Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Cele szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik realizował będzie zadania mające za zadanie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem SQL. Forma warsztatów ma na celu maksymalne skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu tego języka w rozwiązywaniu problemów dotyczących przetwarzania i edycji danych ze szczególnym naciskiem na ich wyszukiwanie. Celem szklenia jest osiągniecie biegłości w tworzeniu różnorodnych zapytań z wykorzystaniem standardowych konstrukcji SQL.

Profil słuchaczy

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL w środowisku Oracle. Zalecana jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”.

Czas trwania

2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych.

Wiedza/Umiejętności praktyczne

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka poszerzy i ugruntuje swoje umiejętności w zakresie wykorzystania:
• Konwersji danych za pomocą funkcji wbudowanych
• Grupowania danych i funkcji agregujących
• Sortowania danych po wielu kolumnach i z wykorzystaniem aliasów
• Łączenia tabele z wykorzystaniem notacji Oracle oraz ANSI-ISO SQL
• Operacji na zbiorach danych: Union, Union All, Minus, Intersect
• Podzapytań prostych, po wielu kolumnach oraz skorelowanych
• Wykorzystania operatorów exists i not exists
• Modyfikacji danych poprzez operacje Insert, Update i Delete
• Operowania na transakcjach

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
• Szkolenie: „Oracle SQL - poziom zaawansowany”
• https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/sqlrf/toc.htm

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Wrocław2018-07-23
2 dni
Stacjonarne1500.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-08-02
2 dni
Stacjonarne1500.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-10-01
2 dni
Stacjonarne1500.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-10-16
2 dni
Stacjonarne1500.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-11-20
2 dni
Stacjonarne1500.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.