Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Cele szkolenia

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania serwera Oracle ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które mają wpływ na wydajność funkcjonowania środowiska. Kluczową wiedzą wyniesioną ze szkolenia będzie świadomość różnorodnych aspektów projektu i implementacji baz danych związanych z szybkością realizacji operacji, wielodostępem do bazy danych oraz jej niezawodnością. Wiedza obejmuje zrozumienie organizacji struktur przechowywania danych, struktur pomocniczych, ze szczególnym uwzględnieniem indeksów, gromadzenia i wykorzystania statystyk oraz pracy optymalizatora. Umiejętności zdobyte w ramach szkolenia to przede wszystkim pozyskiwanie planów wykonania zapytań i ich interpretacja, gromadzenie statystyk, ich weryfikacja i przenoszenie. Bardzo ważną umiejętnością jest tworzenie i edycja właściwie dobranych struktur indeksujących i ich przebudowa. Umiejętności obejmują również wykorzystanie wskazówek optymalizatora do wpływania na plany wykonania zapytań.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Metodyka strojenia systemów baz danych

Wyświetlanie planów wykonania

EXPLAIN PLAN

AUTOTRACE

Plany wykonania zapytań

Struktura

Podstawy budowy

SQL Tuning Advisor

Struktury danych

bloki

ekstenty

segmenty

przestrzenie tabel

Klastrowanie

Strojenie indeksów

indeksy B*-drzewo (proste i złożone, z kluczem odwrotnym, z kompresją klucza, niewidzialne, oparte na funkcji)

bitmapowe

tabele o organizacji indeksowej (IOT)

monitorowanie indeksów

przebudowa indeksów

optymalizacja tworzenia

kolumny wirtualne

Optymalizatory

regułowy (RBO)

kosztowy (CBO)

Statystyki

polecenie ANALYZE

pakiet DBMS_STATS

gromadzenie, zarządzanie, przenoszenie

statystyki oczekujące

statystyki dokładne i estymowane

zarządzanie automatycznym gromadzeniem statystyk

Perspektywy systemowe

Wykorzystanie kursorów dzielonych

Zmniejszanie rozmiaru tabel

Algorytmy łączenie tabel

Typowanie poleceń SQL do strojenia

Wskazówki optymalizatora

Dynamiczne próbkowanie danych

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Przewidzieć potencjalne problemy związane z wydajnością baz danych w środowisku Oracle,

Zaplanować organizację obiektów bazy danych

Dobrać parametry struktur przechowywania danych do konkretnych potrzeb,

Dobrać właściwe typy indeksów, reorganizować indeksu i sprawdzać ich przydatność

Weryfikować i gromadzić statystyki, jak również przenosić je pomiędzy bazami,

Zmniejszać rozmiar tabel,

Wykorzystywać różne algorytmy łączenia tabel, stosownie do aplikacji,

Wykorzystywać wskazówki optymalizatora do wpływania na plan wykonania zapytań.

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

Szkolenie: „Oracle PL/SQL – poziom podstawowy”

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-06-21
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Kraków2018-07-26
2 dni
Stacjonarne1800.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-09-06
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Poznań2018-09-10
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Kraków2018-09-12
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.