Oracle PL/SQL – poziom podstawowy

PL/SQL jako proceduralny język programowania na serwerze Oracle. Kurs Oracle PL/SQL w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Cele szkolenia Oracle PL/SQL

Wiedza ze szkolenia dotyczy roli języka PL/SQL jako proceduralnego języka programowania na serwerze bazodanowym Oracle. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych. Ważnymi umiejętnościami uzyskanymi podczas kursu będą: posługiwanie się pakietami do grupowania kodu oraz wykorzystanie transakcji autonomicznych.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych Oracle, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji kursu Oracle PL/SQL

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Sposoby wykorzystania języka PL/SQL

bloki anonimowe

obiekty składowane na serwerze

obiekty na poziomie aplikacji formatowych i raportów

PL/SQL w SQL*Plus i SQL Developer

uruchamianie kodu

zmienne bindowane

przechwytywanie wyników

Typy danych

skalarne

złożone

zakotwiczone

LOB

Współpraca z bazą danych

Bloki anonimowe PL/SQL

uruchamianie

przekazywanie parametrów

Instrukcje warunkowe 

Instrukcje iteracyjne

Procedury

Funkcje

różne tryby przekazywania parametrów

zwracanie wartości

Obsługa wyjątków

błędy wbudowane

błędy użytkownika

kody i nazwy błędów

funkcje wbudowane do obsługi wyjątków

Kursory

kursory niejawne

tworzenie i obsługa kursorów jawnych

atrybuty kursorów

parametryzacja kursorów

Dynamiczny SQL

Execute immediate

Rekordy

Pakiety

specyfikacja

ciało

przeciążanie procedur i funkcji

Code wrapping

Wyzwalacze bazodanowe

rodzaje wyzwalaczy

wyzwalacze DML

wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne

wykorzystanie pseudorekordów

predykaty warunkowe

ograniczenia dotyczące wyzwalaczy

zarządzanie wyzwalaczami

Transakcje autonomiczne

Umiejętności

Po ukończeniu kursu Oracle PL/SQL uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Tworzyć bloki anonimowe,

Tworzyć i wywoływać procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,

Generować, przechwytywać i obsługiwać wyjątki,

Wykorzystywać kursory,

Tworzyć, przekazywać i wykorzystywać rekordy

Tworzyć i zarządzać pakietami,

Tworzyć wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,

Tworzyć transakcje autonomiczne.

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia Oracle na poziomie podstawowym rekomendowane jest skorzystanie z:

Szkolenie: „Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany”

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28370/toc.htm

Oracle PL/SQL – poziom podstawowy

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-06-11
2 dni
Stacjonarne1500.00 PLNRejestracja
Kraków2018-06-21
2 dni
Stacjonarne1500.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-08-06
2 dni
Stacjonarne1500.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-08-13
2 dni
Stacjonarne1100.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-09-06
2 dni
Stacjonarne1500.00 PLNRejestracja

Co to jest Oracle Database?

Oracle Database (Oracle RDBMS) - platforma najpopularniejszego komercyjnego, transakcyjnego serwera relacyjnych baz danych. Dostępna na różne systemy operacyjne, w tym Windows, Linux i Solaris. Serwer oparty jest o język SQL; do programowania wykorzystuje język PL/SQL i współpracę z językiem Java.

Występuje w różnych edycjach, różniących się ceną i możliwościami: Express Edition, Standard Edition i Enterprise Edition. Stosowany w systemach przetwarzania transakcyjnego (systemy OLTP) oraz hurtowniach danych (DW).

 

Czym jest język PL/SQL?

PL/SQL - proceduralne rozszerzenie języka SQL. Język programowania dostępny w środowisku serwera RDBMS Oracle. Umożliwia tworzenie skryptów oraz kodu składowanego (procedur, funkcji, pakietów) w celu przetwarzania danych oraz realizacji czynności administracyjnych. PL/SQL daje możliwość obsługi wyjątów, tworznia kodu automatyzującego operacje na bazie, dynamizację kodu oraz wykorzystanie wielu rozszerzeń bazy Oracle.

Język ten zaimplementowany został również w systemach TimesTen in-memory database oraz IBM DB2. Jego składnia jest zbliżona do składni języków PL/pgSQL w serwerze PostgreSQL i Transact-SQL w serwerze MS SQL Server.

Podobne szkolenia Oracle PL SQL

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.