OSS/BSS Data Analytics

Czym jest rozwiązanie OSS/BSS Data Analytics?

W ciągu ostatnich kilku lat dostawcy usług komunikacyjnych przekształcili swoje Centra Operacji Sieciowych (NOC), skoncentrowane wokół specyficznych technologii sieciowych, w Centra Operacji Usługowych (SOC), obsługujące kompleksowe usługi. Mimo udanego wdrożenia koncepcji SOC, środowisko IT w sektorze telekomunikacji wciąż często składa się segmentów - silosów, z których każdy pracuje na bazie innej technologii. Taka struktura uniemożliwia globalne monitorowanie satysfakcji użytkowników ze wszystkich dostarczanych im usług. Tymczasem w oczach klienta nawet najbardziej rozbudowany pakiet usług pozostaje jedną konkretną usługą od jednego konkretnego operatora – tym samym awaria jednego z elementów pakietu wpływa na to, jak klient postrzega produkt jako całość.

Comarch OSS/BSS Data Analytics jest rozwiązaniem adresującym właśnie ten problem. Comarch OSS/BSS Data Analytics przetwarza dane zebrane przez sieć telekomunikacyjną (która dla operatora sieci stanowi kluczowy punkt kontaktu z klientem) w czasie rzeczywistym, łączy je z informacjami pochodzącymi z systemów zewnętrznych (takimi jak Performance Management, Fault Management, Network Inventory i CRM) i porządkuje je. Comarch OSS/BSS Data Analytics zestawia ze sobą dane z tych źródeł, aby stworzyć kompleksową analizę w czasie rzeczywistym i zapewnić wgląd w to, jak klienci postrzegają dostarczane im usługi. W oparciu o posegregowane dane system sugeruje podjęcie konkretnych działań lub uruchamia je automatycznie.

Comarch OSS/BSS Data Analytics uwzględnia rzeczywiste doświadczenie konsumenckie związane z korzystaniem z konkretnej usługi sieciowej, a tym samym skutecznie pomaga firmom telekomunikacyjnym poprawić ogólny Odsetek Promotorów Netto (Net Promoter Score) oraz poziom zadowolenia klienta.

  Zobacz, jak wygenerować wartość dodaną dzięki zbieranym danym i platformie analitycznej OSS/BSS Data Analytics!

  Obejrzyj nasze video!


  Korzyści z rozwiązania OSS/BSS Data Analytics:

