Administracja bazą danych Oracle 12c

Cele szkolenia

Szkolenia dostarcza uczestnikom wiedzę na temat struktury serwera Oracle w wersji 12c, zasad funkcjonowania i budowy instancji oraz organizacji danych w bazach. Celem szkolenia jest również przekazanie uczestnikom umiejętności z zakresu typowych czynności z zakresu administracji serwerami Oracle. Oracle 12c jest pierwszym systemem firmy Oracle z serii Cloud, który udostępnia zupełnie nowe podejście do zarządzania bazami z wykorzystaniem  kontenerów bazodanowych. Z uwagi na kierunek rozwoju serwerów Oracle, które w kolejnych wersjach będą już wyłącznie oparte o kontenery, szczególnie istotne dla wszystkich administratorów jest poznanie architektury Multitenant i baz typu pluggable. Nowa architektura wprowadziła liczne zmiany w wielu aspektach administracji, w tym w zarządzaniu instancjami, strukturami fizycznymi, użytkownikami oraz rolami bazodanowymi. W celu jak najlepszego wykorzystania potencjału kryjącego się w wersji systemu Oracle 12c, konieczne jest zrozumienie kluczowych modyfikacji wprowadzonych w tym produkcie. 

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle, jak i do tych, którzy na takich systemach już pracują ale pragną poznać nowe aspekty systemu Oracle 12c. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka SQL (w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”). 

Czas trwania

4 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Przegląd architektury Oracle

Bazy danych i instancje

Modyfikacje w strukturze instancji w Oracle 12c

Architektura multitenant

Containerdatabases

Pluggabledatabases

Różnice w zarządzaniu kontenerami w wersjach Enterprise i Standard

Oracle Enterprise Manager Database Express

Logiczne struktury przechowywania danych

 • Przestrzenie tabel
 • Bloki
 • Obszary
 • Segmenty

Użytkownicy bazy

 • Baza danych a schematy
 • Schematy i ich obiekty
 • Schematy globalne i lokalne w Oracle 12c
 • Zarządzanie użytkownikami w Oracle 12c

Logiczne struktury bazy danych

 • Tabele 
 • Ograniczenia 
 • Indeksy 
 • Widoki 
 • Profile 
 • Sekwencje 
 • Synonimy

Fizyczne struktury przechowywania danych

 • Pliki danych
 • Pliki dziennika powtórzeń 
 • Pliki sterujące
 • Archiwizowane pliki dziennika
 • Pliki parametrów inicjujących
 • Pliki alertów i dziennika śladu
 • Pliki kopii zapasowych 
 • Oracle ManagedFiles
 • Pliki haseł
 • Pliki bazy w kontenerach Oracle 12c

Struktury pamięci w ramach instancji

 • Obszar SGA 
 • Obszar PGA
 • Obszar kodu wykonywalnego
 • Procesy drugoplanowe

Uruchamianie i zamykanie instancji

Otwieranie i zamykanie baz typu pluggable

Tworzenie bazy danych

Różnice w tworzeni baz non-PDB oraz PDB

Parametry inicjalizacyjne

 • Binarny oraz tekstowy plik parametrów
 • Parametry podstawowe
 • Parametry zaawansowane

Wybieranie i aktualizacja danych (jak przetwarzane są polecenia SQL)

Dynamiczne zarządzanie pamięcią SGA

Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji

Zarządzanie strukturą bazy danych

Przestrzenie tabel

 • Typy przestrzeni tabel
 • Architektura OFA (Optimal Flexible Architecture)
 • Przestrzeń tabel SYSTEM 
 • Przestrzeń tabel SYSAUX 
 • Przestrzeń tabel TEMP 
 • Przestrzeń tabel UNDOTBS1
 • Przestrzeń tabel USERS 
 • Przestrzeń tabel EXAMPLE
 • Zarządzanie przestrzeniami tabel
 • Zmiana rozmiaru przestrzeni tabel
 • Segmenty w przestrzeniach tabel

