IoT Billing

W odpowiedzi na wysokie wymagania klientów IoT, Comarch opracował kompleksowe rozwiązanie IoT Billing, spełniające wymogi obecnego świata Internetu Rzeczy. Moduł został opracowany pod kątem wszystkich działań prowadzonych w obszarze IoT i umożliwia naliczanie opłat za łączność, za urządzenia IoT, za aplikacje wertykalne i pakiety usług. Klienci IoT poszukują ofert stanowiących odpowiedź na wszystkie ich potrzeby biznesowe. System wspiera więc różnego rodzaju wielopoziomowe relacje biznesowe (B2B, B2B2C and B2B2B).

Korzyści z rozwiązania Comarch IoT Billing:

W pełni kontroluj przepływy pieniężne

Comarch IoT Billing pozwala kontrolować przepływy pieniężne pomiędzy stronami dzięki automatycznie generowanym, aktualnym dokumentom finansowym obejmującym wielostronne rozliczenia usług z zakresu IoT. Kontroluj wszystkie etapy dostawy usług, w tym płatności, i przeglądaj sprawozdania finansowe, faktury i rozliczenia pomiędzy stronami.

Zapewnij sobie najwyższą jakość fakturowania za usługi IoT

Moduł do rozliczeń IoT Billing to gwarancja najlepszych doświadczeń użytkownika bez względu na rodzaj wybranej przez niego usługi, a wszystko dzięki błyskawicznemu, bezbłędnemu fakturowaniu, dostępowi do wsparcia i pomocy w każdej chwili dzięki usługom zarządzanym, umożliwiającym wystawienie rozliczeń całościowych. IoT Billing to także najwyższa wydajność, liczne funkcje raportowania, automatyczne alarmy i powiadomienia oraz wykrywanie przypadków niewłaściwego użycia.

Oferuj prawdziwe usługi IoT dla rynków wertykalnych

Z Comarch IoT Billing dynamicznie wejdziesz na rynki wertykalne z nowa ofertą skierowaną do różnych klientów. Platforma pozwala im poczuć, że oferta odpowiada na ich unikalne potrzeby, specyfikę rynku wertykalnego i wymagania procesowe. W przypadku klientów decydujących się na usługę konwergentną, opłata będzie naliczana nie tylko za wykorzystane dane czy wysłane wiadomości SMS, ale również za korzystanie z urządzenia IoT. Rynki wertykalne różnią się pomiędzy sobą, dlatego dopasowana do nich oferta powinna składać się z różnych elementów. Dzięki Comarch IoT Billing z łatwością stworzysz nowe oferty odpowiadające na konkretne potrzeby wybranego rynku wertykalnego.

Twórz pakiety usług IoT w różnych modelach cenowych

Moduł IoT Billing otwiera przed tobą możliwość współpracy z różnymi graczami na rynku Internetu Rzeczy (np. z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, z dostawcami usług IoT, aplikacji, urządzeń i oraz z podmiotami trzecimi – partnerami lub dystrybutorami) i wspólnego tworzenia złożonych i atrakcyjnych pakietów usług. Zaoferuj klientom szeroki wybór innowacyjnych modeli cenowych, w tym takich jak naliczanie na podstawie rzeczywistej wartości („płać w miarę użytkowania”), naliczanie na podstawie wybranych kryteriów (stawka jednolita) lub naliczanie w oparciu o urządzenie używane przez klienta.

Otwórz się na przyszłość i działaj w czasie rzeczywistym

Dzięki Comarch IoT Billing możesz pobierać i przetwarzać dane pochodzące z sieci, urządzeń IoT, aplikacji i innych źródeł danych w czasie rzeczywistym, a następnie rozliczać je w modelu pre-paid, post-paid lub mieszanym. Pracując w tych modelach, stworzysz wartościowe i atrakcyjne oferty dla klientów z sektora handlowego, opieki zdrowotnej, motoryzacjnego i energetycznego.

Studium przypadku

Do wyboru Comarch przekonało nas portfolio produktowe firmy, które stanowiło solidną bazę dla naszej platformy. Co jeszcze ważniejsze, Comarch udowodnił swoją umiejętność szybkiego tworzenia niestandardowych funkcji na zamówienie. Wierzymy, że na dynamicznie rozwijających się rynkach elastyczność i zorientowanie na klienta stanowią klucz do sukcesu. Projekt realizowany przez nas z Comarch sprawił, że jesteśmy w stanie dostarczyć obie te rzeczy.

Phat Huynh, Dyrektor Zarządzający, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, Telekom Austria Group

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.