Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uzyska wiedzę z zakresu zasad optymalizacji serwera baz danych Oracle. Wiedza obejmować będzie zrozumienie zasad realizacji kluczowych zagadnień w bazach Oracle mających wpływ na wydajność oraz rozpoznawania sytuacji mających pozytywny lub negatywny wpływ na efektywność serwera. Uczestnik posiądzie również wiedzę na temat optymalnego organizowanie struktur bazy danych, w tym tabel i indeksów oraz optymalizacji instancji i serwera. Umiejętności dotyczyć będą monitorowania i pomiaru wydajności systemu, sterowania optymalizatorem za pomocą statystyk i wskazówek, współdzielonych kursorów oraz zrównoleglania zapytań. Szkolenie obejmuje zmiany oraz nowe funkcjonalności wprowadzone w wersji Oracle 12c. Ćwiczenia praktyczne realizowane będą na systemie MS Windows.

Profil słuchacza

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka SQL (w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”) oraz materiału objętego szkoleniem „Administracja bazą danych Oracle 11g” lub „Administracja bazą danych Oracle 12c”

Czas trwania

4 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Optymalizacja tabel i indeksów

 • rodzaje i zastosowania 
 • przebudowa
 • kompresja
 • monitorowanie
 • składowanie dużych danych w bazie (LOB)

Pamięć instancji – optymalizacja

 • automatyczne zarządzanie pamięcią,
 • pamięć bufora danych
 • bufor zapytań (query cache)
 • pamięć PGA, UGA, Shared Pool i inne

Optymalizacja PL/SQL-a

 • dobre praktyki
 • pomiar (HPROF)

Optymalizacja I/O 

 • pomiar i analiza wydajności systemu operacyjnego
 • zapis asynchroniczny i bezpośredni (direct)
 • co to jest ASM (automatic storage management)

Automatyczne strojenie bazy danych

 • doradcy (Advisors)
 • ADDM

Monitorowanie i pomiar wydajności systemu

 • zbieranie statystyk i raportowanie
 • AWR
 • ASH
 • Statspack

Automatic Data Optimization i Heat Map w Oracle 12c

In-Database Archiving w Oracle 12c

In Memory Column Store w Oracle 12c

Minimalizacja rywalizacji o zasoby

Optymalizator kosztowy i zapytania

 • parametry optymalizatora
 • statystki i histogramy
 • plan zapytania
 • śledzenie zapytań (sql trace) 
 • podpowiedzi (hints)
 • równoległe zapytania
 • współdzielone kursory (adaptive cursor sharing) 

Rozwiązywanie problemów bazodanowych

 • przestrzeń UNDO
 • przestrzeń na dane tymczasowe
 • problemy „open cursor”
 • ADR i alerty ADRCI

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Optymalizować tabele i indeksy
 • Zarządzać pamięcią instancji
 • Podnosić wydajność kodu programów PL/SQL
 • Optymalizować operację wejścia-wyjścia
 • Korzystać z narzędzi automatycznego strojenia baz
 • Monitorować i mierzyć wydajność systemu • Minimalizować rywalizacje o zasoby
 • Posługiwać się wskazówkami optymalizatora
 • Weryfikować, gromadzić, modyfikować i przenosić statystyki
 • Weryfikować kursory współdzielone
 • Zarządzać przestrzeniami danych wycofania i tymczasowyc
 • Zarządzać plikami baz non-PDB oraz PD
 • Dobierać bazy w organizacji PDB lub nonPDB zależnie od uwarunkowań wydajnościowyc
 • Wykorzystywać nowe cechy Oracle 12c takie jak: In-Database Archiving czy In Memory Column Store

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 • Szkolenie: „Podstawy Hurtowni Danych w środowisku Oracle
 • http://www.oracle.com/pl/products/database/overview/index.html

Program do pobrania

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-07-25
4 dni
Inne3100.00 PLN Rejestracja
Poznań2018-07-25
4 dni
Inne3100.00 PLN Rejestracja
Gdańsk2018-08-20
4 dni
Inne3100.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-21
4 dni
Inne3100.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-09-11
4 dni
Inne3100.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.