Interoperacyjność

Demonstratorium Interoperacyjności EDM

W celu popularyzacji interoperacyjności semantycznej w Polsce i uproszczenia integracji systemów różnych producentów Comarch Healthcare podjął decyzję o utworzeniu tzw. Demonstratorium Interoperacyjności EDM, zgodnego z zaleceniami IHE. Jego zadaniem będzie wytworzenie spójnego środowiska testowego umożliwiającego weryfikację zgodności z profilami IHE oraz schematronami HL7CDA.

Zakładane efekty

 • Wsparcie dla standardu IHE w Polsce
 • Zestawy danych testowych i procedur oraz środowisko do testowania integracji
 • Zestandaryzowane wyniki zgodności

 

Harmonogram projektu

 • Start projektu – maj 2017 r.
 • Pełne uruchomienie środowiska do testów – wrzesień 2017 r.

Poznaj zakrest testów i weryfikacji

interoperacyjność ihe edm

Cele wprowadzenia interoperacyjności

Dzięki wprowadzeniu zasad interoperacyjności możliwe jest zapewnienie współpracy między systemami informatycznymi różnych producentów w podmiotach ochrony zdrowia. Efektem tej interoperacyjności będzie możliwość realizacji wymiany dokumentów między różnymi systemami PACS, HIS, RIS, LIS w ramach jednostki medycznej oraz budowa platformy wymiany dokumentów medycznych w regionie, gdzie występują systemy HIS różnych producentów. Możliwa będzie również wymiana dokumentów między różnymi typami jednostek - np. między szpitalami, POZ, AOS, przychodniami ambulatoryjnymi, Pogotowiem Ratunkowym. Interoperacyjność również da możliwość jednolitej identyfikacji pacjenta w różnych systemach ułatwiając agregację danych i dokumentów na portalach pacjenta.

W praktyce dzięki zdefiniowaniu reguł interoperacyjności oraz restrykcyjnemu nadzorowaniu ich wykorzystania możliwe staje się uchronienie zrealizowanych już inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną w podmiotach ochrony zdrowia i sprawne jej rozbudowywanie w oparciu o heterogeniczne środowisko systemowe. Interoperacyjność obniża koszty wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych wykorzystywanych do wymiany danych. Zmniejsza też ilość błędów oraz zapewnia bezpieczeństwo komunikacji i informacji.

Laboratorium Interoperacyjności ma być inicjatywą umożliwiającą praktyczną implementację światowych standardów w ramach polskiego otoczenia formalno-prawnego oraz stosowanych w Polsce wiodących systemów informatycznych. Comarch będąc wiodącą Polską firmą informatyczną na rynku ochrony zdrowia podjął inicjatywę wspólnie z Kardio-Med Silesia i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym budowy laboratorium umożliwiającego rozwijanie, testowanie i certyfikowanie standardów interoperacyjności. Comarch ma przyjemność zaprosić do tej inicjatywy wszystkie zainteresowane podmioty ochrony zdrowia, ich jednostki założycielskie, Ministerstwo Zdrowia, CSIOZ oraz producentów oprogramowania do wzięcia udziału w tej inicjatywie.

 

interoperacyjność edm

IHE potwierdza zgodność systemu Comarch EDM z 9 profilami integracyjnymi

 • Audit Trail and Node Authentication (ATNA)
 • Consistent Time (CT)
 • Patient Demographics Query (PDQ)
 • Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQ V3)
 • Patient Identifier Cross-Referencing (PIX)
 • Patient Identifier Cross-Reference for Mobile (PIXm)
 • Patient Identifier Cross-Reference HL7 V3 (PIX V3)
 • Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b), Document Registry
 • Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b), Document Repository
 • XAD-PID Change Management (XPID)

Dowiedz się więcej

connectathon ihe

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.