Administracja bazą danych Oracle 11g

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik posiądzie wiedzę na temat struktury serwera Oracle, zasad funkcjonowania i budowy instancji oraz organizacji danych w bazach. Wiedza obejmuje zagadnienia z zakresu wpływu struktury baz danych i schematów oraz konfiguracji serwera na jego prawidłowe działanie. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa w bazach oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych. Umiejętności uzyskane na szkoleniu obejmują również konfigurowanie serwera, zarządzanie bazą danych, schematami i użytkownikami, a także wykonywanie bieżących czynności administracyjnych. Ćwiczenia praktyczne realizowane będą na systemie MS Windows.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka SQL (w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

Czas trwania

4 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Przegląd architektury ORACLE

Bazy danych i instancje

Logiczne struktury przechowywania danych

 • Przestrzenie tabel
 • Bloki
 • Obszary
 • Segmenty

Użytkownicy bazy

 • Baza danych a schematy
 • Schematy i ich obiekty

Logiczne struktury bazy danych

 • Tabele 
 • Ograniczenia 
 • Indeksy 
 • Widoki 
 • Profile 
 • Sekwencje 
 • Synonimy

Fizyczne struktury przechowywania danych

 • Pliki danych
 • Pliki dziennika powtórzeń 
 • Pliki sterujące
 • Archiwizowane pliki dziennika
 • Pliki parametrów inicjujących
 • Pliki alertów i dziennika śladu
 • Pliki kopii zapasowych 
 • OracleManagedFiles
 • Pliki haseł

Struktury pamięci w ramach instancji

 • Obszar SGA 
 • Obszar PGA
 • Obszar kodu wykonywalnego
 • Procesy drugoplanowe

Uruchamianie i zamykanie instancji

Tworzenie bazy danych

Parametry inicjalizacyjn

 • Binarny oraz tekstowy plik parametrów
 • Parametry podstawowe
 • Parametry zaawansowane

Wybieranie i aktualizacja danych (jak przetwarzane są polecenia SQL)

Dynamiczne zarządzanie pamięcią SGA

Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji

Zarządzanie strukturą bazy danych

Przestrzenie tabel

 • Typy przestrzeni tabel
 • Arhitektura OFA (Optimal Flexible Architecture)
 • Przestrzeń tabel SYSTEM 
 • Przestrzeń tabel SYSAUX 
 • Przestrzeń tabel TEMP 
 • Przestrzeń tabel UNDOTBS1
 • Przestrzeń tabel USERS 
 • Przestrzeń tabel EXAMPLE
 • Zarządzanie przestrzeniami tabel
 • Zmiana rozmiaru przestrzeni tabel
 • Segmenty w przestrzeniach tabel

Zarządzanie fizyczną strukturą bazy danych

 • Przenoszenie plików danych
 • Przenoszenie plików dziennika powtórzeń
 • Przenoszenie plików kontrolnych
 • Architektura Automatic Storage Management

Zarządzanie przestrzenią dyskową

 • Problemy z wolną ilością miejsca w przestrzeni tabel
 • Zapewnienie miejsca dla segmentów tymczasowych
 • Problem z miejscem przestrzeni wycofania
 • Sfragmentowane przestrzenie tabel i segmenty
 • Lokalne zarządzanie przestrzeniami tabel
 • Wielkoplikowe przestrzenie tabel 
 • Automatic Storage Management
 • Segment Advisor
 • Undo Advisor
 • Automatic Workload Repository
 • Wykorzystanie indeksów

Wycofywanie zmian

 • Spójność odczytu
 • Przywracanie

Oracle Flashback

 • Flashback Query
 • Pakiet DBMS_FLASHBACK
 • Flashback Versions Query
 • Flashback Transaction Query
 • Flashback Table
 • Flashback Drop
 • Flashback Database
 • Flashback i obiekty LOB

Kontrola użycia zasobów systemowych

Obsługa użytkowników baz danych

Zabezpieczenie systemu 

 • Uprawnienia
 • Role
 • Zarządzanie dostępem do bazy
 • Wirtualne prywatne bazy danych 
 • Label Security 
 • Zarządzanie profilami

Monitorowanie  

 • Lokalizacja danych monitorowania
 • Monitorowanie instrukcji
 • Monitorowanie uprawnień
 • Monitorowanie obiektów schematu
 • Monitorowanie precyzyjne 
 • Widoki słownikowe monitorowania

Obsługa języków narodowych

Oracle Scheduler I pakiet DBMS_SCHEDULER

Oracle Net

 • Deskryptory połączeń
 • Usługi sieciowe
 • Procesy nasłuchujące
 • Oracle Net Configuration Assistant
 • Oracle Net Manager
 • Serwerowy proces nasłuchujący
 • Oracle Connection Manager

Rozproszone bazy danych

 • Łącza bazy danych
 • Zapytania zdalne
 • Przetwarzanie zdalne i zatwierdzanie dwuetapowe

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych

Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer

Planować nowe bazy danych

Przygotowywać plik parametrów

Tworzyć i zarządzać użytkownikami

Nadawać i odbierać dostęp do obiektów

Zarządzać obiektami schematów i ich parametrami

Zarządzać przestrzeniami tabel

Korzystać z możliwości wycofywania operacji za pomocą mechanizmów Flashback

Monitorować bazę danych na różnych poziomach

Konfigurować proces nasłuchujący

Tworzyć łącza bazy danych i obsługiwać zapytania zdalne

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”

Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g”

http://www.oracle.com/pl/products/database/overview/index.html

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Administracja bazą danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Administracja bazą danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle, jak i do tych, którzy na takich systemach już pracują ale pragną poznać nowe aspekty systemu Oracle 12c. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Podstawy Hurtowni Danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z hurtowniami danych oraz procesami ETL w środowisku Oracle.

Oracle Forms Developer 10g

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do pracy przy tworzeniu i rozbudowie aplikacji w OracleForms Developer 10g.

Oracle Reports Developer 10g

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do pracy przy tworzeniu i rozbudowie aplikacji w Oracle Reports Developer 10g.

Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

Podstawy Data Mining w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają analizę danychi chcieliby wykorzystywać mechanizmy data mining wbudowane w środowisko serwera Oracle, w celu wnioskowania oraz wykrywania reguł celem wsparcia procesu podejmować decyzje biznesowe.

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto poruszane na szkoleniu zagadnienia (w szczególności dotyczące importowania i eksportowania danych, tabel zewnętrznych i Flashback) użyteczne mogą być również dla programistów implementujących i integrujących systemu baz danych i hurtownie danych. Informacje na temat nowych rozwiązać dostępnych w serwerze Oracle 12c będą bardzo istotne również dla tych, którzy zaznajomieni są już z tematyką archiwacji a rozpoczynają pracę w środowisku Oracle 12c.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.