  1. 01 Pozyskaj wsparcie użytkownika wewnętrznego w transformacji zorientowanej na klienta
  2. Przyciągaj użytkowników wewnętrznych z różnych działów i motywuj ich do aktywnego uczestnictwa w transformacji zorientowanej na klienta, aby przełamać tradycyjną strukturę silosów. Comarch OSS/BSS Data Analytics obsługuje różne studia przypadku, odpowiadając tym samym na potrzeby szerokiego grona odbiorców, od działów typowo biznesowych (takich jak marketing lub obsługa klienta) po działy inżynierii sieciowej (na przykład operacji sieciowych lub planowania sieci).
  3. 02 Skuteczniej prezentuj wyniki analiz
  4. Oferuj konsumentom Twoich danych jak najdogodniejszy sposób wizualizacji wyników analiz. Rezultaty i wnioski mogą być dostępne w internetowych pulpitach stworzonych z myślą o konkretnych studiach przypadku (np. Monitoring Roamingu i Monitoring VIP) lub przyjaznych dla użytkownika, uniwersalnych internetowych pulpitach typu BI. W zależności od przypadku, dostępne są różne modele wizualizacji.
  5. 03 Monetyzuj dane sieciowe i dane klienta
  6. Wyniki analizy mogą uruchamiać konkretne działania związane z różnymi punktami kontaktu z klientem. Mogą być to działania związane z marketingiem (np. błyskawiczne generowanie voucherów dla klientów, którzy doświadczyli problemów sieciowych, lub informowanie klienta o możliwych niedogodnościach za pomocą SMS lub aplikacji), wyznaczanie priorytetów podczas planowania sieci i zautomatyzowane rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami lub siecią. Dzięki temu firmy telekomunikacyjne mogą w aktywny sposób wpływać na doświadczenie konsumenckie i reagować jeszcze zanim klient zdąży zgłosić problem za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów.
  7. 04 Poprawiaj wyniki NPS i CSAT
  8. Sieć to dla operatora podstawowe miejsce kontaktu z klientem – dlatego powiązanie efektywności sieci z danymi klienta może pozytywnie wpłynąć na wskaźnik Odsetka Promotorów Netto oraz Zadowolenia Klienta. Klienci poczują, że wreszcie znaleźli operatora, który o nich dba.
  9. 05 Wsparcie dla szerokiego spektrum źródeł danych
  10. Rozwiązaniem Comarch OSS/BSS Data Analytics powstało w oparciu o 25-letnie doświadczenie w tworzeniu produktów z zakresu OSS i BSS. Platforma wspiera integrację z głównymi źródłami danych, konieczną do skutecznego zbierania informacji potrzebnych do obsługi wcześniej zdefiniowanych studiów przypadku dla różnych działów firmy operatora.
  11. 06 Analiza danych klienta w czasie rzeczywistym
  12. Platforma analizuje dane związane z klientami w czasie rzeczywistym i tym samym obsługuje różne studia przypadku, takie jak wczesne wykrywanie problemów z dostępem do usług podstawowych (usługi głosowe, przekaz danych, wiadomości SMS – problemy takie jak niepowodzenie podczas łączenia z siecią, przerwane połączenia, mała przepustowość i inne) oraz z innymi usługami oferowanymi przez dostawcę (np. wsparcie usług i VOD w sytuacji problemów z dostępem do portali takich jak self-care, strona firmowa czy biblioteka VOD) i usługami OTT (problemy z dostępem do Facebooka, Youtube’a itd.).
  13. 07 Analiza pakietów danych
  14. Niektóre studia przypadku wymagają globalnej analizy danych gromadzonych przez dłuższy czas. Comarch OSS/BSS Data Analytics umożliwia generowanie statystyk związanych z dostępnością usług (wskaźnik powodzenia połączeń, wskaźnik przerwanych połączeń), statystyk badających sposób korzystania z usług (urządzenia i modele urządzeń wykorzystywane najczęściej, trendy w przemieszczaniu się użytkowników, zużycie baterii), a także generowanie różnych rodzajów raportów (np. na temat lokalizacji, z której dana usługa jest najczęściej używana: z domu, z drogi do pracy, z biura, z domu itd.).
  15. 08 Integracja z systemami zewnętrznymi
  16. Monetyzacja danych zebranych przez Comarch OSS/BSS Data Analytics wymaga integracji z systemami zewnętrznymi (dzięki czemu informacje zostaną wykorzystane do celów kampanii marketingowych, priorytetyzacji planowania sieci i uzyskania 360° widoku na klienta itd.) Rozwiązanie jest przygotowane na integrację z tymi systemami.

  Pozyskaj wsparcie użytkownika wewnętrznego w transformacji zorientowanej na klienta

  Przyciągaj użytkowników wewnętrznych z różnych działów i motywuj ich do aktywnego uczestnictwa w transformacji zorientowanej na klienta, aby przełamać tradycyjną strukturę silosów. Comarch OSS/BSS Data Analytics obsługuje różne studia przypadku, odpowiadając tym samym na potrzeby szerokiego grona odbiorców, od działów typowo biznesowych (takich jak marketing lub obsługa klienta) po działy inżynierii sieciowej (na przykład operacji sieciowych lub planowania sieci).

  Skuteczniej prezentuj wyniki analiz

  Oferuj konsumentom Twoich danych jak najdogodniejszy sposób wizualizacji wyników analiz. Rezultaty i wnioski mogą być dostępne w internetowych pulpitach stworzonych z myślą o konkretnych studiach przypadku (np. Monitoring Roamingu i Monitoring VIP) lub przyjaznych dla użytkownika, uniwersalnych internetowych pulpitach typu BI. W zależności od przypadku, dostępne są różne modele wizualizacji.

  Monetyzuj dane sieciowe i dane klienta

  Wyniki analizy mogą uruchamiać konkretne działania związane z różnymi punktami kontaktu z klientem. Mogą być to działania związane z marketingiem (np. błyskawiczne generowanie voucherów dla klientów, którzy doświadczyli problemów sieciowych, lub informowanie klienta o możliwych niedogodnościach za pomocą SMS lub aplikacji), wyznaczanie priorytetów podczas planowania sieci i zautomatyzowane rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami lub siecią. Dzięki temu firmy telekomunikacyjne mogą w aktywny sposób wpływać na doświadczenie konsumenckie i reagować jeszcze zanim klient zdąży zgłosić problem za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów.