Zarządzanie fizyczną strukturą bazy danych

 • Przenoszenie plików danych
 • Przenoszenie plików dziennika powtórzeń
 • Przenoszenie plików kontrolnych
 • Architektura Automatic Storage Management

Zarządzanie przestrzenią dyskową

 • Problemy z wolną ilością miejsca w przestrzeni tabel
 • Zapewnienie miejsca dla segmentów tymczasowych
 • Problem z miejscem przestrzeni wycofania
 • Sfragmentowane przestrzenie tabel i segmenty
 • Lokalne zarządzanie przestrzeniami tabel
 • Wielkoplikowe przestrzenie tabel 
 • Automatic Storage Management
 • Segment Advisor
 • Undo Advisor
 • Automatic Workload Repository
 • Wykorzystanie indeksów

Wycofywanie zmian

 • Spójność odczytu
 • Przywracanie

Oracle Flashback

 • Flashback Query
 • Pakiet DBMS_FLASHBACK
 • FlashbackVersions Query
 • FlashbackTransaction Query
 • FlashbackTable
 • Flashback Drop
 • Flashback Database

Obsługa języków narodowych

Oracle Scheduler ipakiet DBMS_SCHEDULER

Oracle Net

 • Deskryptory połączeń
 • Usługi sieciowe
 • Procesy nasłuchujące
 • Oracle Net Configuration Assistant
 • Oracle Net Manager
 • Serwerowy proces nasłuchujący

Kontrola użycia zasobów systemowych

Zabezpieczenie systemu 

 • Uprawnienia
 • Role
 • Zarządzanie dostępem do bazy
 • Zarządzanie profilami

 

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Zarządzać bazami w architekturze Multitenant

Tworzyć bazy non-PDB oraz PDB

Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych

Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer

Otwierać i zarządzać bazami typu pluggable

Planować nowe bazy danych

Przygotowywać plik parametrów

Tworzyć i zarządzać użytkownikami lokalnymi i globalnymi

Nadawać i odbierać dostęp do obiektów

Zarządzać rolami lokalnymi i globalnymi

Zarządzać obiektami schematów i ich parametrami

Zarządzać przestrzeniami tabel

Zarządzać plikami baz non-PDB oraz PDB

Korzystać z możliwości wycofywania operacji za pomocą mechanizmów Flashback

Konfigurować proces nasłuchujący

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”

Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle”

http://www.oracle.com/pl/products/database/overview/index.html

Pobierz program

Administracja bazą danych Oracle 12c

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-06-12
4 dni
Stacjonarne2900.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-07-17
4 dni
Stacjonarne2750.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-07-17
4 dni
Stacjonarne2900.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-07-31
4 dni
Stacjonarne2900.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-06
4 dni
Stacjonarne2800.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Administracja bazą danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Administracja bazą danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle, jak i do tych, którzy na takich systemach już pracują ale pragną poznać nowe aspekty systemu Oracle 12c. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Podstawy Hurtowni Danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z hurtowniami danych oraz procesami ETL w środowisku Oracle.

Oracle Forms Developer 10g

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do pracy przy tworzeniu i rozbudowie aplikacji w OracleForms Developer 10g.

Oracle Reports Developer 10g

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do pracy przy tworzeniu i rozbudowie aplikacji w Oracle Reports Developer 10g.

Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

Podstawy Data Mining w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają analizę danychi chcieliby wykorzystywać mechanizmy data mining wbudowane w środowisko serwera Oracle, w celu wnioskowania oraz wykrywania reguł celem wsparcia procesu podejmować decyzje biznesowe.

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto poruszane na szkoleniu zagadnienia (w szczególności dotyczące importowania i eksportowania danych, tabel zewnętrznych i Flashback) użyteczne mogą być również dla programistów implementujących i integrujących systemu baz danych i hurtownie danych. Informacje na temat nowych rozwiązać dostępnych w serwerze Oracle 12c będą bardzo istotne również dla tych, którzy zaznajomieni są już z tematyką archiwacji a rozpoczynają pracę w środowisku Oracle 12c.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.