Oracle PL/SQL – poziom podstawowy

Oracle PL/SQL – poziom podstawowy

PL/SQL jako proceduralny język programowania na serwerze Oracle. Kurs Oracle PL/SQL w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

 • Cele szkolenia Oracle PL/SQL

  Wiedza ze szkolenia dotyczy roli języka PL/SQL jako proceduralnego języka programowania na serwerze bazodanowym Oracle. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych. Ważnymi umiejętnościami uzyskanymi podczas kursu będą: posługiwanie się pakietami do grupowania kodu oraz wykorzystanie transakcji autonomicznych.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych Oracle, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji kursu Oracle PL/SQL

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Sposoby wykorzystania języka PL/SQL

  bloki anonimowe

  obiekty składowane na serwerze

  obiekty na poziomie aplikacji formatowych i raportów

  PL/SQL w SQL*Plus i SQL Developer

  uruchamianie kodu

  zmienne bindowane

  przechwytywanie wyników

  Typy danych

  skalarne

  złożone

  zakotwiczone

  LOB

  Współpraca z bazą danych

  Bloki anonimowe PL/SQL

  uruchamianie

  przekazywanie parametrów

  Instrukcje warunkowe 

  Instrukcje iteracyjne

  Procedury

  Funkcje

  różne tryby przekazywania parametrów

  zwracanie wartości

  Obsługa wyjątków

  błędy wbudowane

  błędy użytkownika

  kody i nazwy błędów

  funkcje wbudowane do obsługi wyjątków

  Kursory

  kursory niejawne

  tworzenie i obsługa kursorów jawnych

  atrybuty kursorów

  parametryzacja kursorów

  Dynamiczny SQL

  Execute immediate

  Rekordy

  Pakiety

  specyfikacja

  ciało

  przeciążanie procedur i funkcji

  Code wrapping

  Wyzwalacze bazodanowe

  rodzaje wyzwalaczy

  wyzwalacze DML

  wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne

  wykorzystanie pseudorekordów

  predykaty warunkowe

  ograniczenia dotyczące wyzwalaczy

  zarządzanie wyzwalaczami

  Transakcje autonomiczne

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Oracle PL/SQL uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  Tworzyć bloki anonimowe,

  Tworzyć i wywoływać procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,

  Generować, przechwytywać i obsługiwać wyjątki,

  Wykorzystywać kursory,

  Tworzyć, przekazywać i wykorzystywać rekordy

  Tworzyć i zarządzać pakietami,

  Tworzyć wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,

  Tworzyć transakcje autonomiczne.

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia Oracle na poziomie podstawowym rekomendowane jest skorzystanie z:

  Szkolenie: „Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany”

  http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28370/toc.htm

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Oracle PL/SQL – poziom podstawowy Informatyka Oracle Kraków 2 dni
2018-09-06
Oracle PL/SQL – poziom podstawowy Informatyka Oracle Warszawa 2 dni
2018-09-24
Oracle PL/SQL – poziom podstawowy Informatyka Oracle Wrocław 2 dni
2018-10-01
Osiągnięto minimum zgłoszeń
Oracle PL/SQL – poziom podstawowy Informatyka Oracle Kraków 2 dni
2018-10-25
Oracle PL/SQL – poziom podstawowy Informatyka Oracle Warszawa 2 dni
2018-10-29
Strona 1 z 3

Co to jest Oracle Database?

Oracle Database (Oracle RDBMS) - platforma najpopularniejszego komercyjnego, transakcyjnego serwera relacyjnych baz danych. Dostępna na różne systemy operacyjne, w tym Windows, Linux i Solaris. Serwer oparty jest o język SQL; do programowania wykorzystuje język PL/SQL i współpracę z językiem Java.

Występuje w różnych edycjach, różniących się ceną i możliwościami: Express Edition, Standard Edition i Enterprise Edition. Stosowany w systemach przetwarzania transakcyjnego (systemy OLTP) oraz hurtowniach danych (DW).

 

Czym jest język PL/SQL?

PL/SQL - proceduralne rozszerzenie języka SQL. Język programowania dostępny w środowisku serwera RDBMS Oracle. Umożliwia tworzenie skryptów oraz kodu składowanego (procedur, funkcji, pakietów) w celu przetwarzania danych oraz realizacji czynności administracyjnych. PL/SQL daje możliwość obsługi wyjątów, tworznia kodu automatyzującego operacje na bazie, dynamizację kodu oraz wykorzystanie wielu rozszerzeń bazy Oracle.

Język ten zaimplementowany został również w systemach TimesTen in-memory database oraz IBM DB2. Jego składnia jest zbliżona do składni języków PL/pgSQL w serwerze PostgreSQL i Transact-SQL w serwerze MS SQL Server.

Podobne szkolenia Oracle PL SQL

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23