  Poprawiaj wyniki NPS i CSAT

  Sieć to dla operatora podstawowe miejsce kontaktu z klientem – dlatego powiązanie efektywności sieci z danymi klienta może pozytywnie wpłynąć na wskaźnik Odsetka Promotorów Netto oraz Zadowolenia Klienta. Klienci poczują, że wreszcie znaleźli operatora, który o nich dba.

  Wsparcie dla szerokiego spektrum źródeł danych

  Rozwiązaniem Comarch OSS/BSS Data Analytics powstało w oparciu o 25-letnie doświadczenie w tworzeniu produktów z zakresu OSS i BSS. Platforma wspiera integrację z głównymi źródłami danych, konieczną do skutecznego zbierania informacji potrzebnych do obsługi wcześniej zdefiniowanych studiów przypadku dla różnych działów firmy operatora.

  Analiza danych klienta w czasie rzeczywistym

  Platforma analizuje dane związane z klientami w czasie rzeczywistym i tym samym obsługuje różne studia przypadku, takie jak wczesne wykrywanie problemów z dostępem do usług podstawowych (usługi głosowe, przekaz danych, wiadomości SMS – problemy takie jak niepowodzenie podczas łączenia z siecią, przerwane połączenia, mała przepustowość i inne) oraz z innymi usługami oferowanymi przez dostawcę (np. wsparcie usług i VOD w sytuacji problemów z dostępem do portali takich jak self-care, strona firmowa czy biblioteka VOD) i usługami OTT (problemy z dostępem do Facebooka, Youtube’a itd.).

  Analiza pakietów danych

  Niektóre studia przypadku wymagają globalnej analizy danych gromadzonych przez dłuższy czas. Comarch OSS/BSS Data Analytics umożliwia generowanie statystyk związanych z dostępnością usług (wskaźnik powodzenia połączeń, wskaźnik przerwanych połączeń), statystyk badających sposób korzystania z usług (urządzenia i modele urządzeń wykorzystywane najczęściej, trendy w przemieszczaniu się użytkowników, zużycie baterii), a także generowanie różnych rodzajów raportów (np. na temat lokalizacji, z której dana usługa jest najczęściej używana: z domu, z drogi do pracy, z biura, z domu itd.).

  Integracja z systemami zewnętrznymi

  Monetyzacja danych zebranych przez Comarch OSS/BSS Data Analytics wymaga integracji z systemami zewnętrznymi (dzięki czemu informacje zostaną wykorzystane do celów kampanii marketingowych, priorytetyzacji planowania sieci i uzyskania 360° widoku na klienta itd.) Rozwiązanie jest przygotowane na integrację z tymi systemami.

  Produkt jest częścią

  Studium przypadku:

  • "Jesteśmy przekonani, że rozwiązania Comarch pozwolą MTS z sukcesem przejść od ekosystemu OSS zorientowanego na sieć, do OSS zorientowanego na klienta, z głównym celem ciągłej poprawy satysfakcji klientów."

   Andrey Ushatsky, Wiceprezes i Dyrektor ds. Technologii, MTS

   Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

   • Leaflet

    Leaflet

    Comarch OSS/BSS Data Analytics
   • eBook

    eBook

    A guide to digitization for telecoms: 8 areas to address
   • White Paper

    White Paper

    How Telecoms Can Become Pro-Active in Managing Customer Experience
   • White Paper

    White Paper

    The State of Digital Transformation in Telecommunications
   • White Paper

    White Paper

    Telco Survey: Mobile Operators' CEM Strategies - the Market Reality
   • Portfolio Produktowe

    Portfolio Produktowe

    Kompleksowe portfolio rozwiązań IT i usług dla telekomunikacji
   • Rok 2019 w Telekomunikacji

    Rok 2019 w Telekomunikacji

    Porady ekspertów na najbliższe 12 miesięcy
   • Studia przypadku

    Studia przypadku

    Jak operatorzy telekomunikacji na całym świecie odnoszą sukces z Comarch BSS/OSS
   • Magazyn Telco Review

    Magazyn Telco Review

    Zapoznaj się z najnowszym numerem naszego magazynu Telco Review
    Zobacz wszystkie materiały

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.