Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany

 • Cele szkolenia

  Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zaawansowanych rozwiązań dostępnych w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Wiedza obejmować będzie zastosowania złożonych typów danych, efektywne pobieranie i zapisywanie dużych zbiorów danych, rolę pakietów z deklaracjami wstępnymi i poziomami czystości oraz rolę wyzwalaczy systemowych, transakcji autonomicznych, jak również programowania obiektowego. Umiejętności dotyczyć będą tworzenia pakietów, praktycznego stosowania transakcji autonomicznych, wiązań masowych i typów kolekcyjnych. Szczególnie istotnymi umiejętnościami pozyskanymi w ramach szkolenia będą: posługiwanie się pakietami wbudowanymi oraz zarządzanie obiektami zależnymi. Dodatkowo umiejętności uczestnika szkolenia zostaną poszerzone o tworzenie typów i tabel obiektowych oraz posługiwanie się nimi w przetwarzaniu danych z bazy danych.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają język SQL, wykorzystują już język PL/SQL w podstawowym zakresie i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu efektywnego kodu do zaawansowanych celów.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL – język dostępu do bazy danych Oracle”) oraz wiedza i umiejętności z zakresu podstaw języka PL/SQL (objęte kursem „Oracle PL/SQL – poziom podstawowy”).

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Założone typy danych 

  Rekordy

  kolekcje: Index-by tables, nested tables, varrays

  Wiązania masowe

  forall

  bulkcollect

  obsługa wyjątków przy wiązaniach masowych

  Procedury, funkcje, pakiety 

  przeciążanie

  deklaracja wstępna

  poziomy czystości

  ograniczenia wywołania funkcji z zapytań SQL

  wywołanie z wyzwalaczy

  Systemowe wyzwalacze bazodanowe

  w ramach schematu i bazy danych

  typy zdarzeń

  funkcje-atrybuty

  Codewrapping

  program wrap

  pakiet wbudowany

  Transakcje autonomiczne

  zastosowanie

  ograniczenia

  Zarządzanie obiektami zależnymi 

  identyfikacja

  powiązania

  wbudowane mechanizmy rekompilacji

  Przegląd wbudowanych pakietów Oracle

  DBMS_OUTPUT

  DBMS_SQL

  DBMS_DDL

  UTL_FILE

  DBMS_LOB

  Obiekty w PL/SQL

  specyfikacja

  atrybuty

  złożone typy obiektowe

  metody

  dziedziczenie

  Obiekty trwałe

  tabele obiektowe

  widoki obiektowe

  funkcje wbudowane

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  Tworzyć i wykorzystywać złożone typy danych: rekordy oraz kolekcje (różnych rodzajów),

  Używać wiązań masowych w efektywnym przetwarzaniu danych z bazy danych,

  Wykorzystywać zaawansowane opcje pakietów, w tym deklaracje wstępne oraz poziomy czystości, do tworzenia bardziej złożonych programów, 

  Tworzyć różnego rodzaju wyzwalacze systemowe dla baz i schematów,

  Wykorzystywać transakcje autonomiczne do kontroli zapisu danych,

  Identyfikować zależności pomiędzy obiektami schematu i bazy oraz kontrolować automatyczną rekompilację kodu,

  Stosować funkcje i procedury zawarte we wbudowanych pakietach systemowych,

  Tworzyć i wykorzystywać kod obiektowy oparty o typy obiektowe i dziedziczenie,

  Tworzyć i stosować w praktyce trwałe struktury obiektowe, w tym tabela i widoki obiektowe. 

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”

  http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28370/toc.htm

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Osiągnięto minimum zgłoszeń
Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany Informatyka Oracle Kraków 2 dni
2018-09-03
Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany Informatyka Oracle Warszawa 2 dni
2018-09-10
Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany Informatyka Oracle Wrocław 2 dni
2018-10-11
Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany Informatyka Oracle Warszawa 2 dni
2018-10-15
Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany Informatyka Oracle Kraków 2 dni
2018-10-18
Strona 1 z 2

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23