Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Cele szkolenia

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania serwera Oracle ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które mają wpływ na wydajność funkcjonowania środowiska. Kluczową wiedzą wyniesioną ze szkolenia będzie świadomość różnorodnych aspektów projektu i implementacji baz danych związanych z szybkością realizacji operacji, wielodostępem do bazy danych oraz jej niezawodnością. Wiedza obejmuje zrozumienie organizacji struktur przechowywania danych, struktur pomocniczych, ze szczególnym uwzględnieniem indeksów, gromadzenia i wykorzystania statystyk oraz pracy optymalizatora. Umiejętności zdobyte w ramach szkolenia to przede wszystkim pozyskiwanie planów wykonania zapytań i ich interpretacja, gromadzenie statystyk, ich weryfikacja i przenoszenie. Bardzo ważna umiejętnością jest tworzenie i edycja właściwie dobranych struktur indeksujących i ich przebudowa. Umiejętności obejmują również wykorzystanie wskazówek optymalizatora do wpływania na plany wykonania zapytań.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”).

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Podstawy architektury baz danych Oracle w kontekście optymalizacji poleceń SQL
Badanie wydajności zapytania:
•    bez uruchamiania polecenia (Explain Plan)
•    po wykonaniu polecenia (Autotrace)
Analiza planu wykonania polecenia:
•    cel istnienia
•    interpretacja
•    elementy planu wykonania zapytania
•    koszty poszczególnych etapów realizacji planów
Ocena wydajności zapytania z wykorzystaniem śledzenie sesji i widoków systemowych (V$SQL)
Dobre praktyki dla optymalizacja zapytań:
•    metody optymalizacji zapytań
•    efektywność metody złączenia i dobór algorytmów łączenia
•    problemy z sortowaniem i możliwości jego ominięcia
Optymalizator kosztowy (CBO)
Statystyki i ich wpływ na realizację zapytań
•    Metody gromadzenia statystyk
•    polecenie ANALYZE
•    pakiet DBMS_STATS
•    Próbkowanie dynamiczne
•    Weryfikacja statystyk dla poszczególnych obiektów
Zmienne bindowane
•    zalety i wady użycia zmiennych bindowanych
•    mechanism adaptive cursor sharing
•    bind variable peeking
Indeksy
•    Wpływ na plan wykonania poleceń
•    Wykorzystanie w operacjach SELECT
•    Wpływ indeksów na operacje DML (Insert, Update, Delete)
•    Tworzenie I przebudowa indeksów
•    indeksy B*-drzewo (proste i złożone, z kluczem odwrotnym, z kompresją klucza, niewidzialne, oparte na funkcji)
•    bitmapowe
•    tabele o organizacji indeksowej (IOT)
•    monitorowanie indeksów
•    Badanie rozmiarów I konieczności przebudowy
Modyfikacja planów wykonania poleceń poprzez wskazówki optymalizatora (hinty)
•    wybór trybu pracy optymalizatora
•    wskazówki dla zapytań
•    wskazówki dla operacji DML
Wykorzystanie mechanizmu widoków zmaterializowanych dla przyspieszenia realizacji zapytań
•    korzyści stosowania
•    koszty budowy i utrzymywania
•    odświeżanie ręczne i automatyczne

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
•    Przewidzieć potencjalne problemy związane z wydajnością baz danych w środowisku Oracle,
•    Zaplanować organizację obiektów bazy danych
•    Dobrać parametry struktur przechowywania danych do konkretnych potrzeb,
•    Dobrać właściwe typy indeksów, reorganizować indeksu i sprawdzać ich przydatność
•    Weryfikować i gromadzić statystyki, jak również przenosić je pomiędzy bazami,
•    Zmniejszać rozmiar tabel,
•    Wykorzystywać różne algorytmy łączenia tabel, stosownie do aplikacji,
•    Wykorzystywać wskazówki optymalizatora do wpływania na plan wykonania zapytań.

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
•    Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
•    http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Wrocław2018-08-30
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Poznań2018-08-30
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-09-13
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Gdańsk2018-09-24
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-09-27
2 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.