory;
 • tworzyć i konfigurować konta użytkowników i grupy na serwerze;
 • tworzyć i konfigurować konta użytkowników i komputerów w Active Directory;
 • tworzyć i zarządzać grupami i jednostkami organizacyjnymi w Active Directory;
 • zarządzać dostępem do udostępnionych zasobów na Windows Server 2012 i w środowisku Active Directory;
 • korzystać z aktualizacji Windows Update;
 • monitorować pracę Windows Server 2012 i Active Directory;
 • tworzyć i zarządzać GPO (Group Policy Objects);
 • konfigurować środowisko użytkownika przy użyciu GPO;
 • korzystać z podstawowych funkcji Hyper-V;
 • wykonywać kopie bezpieczeństwa i dokonywać odtworzenia danych.

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2012 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości. W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2012 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

 • Windows Server 2012konfiguracja Active Directory 
 • Windows Server 2012 konfiguracja Hyper-V Kurs przygotowuje do następującego egzminu: 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2012 – kurs podstawowy

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Wrocław2018-06-12
4 dni
Stacjonarne2000.00 PLNRejestracja
Kraków2018-06-19
4 dni
Stacjonarne2000.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-07-03
4 dni
Stacjonarne2000.00 PLNRejestracja
Poznań2018-07-10
4 dni
Stacjonarne2000.00 PLNRejestracja
Kraków2018-07-17
4 dni
Stacjonarne2000.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.