Microsoft Windows Server – konfiguracja Active Directory

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Windows Server – konfiguracja Active Directory


   Kurs Active Directory: Obsługa, Instalacja, Zarządzanie

   Opis szkolenia

   W ramach szkolenia Microsoft Windows Server – konfiguracja Active Directory poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak: instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny; instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemem DNS w ramach AD; planowanie i wdrażanie Active Directory zarówno w sieci jednooddziałowej jak i wielooddziałowej; 

   Poznaj program szkolenia Microsoft Azure Fundamentals 

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wdrażania i administrowania usługą katalogową Active Directory. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak: instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny; instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemem DNS w ramach AD; planowanie i wdrażanie Active Directory zarówno w sieci jednooddziałowej jak i wielooddziałowej; tworzenie i zarządzanie obiektami Active Directory oraz wykorzystanie GPO do efektywnego zarządzania infrastrukturą Active Directory. 

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • instalował, konfigurował   i zarządzał kontrolerami domeny.
   • Planował, wdrażał i zarządzał infrastrukturą Active Directory zarówno w jedno jak i wielodziałowym przedsiębiorstwie.
   • Efektywnie zarządzał obiektami w ramach Active Directory. 
   • Delegował uprawniena w celu decentralizacji zarządzania zasobami.
   • Skutecznie wykorzystywał politykę bezpieczeństwa (GPO) do osiągniecia zamierzonych celów.
   • wykorzystywał PowerShell do automatyzacji ww. zadań.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Przygotowanie uczestników

   Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się, wdrażać i zarządzać usługą katalogową Active Directory.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 4 dni, 32 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia Microsoft Windows Server

   Szczegółowy program szkolenia Microsoft Windows Server

   1.     Wprowadzenie do Active Directory.

   • Omówienie pojęć związanych z Active Directory.
   • Infrastruktura Active Directory – podział logiczny i fizyczny.
   • Planowanie Active Directory.

   2.     Instalacja Active Directory.

   • Instalowanie i konfigurowanie pierwszego i kolejnego kontrolera domeny.
   • Kontrolery domeny tylko do odczytu (RODC).
   • Konfiguracja poddomeny.
   • Wirtualizacja i klonowanie kontrolerów domeny.

   3.     DNS - Domain Name System.

   • Zasady rozwiązywanie nazw.
   • Strefy i ich konfiguracja, rodzaje rekordów DNS.

   4.     Zarządzanie Active Directory. 

   • Funkcjonalność domeny i lasu. 
   • Role FSMO (Flexible Single Master of Operation / Operations Masters) – lokalizacja, przenoszenie, odzyskiwanie.
   • Lokacje – odzwierciedlenie infrastruktury fizycznej w ramach AD.

   5.     Zarządzanie obiektami w Active Directory.

   • Konta użytkowników.
   • Konta komputerów.
   • Grupy: domenowe lokalne, globalne i uniwersalne.
   • Zasada IGDLA w skutecznym zarządzaniu dostępem do zasobów. 
   • Obiekty PSO (Password Setting Objects).
   • Delegowanie uprawnień.
   • Wykorzystanie PowerShell do automatyzacji rutynowych czynności administracyjnych.

   6.     Polityki bezpieczeństwa (GPO – Group Policy Object).

   • Wprowadzenie do GPO: zastosowania polityk bezpieczeństwa.
   • Kolejność przetwarzania polityk: dziedziczenie, blokowanie dziedziczenia , wymuszanie, filtrowanie.
   • Modelowanie i sprawdzanie wdrożenia polityk (GP Modeling i GP Result).
   • Omówienie „Loopback procesing mode „.
   • Wdrażanie wybranych funkcjonalności na systemach serwerowych i klienckich z wykorzystaniem GPO.
   • Wybrane aspekty wykorzystanie PowerShell do zarządzania politykami.

   Wprowadzenie do Azure AD

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie może być realizowane on-line lub na sali szkoleniowej. Szkolenie zawiera część praktyczną w formie laboratoriów do samodzielnego wykonania przez uczestników. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Szkolenia z obszaru Microsoft Windows Server.

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

   Podobne szkolenia