Oracle SQL – poziom zaawansowany

Cele szkolenia

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania zaawansowanych mechanizmów Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i przetwarzanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie zwiększania wydajności operacji integracji i dystrybucji danych. Wiedza obejmuje również użyteczne funkcjonalności wprowadzane w kolejnych wersjach serwera Oracle, takich jak wyrażenia regularne i operacje retrospektywne.  W ramach szkolenia uczestnicy będą uzyskiwali umiejętności tworzenia różnorodnych poleceń SQL do wydobywania danych, jak również zarządzania nimi. Umiejętności obejmą także odtwarzanie usuniętych danych za pomocą mechanizmu Flashback.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Zapytania

Logika trójwartościowa

Logika CASE

Łączenie wielu tabel

Operatory zbiorowe

Podzapytania

Zapytania hierarchiczne

Klauzula GROUP BY z ROLLUP i CUBE

Polecenia SQL

TRUNCATE

MERGE

Inserty wielotabelowe

Funkcje wbudowane języka SQL

Funkcje jednowierszowe

Modele formatu w funkcjach

Obsługa stref czasowych

Wyrażenia regularne w wyszukiwaniu i przetwarzaniu danych

Transakcje w relacyjnej bazie danych

Kontrola transakcji

Błędy odczytu danych współdzielonych

Poziomy izolacji transakcji

Zapytania w rozproszonych bazach danych

Perspektywy systemowe 

Operacje retrospektywne

Flashback Query

FlashbackTransaction

FlashbackTable

Flashback Drop

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,

Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,

Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,

Zwiększyć wydajność operowania na tabelach, za pomocą ich obcinania, scalania, zasilania wielotabelowego,

Obsługiwać strefy czasowe przy operowaniu na bazach w różnych strefach czasowych,

Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,

Posługiwać się trybami odczytu danych współdzielonych,

Wykonywać zapytania rozproszone

Realizować operacje retrospektywne dla odzyskiwania danych.

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”

Szkolenie: „Oracle PL/SQL – poziom podstawowy”

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-02
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-07-23
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-08-27
3 dni
Stacjonarne1800.00 PLNRejestracja
Kraków2018-09-10
3 dni
Stacjonarne1800.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-09-17
3 dni
Stacjonarne1800.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.