NFV/SDN

Czym jest NFV/SDN? 

W świecie, w którym innowacyjne usługi i zapewnienie klientom bezproblemowych doznań usług cyfrowych zaczynają stanowić główne wyróżniki Twojej firmy, nie możesz pozwolić, by rosnące koszty operacyjne lub ograniczenia sieciowe utrudniały Ci konkurowanie z innymi CSP czy OTT.

Software Defined Networking (SDN) w połączeniu z Network Virtualization Function (NFV) to nowe, przełomowe technologie, które ułatwiają operatorom wdrażanie innowacji. SDN i NFV mogą również pomóc operatorom stawiać czoła wyzwaniom ery cyfrowej i Internetu Rzeczy (Internet of Things). Umożliwiają obniżenie CAPEX i OPEX, pozwalając zwiększyć innowacyjność w dziedzinach usług i aplikacji, co usprawnia monetyzację inwestycji sieciowych.

NFV / SDN umożliwia przekształcenie węzłów sieci w mikro centra danych, w których hostowane być mogą nie tylko zaprogramowane funkcje sieciowe (zwirtualizowane funkcje sieciowe – ang. Virtualized Network Functions), ale także aplikacje używane przez klientów końcowych. W ten sposób sieć może zostać przekształcona w rozproszoną platformę, która sama się dynamicznie kształtuje tak, by jak najlepiej służyć aplikacjom klienta końcowego i alokować zasoby sieciowe w zależności od ich potrzeb. W szczególności daje to nowe możliwości hostowania tych aplikacji na węzłach dostępowych sieci (ang. mobile edge computing), co wpływa na potencjalne zwiększenie przychodów operatora z nowych usług związanych z IoT (ang. Internet of Things) oraz na poprawę satysfakcji klienta, dzięki dostępowi do ciekawych, wysokiej jakości aplikacji.

  Przekonaj się, jak technologie NFV i SDN współpracujące z nowoczesnymi systemami OSS pomogą Ci sprawnie dostarczać nowe usługi do klientów!

  Oglądaj nasze video!


  • Otwarta platforma
  • Architektura SDN

  Otwarta platforma

  By zrealizować wizję inteligentnych, zwirtualizowanych sieci, trzeba najpierw wdrożyć otwarte platformy, do których da się wpiąć funkcje OSS. Takie platformy powinny móc łatwo się łączyć z inteligentnymi algorytmami dostarczanymi przez różnorodnych producentów sprzętu. Tego rodzaju platformy open-source umożliwiają współpracę i równą konkurencję pomiędzy dostawcami pluginów.

  • Gotowy na NFV/SDN system Network Inventory dostarcza pełnego widoku sieci jako rozproszonej chmury, wraz z jej kompletną topologią fizyczną i logiczną. Z perspektywy NFV, system ten pomaga tworzyć inteligentne aplikacje i algorytmy decydujące o rozmieszczeniu funkcji wirtualnych, umożliwiając wdrożenie Zarządzania i Orkiestracji (Management and Orchestration (MANO). Z punktu widzenia SDN, system klasy inventory umożliwia inteligentne decyzje kontrolera sieci.
  • Gotowy na NFV/SDN system Service Inventory dostarcza wgląd do informacji o jakości sieci i usług z perspektywy klienta (umożliwiając kontrolerowi SDN podejmowanie inteligentnych decyzji, zorientowanych na klienta) i pozwala na przeglądanie zależności pomiędzy wirtualnymi funkcjami sieciowymi a aplikacjami potrzebnymi, by proces Zarządzania i Orkiestracji (MANO) był nastawiony przede wszystkim na potrzeby klienta końcowego.
  • Gotowy na NFV/SDN system i oparty o centralny katalog produktów i usług system Service Fulfillment umożliwia przekładanie zamówień od klientów na „zamówienia” przesyłane do sieci zwirtualizowanej. Umożliwia również wdrożenie orkiestracji opartej o polityki sieciowe (MANO), biorąc pod uwagę różne warstwy abstrakcji.

   Architektura SDN

   Aby dokonać transformacji sieci w rozproszoną platformę, konieczne jest „inteligentne”  i zautomatyzowane zarządzanie platformą, która musi być oparte na całościowym (end-to-end) zrozumieniu sieci. To jest zadanie dla zwirtualizowanych funkcji OSS, które mogą być hostowane wraz z wirtualnymi funkcjami sieciowymi (VNFs) i aplikacjami w węzłach sieci, stając się tym samym częściami sieci (w czasie rzeczywistym).

    Comarch dostarcza narzędzia OSS nowej generacji, które wspierają wdrażanie technologii NFV/SDN:

    Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

    • Ulotka produktowa

     Ulotka produktowa

     Comarch NFV/SDN
    • eBook

     eBook

     A guide to digitization for telecoms: 8 areas to address
    • White Paper

     White Paper

     How Adopting NFV/SDN Technology Enables Telecoms to Experiment with New Customer Services
    • White Paper

     White Paper

     How to Foster a DevOps Mindset in OSS Solutions Development
    • White Paper

     White Paper

     How NFV and SDN Technologies Contribute to the Faster Creation and Deployment of Services
    • Portfolio Produktowe

     Portfolio Produktowe

     Kompleksowe portfolio rozwiązań IT i usług dla telekomunikacji
    • Rok 2019 w Telekomunikacji

     Rok 2019 w Telekomunikacji

     Porady ekspertów na najbliższe 12 miesięcy
    • Studia przypadku

     Studia przypadku

     Jak operatorzy telekomunikacji na całym świecie odnoszą sukces z Comarch BSS/OSS
    • Magazyn Telco Review

     Magazyn Telco Review

     Zapoznaj się z najnowszym numerem naszego magazynu Telco Review
     Zobacz wszystkie materiały

     Potrzebujesz porady w doborze produktów?

     Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.