Akademia Menedżerów e-Zdrowia

Mailingowy kurs o tematyce cyfryzacji opieki zdrowotnej

Już jesienią tego roku zapraszamy do wzięcia udziału w kursie przygotowanym z myślą o cyfryzacji opieki zdrowotnej! Spora dawka wiedzy zamknięta w kilku lekcjach.

 • Cotygodniowe lekcje z zakresu e-Zdrowia.
 • Ciekawe artykuły, porady, prezentacje, quizy i wideo.
 • Współpraca z wybitnymi ekspertami branży medycznej - przejdź na dół strony, aby ich poznać!
 • Certyfikat uczestnictwa i ukończenia szkolenia.

Dla kogo? 

 • dla kierowników, dyrektorów, menedżerów placówek medycznych, właścicieli gabinetów lekarskich;
 • dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie e-usług w placówce medycznej;
 • dla personelu medycznego;
 • dla fizjoterapeutów, rehabilitantów i pielęgniarek; 
 • dla studentów medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa.

Dołączenie do Akademii i zaangażowanie w jej przebieg nagrodzone zostaną certyfikatami uczestnictwa i ukończenia szkolenia.

Aby wziąć udział w kursie i nie przegapić żadnej lekcji – zapisz się do Akademii wypełniając formularz. 

Dołącz do grupy dyskusyjnej!

Na LinkedIn znajdziesz grupę Akademia Menedżerów e-Zdrowia, która posłuży do rozwijania dyskusji na tematy poruszone w materiałach szkoleniowych. To tam będziemy wymieniać się doświadczeniami
i opiniami. Grupa umożliwi również interakcję z ekspertami.

Dołącz teraz

Kurs rozpoczynamy już w październiku!

Eksperci Akademii

 • Lek. Ligia Kornowska

  Lekarz, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, organizacji zrzeszającej największą liczbę szpitali w Polsce. Propagatorka AI w medycynie, liderka Koalicji AI w zdrowiu. Co-founder i Prezes Zarządu Data Lake. Wyróżniona na liście Forbesa "25 under 25" w kategorii „Biznes”, od 3 lat wyróżniana na liście „100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia”. Była CEO/dyrektor kilku startupów medycznych.  Prelegentka i moderator licznych konferencji sektora ochrony zdrowia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • Sławomir Kmak

  Healthcare Affairs Director w StethoMe, specjalista ds. zdrowia publicznego, członek Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia. Pasjonat technologii w medycynie i geriatrii, entuzjasta medycyny stylu życia. Doświadczony w wysoce innowacyjnym środowisku i praktycznie zaangażowany w opracowywanie rozwiązań zdalnej opieki medycznej dla niesamodzielnych pacjentów z chorobami przewlekłymi.

 • Szymon Korzekwa

  CEO w BrainScan.AI, Fizyk medyczny i doświadczalny, Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego i International School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine w Pradze.

  Specjalizuje się w szerokim spektrum metod diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie systemów informatycznych dedykowanych diagnostyce obrazowej. Od 2021 roku zarządza grupą badawczą finansowaną z NCBiR tworzącą system automatycznej detekcji zmian patologicznych widocznych w badaniu CT z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

 • Karolina Weiss

  Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad 11 letnie doświadczenie w branży medycznej. Od 2018 roku pełni funkcję Dyrektora w Centrum Medycznym Goldenmed w Warszawie. Wyróżnia się bogatym doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w sektorze e-zdrowia i wykorzystywania nowoczesnych technologii w praktyce.

 • Tomasz Kopiec

  Dyrektor szpitala, związany z sektorem ochrony zdrowia od 2002 roku. Nadzorował procesy restrukturyzacji i optymalizacji w kilkudziesięciu szpitalach w Polsce. Współpracował m.in. z Ministrem Zdrowia, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Uczelniami Wyższymi oraz instytucjami finansowymi, pozyskując fundusze na restrukturyzację szpitali publicznych. Twórca Idei Systemu Aktywizacji Seniora, koncepcji Projektu „Smart City. Łódź przyjazna Seniorom 2020-2040” oraz akcji w mediach społecznościowych #wspieramłódzkichseniorów.

