SON Integration Box

SON Integration Box – system integrujący systemy OSS z siecią samoorganizującą się (SON) 

Comarch SON Integration Box to produkt odpowiedzialny za integrację scentralizowanej, samoorganizującej się sieci SON (Self-Organizing Network) z istniejącym środowiskiem systemów operacyjnych operatora telekomunikacyjnego (operations support systems – OSS). System pełni rolę centralnego węzła wymiany danych – agreguje plany sieci samoorganizującej się (SON) i przesyła je do odpowiednich narzędzi, jak również przekazuje do sieci SON informacje z sieci fizycznej. Dane zbierane są z wielu źródeł zewnętrznych, a następnie wstępnie przetwarzane na użytek SON. Dodatkowo SON Integration Box zbiera informacje na temat zdarzeń i alarmów związanych z SON, na potrzeby procesu zapewnienia jakości usług (service assurance), pełniąc rolę mediacji i mechanizmu filtrującego dla systemów zarządzania awariami sieciowymi (fault management), zwykle za pośrednictwem interfejsu SNMP.

Comarch SON Integration Box został zbudowany z modułów Comarch OSS (część z nich jest opcjonalna), m.in. z modułów: ewidencji zasobów sieciowych (Network Inventory), autentyfikacji (Authentication Service), repozytorium logów (Log Repository), planerem zadań (Task Scheduler), jak również z modułów do konfiguracji sieci, zarządzania rozbieżnościami i rekoncyliacją danych, zarządzania awariami sieciowymi (Fault Management) oraz interfejsu GUI OSS Console. Przepływ danych do SON Integration Box i w odwrotnym kierunku zapewniany jest przez moduł mediacji Comarch OSS Mediation, oparty na dedykowanych interfejsach. Pobieranie i przesyłanie danych odbywa się w ramach wewnętrznej struktury systemu ewidencji zasobów sieciowych (inventory).

  Integracja funkcji SON w złożony system OSS

  Zobacz nasze wideo!


  Korzyści z wdrożenia produktu do wymiany danych pomiędzy siecią SON a systemami OSS - SON Integration Box:

  Usprawnienie wymiany danych pomiędzy siecią samoorganizującą się SON, OSS i siecią fizyczną

  Dzięki sieci samoorganizującej się (SON) planuj działania, które trafiają bezpośrednio do elementów sieci radiowej (RAN) i do SON Integration Box. Działania te są przechowywane w bazie danych Integration Box, przetwarzane i przydzielane do właściwych aplikacji OSS. Comarch SON Integration Box może służyć również do przesyłania planów sieci SON dla określonych dostawców lub technologii w ramach sieci radiowej – również tych, które nie są wspierane przez SON.

  Oszczędność czasu dzięki automatyzacji procesów związanych z SON
   

  Odciąż swoich pracowników - system działa automatycznie, a użytkownicy nie muszą logować się do Integration Box. Zarządzana przez adminów lub super-użytkowników konsola (GUI) używana jest wyłącznie do kontroli i konfiguracji kart lub raportów. Planiści sieci radiowej mogą używać konsoli w ramach akcji dotyczących wybranych dodatkowych lub opcjonalnych funkcjonalności. Wszystkie pozostałe działania są w pełni zautomatyzowane.
   

  Łatwe śledzenie i cofanie zmian w sieci samoorganizującej się

  Identyfikuj problemy, a w razie niepowodzenia łatwo cofaj zmiany w sieci samoorganizującej się SON, dzięki temu, że Comarch SON Integration Box działa w oparciu o system ewidencji zasobów sieciowych Comarch Network Inventory, który przechowuje dane historyczne planów SON.
   
   
   

  Optymalizacja warstwy transportowej sieci w ramach SON

  Używaj produktu Comarch SON Integration Box także do optymalizacji sieci bezprzewodowych typu backhaul. Produkt wspiera narzędzia SON, optymalizując warstwę transportową sieci, automatycznie wykrywając zależności między interfejsami sieci bezprzewodowej typu backhaul i wprowadzając poprawki bezpośrednio do elementów sieci. Działania mogą być uruchamiane również przez żądanie SON dostarczenia, poprawy lub usunięcia interfejsów typu lur lub X2.

  Sprawne przeprowadzanie okresowych audytów sieci telekomunikacyjnej

  Wykorzystaj pełne możliwości audytu sieciowego, które zapewniają dokładny wgląd w domyślne wartości parametrów sieciowych wszystkich zarządzanych elementów sieci radiowej (RAN), bez względu na dostawcę danego urządzenia. SON Integration Box umożliwia zmianę i przesyłanie wszystkich parametrów – łącznie z tymi, które zazwyczaj nie są monitorowane ani przetwarzane. Wbudowany moduł harmonogramu pozwala na okresowe audyty sieci, które umożliwiają poprawę parametrów lub uzyskanie raportów o niezgodnościach. Wszystko to odbywa się w pełnej synchronizacji z narzędziem SON.

  Możliwość konfiguracji elementów sieciowych od różnych dostawców

  Pozwól Twojej sieci samoorganizującej się na pracę na sprzęcie pochodzącym z dowolnego źródła. Produkt może korzystać z automatycznej mediacji, aby rozkładać plany SON na mniejsze elementy i przesyłać działania SON do elementów sieci bez względu na ich dostawcę. Cały proces jest zautomatyzowany i transparentny dla użytkowników końcowych.
   
   
   

  7 powodów, dla których warto wybrać Comarch SON Integration Box

   

  Comarch SDN - architektura

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały PDF!

   Zobacz wszystkie materiały

   Studium przypadku:

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.