Szkolenie Komunikacja Interpersonalna

Interaktywne i Kompleksowe Warsztaty z Komunikacji

Opis szkolenia

Szkolenie Komunikacja interpersonalna przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

 • Cele szkolenia z Komunikacji Interpersonalnej

  Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

  • uświadomić sobie praktyczne potrzeby komunikowania się w miejscu pracy 
  • poznać wszystkie składowe procesu komunikacji 
  • poznać, przećwiczyć i udoskonalić techniki konstruowania zrozumiałych przekazów oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
  • nabyć/rozwinąć umiejętność aktywnego słuchania, z efektywnym zadawaniem pytań włącznie 
  • nabyć/rozwinąć umiejętności skutecznego stosowania i odczytywania komunikatów pozawerbalnych 
  • poznać wpływ i przećwiczyć stosowanie języka pozytywów na budowanie relacji międzyludzkich 
  • skutecznie identyfikować i eliminować bariery w porozumiewaniu się z zespołem
  • lepiej wykorzystywać elementy komunikacji niewerbalnej w kontaktach międzyludzkich
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie Komunikacja Interpersonalna przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

 • Wymagania wstępne

  brak

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 • Metoda realizacji kursu z Komunikacji Interpersonalnej

  Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1.     POTRZEBY KOMUNIKACYJNE: Po co się komunikujemy? Do czego tak naprawdę potrzebna jest komunikacja w miejscu pracy?

  2. PROCES KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ: Co wchodzi w skład tego procesu? 

  Czy jest to proces sprawiedliwy? Kto ponosi odpowiedzialność za efektywność komunikacji?

  3. ROLA NADAWCY: Jak konstruować przekaz, by dobrze „trafiał” do odbiorcy? Jak instruować, informować, krytykować i chwalić? 

  4. ROLA ODBIORCY: Co to znaczy „mieć oczy i uszy otwarte”? Czy to wystarczy, by zrozumieć rozmówcę? Jak porzucić rolę biernego odbiorcy przekazu na rzecz aktywnego słuchacza? Jak efektywnie pytać?

  5. KOMUNIKACJA RELACYJNA: Jaki wpływ ma sposób komunikowania się na nastawienie innych do nas? Jak wykorzystać język do budowania dobrych relacji w miejscu pracy? 

  6. KOMUNIKACJA POZAWERBALNA: Co „mówimy” nic nie mówiąc? Jak „wyłapywać” sygnały wysyłane przez rozmówcę?

  7. BARIERY KOMUNIKACYJNE: Co może utrudniać efektywne porozumiewanie się? Co możemy robić, aby skutecznie przezwyciężać te trudności?

  8. FORMY KOMUNIKOWANIA SIĘ: Czy powinienem zadzwonić, powiedzieć to „w cztery oczy” czy napisać maila? Który rodzaj komunikacji jest najbardziej efektywny i w jakich przypadkach? Jakimi prawami rządzi się każdy z nich

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Komunikacja Interpersonalna uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • wykorzystać zasady precyzji wypowiedzi do konstruowania jasnych komunikatów podczas przekazywania instrukcji / informacji,
  • skutecznie sprawdzać zrozumienie przekazu przez odbiorcę poprzez stosowanie parafrazy i zadawanie odpowiednich pytań,
  • stosować technikę udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej swoim współpracownikom,
  • wykorzystywać język pozytywów do budowania dobrych relacji z innymi,
  • trafnie odczytywać sygnały pozawerbalne i stosować je adekwatnie do sytuacji,
  • eliminować lub ograniczać przeszkody pojawiające się w procesie komunikacji z zespołem, 
  • wykorzystać zasady komunikacji mailowej i telefonicznej do sprawniejszego porozumiewania się tymi kanałami.
 • Ścieżka rozwoju

  Brak

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33