 • Adw. dr hab. Sebastian Sikorski

  Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowca w Collegium Medicum. Wykładowca na studiach podyplomowych - Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie. Zastępca Redaktora Naczelnego „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia” – Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Współpracownik European Federation of Internal Medicine (EFIM). Ekspert w zespole ds. telemedycyny przy Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Wykonuje zawód adwokata, specjalizując się w prawie medycznym. Członek Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 • Łukasz Rokicki

  Prezes Zarządu Fundacja Carita. Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu .W okresie 2008 r. do 2018 związany z  Getin Bank S.A pełniąc funkcję Managera operacyjnego. od 2017 Prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec której celemi jest działanie na rzecz wyrównania szans w dostępie do najnowszych metod leczenia w hematoonkologii, a także szerzenia wiedzy o szpiczaku mnogim. Pomysłaodawca projektu Ochrona 360 , ( #Onkolinia, #Teleopieka, #AkademiiPacjenta, #TaxiPomoc, #Onkolinia )  zapewniającego kompleksowe wsparcie pacjenta hematoonkologicznego

 • dr Paweł Lipowski

  Doktor nauk o zdrowiu, prawnik (aplikacja radcowska); pracownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia prawa medycznego, w tym praktycznej realizacji praw pacjenta, prawnych warunków funkcjonowania świadczeniodawców oraz odpowiedzialności prawnej za tzw. błędy medyczne.

 • Bartłomiej Michalak

  Asystent na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktorant i wykładowca w ramach Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, członek władz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia. Wdrożeniowiec w projektach informatycznych od 2006 r. Z system ochrony zdrowia związany od wprowadzenia formatu otwartego XML. Zdobyte doświadczenie eksperckie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Sieć Badawcza Łukasiewicz, urzędy marszałkowskie, podmioty lecznicze.

 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko

  Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, Prof. UJ.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 roku obroniła doktorat na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 2000 roku jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest kierownikiem tego Zakładu, a od 2020 r. Dyrektorem Instytutu Zdrowia Publicznego.  Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). 

 • Jan Pachocki

  Ekspert ds. prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem e-health, w tym telemedycyny. Head of legal, compliance and public affairs w Jutro Medical, start-upu medycznego, który łączy telemedycynę, nowoczesnego oprogramowanie oraz tradycyjną opiekę w ramach placówki medycznej, która w ramach umowy z NFZ ma za zadanie zrewolucjonizować medycynę rodzinną. Prezes zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, organizacji branżowej zrzeszającej czołowe podmioty związane z telemedycyną oraz e-zdrowiem. Fundacja od 2015 r. prowadzi Jednym z jej celów statutowych jest edukacja i popularyzacja telemedycyny. Przed dołączeniem do Jutro Medical, związany z kancelarią DZP, w której prowadził kilkuosobowy zespół healthcare oraz nowych technologii w ochronie zdrowia.

 • Piotr Stelmaszewski

  Specjalista gerontolog i psychogerontolog specjalizujący się w holistycznie pojmowanych terapiach gerontologicznych oraz udzielaniu wsparcia i praktycznej pomocy osobom dojrzałym - w obszarze szeroko pojmowanej problematyki senioralnej i nauki o zdrowiu. Prezes Fundacji Senior-Care wspierającej placówki całodobowej opieki długoterminowej - domy seniora oraz ekspert i przewodniczący komisji rewizyjnej w Krajowej Izbie Domów Opieki KIDO. Absolwent studiów magisterskich z zakresu nauk społecznych i podyplomowych z psychogerontologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Współorganizator, uczestnik oraz prelegent ogólnopolskich konferencji naukowo-edukacyjnych Senior-Care. Autor publikacji i artykułów zamieszczanych w periodykach i czasopismach o tematyce społecznej i senioralnej. CEO oraz twórca projektu – Poradnia Gerontologiczna dla seniorów, ich rodzin i opiekunów.

 • Andrzej Lejczak

  Doktor nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Technik ortopeda. Aktualnie kontynuuje pracę dydaktyczną prowadząc szkolenia w ramach kształcenia specjalistycznego w Ośrodku Dydaktyczno – Badawczym Creator Wrocław. Od lutego 2020 roku nadzoruje projekty wolontaryjne, prosenioralne jako Przewodniczący Rady Fundacji Senior – Care. Od grudnia 2020 powołany na Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Od stycznia 2021 pełni funkcję Prezesa Zarządu Krajowej Izby Domów Opieki.

 • Jakub Cylc

  Specjalista organizacji pomocy społecznej, pracownik socjalny II stopnia. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Nauk Społecznych. Wieloletni dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bystrej przeznaczonego dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Delegat Krajowej Izby Domów Opieki. Autor licznych artykułów poświęconych problematyce związanej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz ich środowisku. Organizator autorskich szkoleń dedykowanych kadrze związanej z pracą w instytucjach opieki całodobowej. Ekspert powołany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji. Współorganizator badań poświęconych problemom osób starszych realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

Patroni Medialni

Zapisz się

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki marketingu bezpośredniego na telefon, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Wysyłając formularz, udostępniasz nam Twoje dane osobowe. Przeczytaj: Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez spółki z grupy Comarch oraz o Twoich uprawnieniach.