Microsoft Windows Server – wirtualizacja oparta na Hyper-V

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Windows Server – wirtualizacja oparta na Hyper-V

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą odpowiedzialne za implementacje,zarządzanie i utrzymanie roli Hyper-V w środowisku opartym na Windows Server zarówno w scenariuszu opartym o pojedyncze hosty jak i w środowisku klastrów Windows.

   • Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat funkcji serwerowej wirtualizacji Hyper-V zawartej w systemie Windows Server. Po jego ukończeniu uczestnik będzie potrafił konfigurować, instalować oraz zarządzać rolą Hyper-V i maszynami wirtualnymi uruchomionymi na tej platformie. Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany w usłudze do najnowszej dostępnej wersji.

   • Profil słuchacza

    Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą odpowiedzialne za implementacje, 
    zarządzanie i utrzymanie roli Hyper-V w środowisku opartym na Windows Server zarówno w scenariuszu opartym o pojedyncze hosty jak i w środowisku klastrów Windows.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat budowy komputera, szczególnie kart sieciowych, dysków, oraz wiedza z zakresu działania sieci komputerowych i podstaw TCP/IP. Do wykonania ćwiczeń konieczna jest znajomość obsługi systemu operacyjnego Windows oraz czytania w języku angielskim.

    Rekomendowane jest ukończenie kursu „Microsoft Windows Server – kurs podstawowy” lub posiadanie analogicznej wiedzy i umiejętności.

   • Czas trwania

    4 dni

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Wprowadzenie do wirtualizacji

    Historia wirtualizacji

    Wersje systemów zawierających Hyper-V

    Zagadnienia licencyjne

    Wymagania Hyper-V

    Instalacja i rozruch systemu z dysków VHDX („Native Boot”)

    Instalacja Hyper-V różnych środowiskach:
    • Na pojedynczym serwerze w trybie Desktop Experience
    • Na serwerze w trybie Server Core
    • Na serwerze w trybie Nano Server
    Konfiguracja Hyper-V
    • Ustawienia hosta Hyper-V
    • Ustawienia maszyn wirtualnych
    • Urządzenia wirtualne
    • Stany maszyn wirtualnych
    • Podstawy PowerShell w administrowaniu Hyper-V
    • Funkcja „Persistent Memory”
    Przestrzeń dyskowa i magazynowanie danych w Hyper-V
    • Prezentacja przestrzeni dyskowej dla VM
    • Rodzaje wirtualnych dysków twardych
    • Przechowywanie VM na lokalnej i zdalnej przestrzeni dyskowej
    • Podstawy rozwiązań SAN (iSCSI, FC, FCoE) i NAS (SMB)
    • Storage Spaces Direct (S2D)
    • Deduplikacja przestrzeni dyskowej ReFS
    Konfiguracja sieci w Hyper-V:
    • Podstawy obsługi sieci w Hyper-V
    • Rodzaje przełączników wirtualnych
    • Monitorowanie ruchu sieciowego pomiędzy VM
    • Podstawowe zabezpieczenia na poziomie sieci w Hyper-V
    • Implementacja QoS
     Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych
    • Tworzenie prostej maszyny
    • Wersje konfiguracyjne
    • Tworzenie maszyn na podstawie szablonów
    • Tworzenie maszyn na bazie dysków różnicowych
    • Eksportowanie i importowanie VM pomiędzy serwerami Hyper-V
    • Usługi integracji dla VM
    • Migawki („Punkty kontrolne”)
    Administrowanie Hyper-V
    • Administracja pojedynczym serwerem
    • Administracja grupą serwerów Hyper-V
    • Administracja klastrem grupy roboczej
    • Administracja klastrem trybu failover
    • Implementacja wirtualizacji zagnieżdżonej („Nested virtualization”)
    • Monitorowanie wydajności VM
    • Wykonywanie kopii zapasowej środowiska i maszyn
    Bezpieczeństwo w Hyper-V
    • Wprowadzenie do Guarded Fabric i Shielded VM
    • Separacja ról administracyjnych
    • Zaawansowane usługi sieciowej:
    o   Private VLAN (PVLAN)

    o   Standardowe i rozszerzone ACL (Listy Kontroli Dostępu) w przełącznikach wirtualnych

    o   Stanowe ACL w przełącznikach wirtualnych
    • Secure Boot
    • Szyfrowanie VM
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
    • wyjaśnić podstawowe zagadnienia z zakresu wirtualizacji;
    • instalować oraz konfigurować role Hyper-V w Windows Server;
    • stworzyć środowisko wirtualizacji składające się z wielu hostów;
    • wykonywać zadania administracyjne roli Hyper-V za pomocą różnych interfejsów;
    • monitorować pracę Hyper-V;
    • wykonywać kopie bezpieczeństwa i dokonywać odtworzenia danych.
   • Ścieżka rozwoju

    Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z rolą Hyper-V w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z hostem oraz wirtualnymi maszynami na niej działającymi. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

    Kurs przygotowuje częściowo do egzaminu:
    • 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia