Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy

Cele szkolenia

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę obejmującą zagadnienia dotyczące przeznaczenia, możliwości i zasad funkcjonowania narzędzi wchodzących w skład pakietu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności konstruowania i organizacji repozytoriów danych w BI Administration Tool, tworzenia podstawowych analiz oraz pulpitów tematycznych w BI Analytics, a także podstaw przetwarzania danych z różnych źródeł do wielu formatów wyjściowych (w tym PDF, DOC, XLS) oraz współpracy narzędzi Microsoft Office z bazami danych w BI Publisher.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows oraz znajomość podstaw relacyjnych baz danych. Pomocna może być znajomość języka SQL, w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych ORACLE” (zagadnienia dotyczące zapytań).

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Oracle Business Intelligence– wprowadzenie 

Komponenty i narzędzia

Możliwości i zastosowania

Oracle BI AdministrationTool

Najważniejsze funkcje

Warstwa Fizyczna

Warstwa Modelu Biznesowego Mapowań

Warstwa Prezentacji

Pojęcia miar, wymiarów i faktów

Rodzaje agregacji

Oracle BI Publisher 

Najważniejsze funkcje

Architektura

Szablony raportów online i offline

Organizacja Layout Editor

Przeznaczenie BI Publisher Desktop

Przeznaczenie Excel Analyzer

Rola modułu Scheduler

Oracle BI Analytics

Najważniejsze funkcje

Obszary tematyczne

Katalog

Analizy

Filtry i filtry monitorujące

Warunki

Elementy obliczane

Grupy

Etapy wyboru

Wykresy

Tabele przestawne

Rola i zasady organizacji pulpitów tematycznych

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Połączyć się z narzędziami BI Administration Tool, BI Analytics, BI Publisher.

Wykorzystać BI Administration Tool do utworzenia i konfigurowania: Warstwy Fizycznej, Warstwy Modelu Biznesowego i Mapowań oraz Warstwy Prezentacji.

Tworzyć w BI Administration Tool: wymiary, fakty, miary, atrybuty, hierarchie oraz agregacje.

Tworzyć za pomocą BI Publisher szablony raportów online i offline.

Wykorzystać BI Publisher Desktop i Excel Analyzer do współpracy z MS Office w zakresie przygotowywania podstawowych zestawień danych.

Tworzyć w BI Analytics podstawowe analizy, wykorzystując Obszary Tematyczne i Katalog.

Tworzyć w BI Analytics: filtry, filtry monitorujące, warunki, elementy obliczane i grupy.

Prezentować dane w formie tabel, tabel przestawnych i wykresów.

Tworzyć podstawowe struktury w ramach pulpitów tematycznych.

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/bi.htm

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/tutorials/index.html

Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-06-28
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-06-28
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-08-20
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-09-06
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Kraków2018-09-27
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Administracja bazą danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Administracja bazą danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle, jak i do tych, którzy na takich systemach już pracują ale pragną poznać nowe aspekty systemu Oracle 12c. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Podstawy Hurtowni Danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z hurtowniami danych oraz procesami ETL w środowisku Oracle.

Oracle Forms Developer 10g

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do pracy przy tworzeniu i rozbudowie aplikacji w OracleForms Developer 10g.

Oracle Reports Developer 10g

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do pracy przy tworzeniu i rozbudowie aplikacji w Oracle Reports Developer 10g.

Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

Podstawy Data Mining w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają analizę danychi chcieliby wykorzystywać mechanizmy data mining wbudowane w środowisko serwera Oracle, w celu wnioskowania oraz wykrywania reguł celem wsparcia procesu podejmować decyzje biznesowe.

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto poruszane na szkoleniu zagadnienia (w szczególności dotyczące importowania i eksportowania danych, tabel zewnętrznych i Flashback) użyteczne mogą być również dla programistów implementujących i integrujących systemu baz danych i hurtownie danych. Informacje na temat nowych rozwiązać dostępnych w serwerze Oracle 12c będą bardzo istotne również dla tych, którzy zaznajomieni są już z tematyką archiwacji a rozpoczynają pracę w środowisku Oracle 12c.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.