Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uzyska wiedzę z zakresu zasad optymalizacji serwera baz danych Oracle. Wiedza obejmować będzie zrozumienie zasad realizacji kluczowych zagadnień w bazach Oracle mających wpływ na wydajność oraz rozpoznawania sytuacji mających pozytywny lub negatywny wpływ na efektywność serwera. Uczestnik posiądzie również wiedzę na temat optymalnego organizowanie struktur bazy danych, w tym tabel i indeksów oraz optymalizacji instancji i serwera. Umiejętności dotyczyć będą monitorowania i pomiaru wydajności systemu, sterowania optymalizatorem za pomocą statystyk i wskazówek, współdzielonych kursorów oraz zrównoleglania zapytań. Ćwiczenia praktyczne realizowane będą na systemie MS Windows.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka SQL (w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”) oraz materiału objętego szkoleniem „Administracja bazą danych Oracle 11g”.

Czas trwania

4 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Podstawowe narzędzia optymalizacji

 • statystki i metryki
 • zdarzenia typu „wait”
 • Enterprise Manager

Optymalizacja tabel i indeksów

 • rodzaje i zastosowania 
 • przebudowa
 • kompresja
 • monitorowanie
 • składowanie dużych danych w bazie (LOB)

Pamięć instancji – optymalizacja

 • automatyczne zarządzanie pamięcią,
 • pamięć bufora danych
 • bufor zapytań (query cache)
 • pamięć PGA, UGA, SharedPool i inne

Optymalizacja PL/SQL-a

 • dobre praktyki
 • pomiar (HPROF)

Optymalizacja I/O 

 • pomiar i analiza wydajności systemu operacyjnego
 • zapis asynchroniczny i bezpośredni (direct)
 • co to jest ASM (automatic storage management)

Automatyczne strojenie bazy danych

 • doradcy (Advisors)
 • ADDM

Monitorowanie i pomiar wydajności systemu

 • zbieranie statystyk i raportowanie
 • AWR
 • ASH
 • Statspack
 • RAT (real application testing)

Minimalizacja rywalizacji o zasoby

Optymalizator kosztowy i zapytania

 • parametry optymalizatora
 • statystki i histogramy
 • plan zapytania
 • śledzenie zapytań (sql trace) 
 • podpowiedzi (hints)
 • równoległe zapytania
 • współdzielone kursory (adaptive kursor sharing) 

Rozwiązywanie problemów bazodanowych

 • przestrzeń UNDO
 • przestrzeń na dane tymczasowe
 • problemy „open cursor”
 • ADR i alerty ADRCI 

Alerty użytkownika

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Optymalizować tabele i indeksy

Zarządzać pamięcią instancji

Podnosić wydajność kodu programów PL/SQL

Optymalizować operację wejścia-wyjścia

Korzystać z narzędzi automatycznego strojenia baz

Monitorować i mierzyć wydajność systemu

Minimalizować rywalizacje o zasoby

Posługiwać się wskazówkami optymalizatora

Weryfikować, gromadzić, modyfikować i przenosić statystyki

Weryfikować kursory współdzielone

Zarządzać przestrzeniami danych wycofania i tymczasowych

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”

http://www.oracle.com/pl/products/database/overview/index.html

 

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.