Comarch Commission & Incentive w BNP Paribas Polska

  • Analiza sytuacji
  • Rozwiązanie
  • Zalety rozwiązania

Comarch Commission & Incentive w BNP Paribas Polska

Bank BNP Paribas Fortis posiada jedną z najbogatszych na rynku ofert w zakresie personal i private banking. Dodatkowo specjalizuje się w bankowości korporacyjnej oraz obsłudze małych i średnich firm. Wchodzący w jego skład Dominet Bank jeszcze przed połączeniem z Fortis Bankiem specjalizował się w detalicznej bankowości masowej. W roku 2009 obydwa banki, Fortis Bank Polska i dawny Dominet Bank, zakończyły proces fuzji.

Fortis Broker to wewnętrzna nazwa systemu prowizyjno-motywacyjnego Comarch. System został wdrożony w Fortis Banku w połowie 2007 roku. Zadaniem systemu było wsparcie zarządzania strukturami i rozliczeń prowizyjnych z zewnętrzną siecią sprzedaży w Fortis Banku Polska. W momencie fuzji bank stanął przed koniecznością wyboru rozwiązania prowizyjnego dla nowej, połączonej instytucji i postawił na sprawdzone rozwiązanie Comarch. Przeprowadzona została analiza koniecznych zmian oraz konfiguracji systemu do obsługi franczyzowych struktur sprzedażowych włączonych do banku w ramach fuzji z Dominet Bankiem.

Comarch Commission & Incentive w BNP Paribas Polska

Nowa wersja Comarch Commission & Incentive włączyła w szeregi swoich użytkowników liczną grupę placówek franczyzowych dawnego Dominet Banku. Dzięki temu przedsiębiorcy prowadzący oddziały bankowe mogą za pomocą udostępnionego portalu przeglądać wyniki sprzedaży w podziale na produkty i pracowników, a także weryfikować przygotowane przez bank rozliczenia prowizyjne. Kluczowym założeniem projektu było wdrożenie nowej wersji systemu wraz z konfiguracją naliczeń prowizji dla połączonej sieci sprzedaży w ciągu zaledwie pięciu miesięcy, aby zdążyć na moment fuzji obu instytucji.

Mimo wyjątkowo napiętego harmonogramu wdrożenia i wielu wyzwań zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych udało się uruchomić system produkcyjnie zgodnie z planem. Duża w tym zasługa zarówno doświadczonych pracowników Comarch, jak i wykazującego duże zaangażowanie zespołu projektowego po stronie banku – mówi Rafał Kwarciany, Project Manager w sektorze Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Comarch SA.

System Comarch Commission & Incentive charakteryzuje się bardzo dużymi możliwościami konfiguracyjnymi. Po kilku latach doświadczeń z systemem jesteśmy zadowoleni z dokonanego przez nas wyboru. System działa sprawnie i stabilnie, a przede wszystkim ułatwia komunikację z rozległą siecią użytkowników w kwestii tak newralgicznej dla banku jaką jest sprzedaż. Dzięki Fortis Broker nasi sprzedawcy są dobrze poinformowani o własnych wynikach i należnym wynagrodzeniu – mówi Dominik Gromek, Project Manager w BNP Paribas Fortis.

Comarch Commission & Incentive jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym zarządzanie i rozliczenia prowizyjne sieci sprzedaży o rozbudowanej strukturze. Na rozwiązanie składa się aplikacja centralna wspierająca pracę back-office’u bankowego oraz portal dla zewnętrznych pośredników finansowych, dzięki któremu mogą przeglądać wyniki sprzedaży oraz weryfikować przygotowane przez bank rozliczenia prowizyjne.

Comarch Commission & Incentive w BNP Paribas Polska

Dzięki wdrożeniu systemu Comarch Commission & Incentive, franczyzobiorcy prowadzący oddziały bankowe mogą za pomocą udostępnionego portalu przeglądać wyniki sprzedaży w podziale na prowadzone przez siebie placówki oraz współpracujące komisy samochodowe. Dane sprzedażowe ze względu na duże wolumeny można agregować wg różnych przekrojów (produktowo, zdarzenia mi prowizyjnymi, organizacyjnie). Istnieje również możliwość podglądu przychodów prowizyjnych i potrąceń dla konkretnych produktów. Oprócz danych sprzedażowych w portalu można weryfikować przygotowane przez bank rozliczenia prowizyjne i potrąceń na rzecz banku.

System udostępnia bogaty zakres algorytmów prowizyjnych, metod naliczania bonusów i monitorowania wyników sieci sprzedaży. Najważniejszym modułem systemu jest konfigurator wyposażony w wielowymiarowy model naliczania prowizji. Dane stanowiące podstawę do rozliczeń są automatycznie pobierane z głównego systemu transakcyjnego banku. Kalkulacje prowizyjne wystawione z systemu są dekretowane na odpowiednie konta kosztowe i przesyłane do księgi głównej. Automatyzacja procesów back-office, pozyskiwanie danych przez system i zarządzanie rozliczeniami zmniejsza obciążenie użytkowników czynnościami administracyjnymi. Obniża to koszty centralnego wsparcia użytkowania zewnętrznych sieci sprzedaży.

Wsparcie ze strony nowoczesnego systemu prowizyjnego stanowi dla BNP Paribas Fortis jeden z filarów sukcesu biznesowego. System Comarch Commission & Incentive zapewnia:

  • możliwość ciągłego doskonalenia polityki prowizyjnej w celu odpowiedniego ukierunkowywania działań sprzedawców,
  • rozdzielenie naliczeń i rozliczeń prowizji;
  • automatyzację przeliczania prowizji w rezultacie korekt danych sprzedaży,
  • zapewnienie sprzedawcom szybkiej i wiarygodnej informacji o bieżących wynikach sprzedaży oraz należnych prowizjach,
  • skrócenie czasu pomiędzy transakcją sprzedaży produktu bankowego a naliczeniem prowizji,
  • redukcję skali błędnych rozliczeń i nadużyć w sieci sprzedaży,
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.