Zdalna Opieka Medyczna

Zdalna Opieka Medyczna jest formą świadczenia usług telemedycznych, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym. Taki sposób świadczenia opieki jest możliwy dzięki wykorzystaniu przenośnych urządzeń medycznych rejestrujących określone parametry życiowe. Wyniki badań transmitowane są automatycznie do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel medyczny zdalnie kontaktuje pacjenta z lekarzem prowadzącym lub specjalistą, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – wzywa pogotowie ratunkowe.

Beneficjenci

Placówki medyczne

Domy opieki

Prywatne gabinety

Szpitale


Zalety Zdalnej Opieki Medycznej

Zalety Zdalnej Opieki Medycznej dla jednostek medycznych - Comarch Healthcare

Dla jednostki medycznej

 • Skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie wykorzystania łóżek szpitalnych
 • Odciążenie personelu medycznego
 • Zwiększenie współczynnika stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich w wyniku zdalnego monitorowania 
 • Wzrost efektywności leczenia dzięki możliwości długoterminowego diagnozowania pacjenta 
 • Komfortowy dostęp do danych na temat historii zdrowia i choroby pacjenta 
 • Wzrost renomy placówki w wyniku zwiększenia zadowolenia i zaufania pacjentów 

Zalety Zdalnej Opieki Medycznej dla pacjenta - Comarch Healthcare

Dla pacjenta

 • Zmniejszenie czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala i skrócenie pobytu w placówce do niezbędnego minimum
 • Możliwość kontynuowania leczenia w przyjaznym środowisku domowym, ograniczającym stres, przy stałej, zdalnej kontroli specjalistów
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem Centrum Zdalnej Opieki Medycznej
 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia dzięki stałym pomiarom wybranych parametrów
 • Poprawa skuteczności terapii skorelowana z czasem jej trwania
 • Łatwiejszy i bezpieczny dostęp do własnych danych medycznych 

Przykłady zastosowań

Modele współpracy

Usługi Zdalnej Opieki Medycznej wspomagają diagnozowanie, uzupełniają terapie, a także wpływają na efektywność leczenia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów poprzez zapewnienie im stałego kontaktu ze specjalistami. Są to świadczenia komplementarne do opieki podstawowej, o potwierdzonej wartości medycznej, które wspierają komunikację w relacji pacjenta z lekarzem, zwłaszcza na etapie przeprowadzania wywiadu medycznego.

 

Bartosz Pampuch, Wiceprezes Zarządu Comarch Healthcare

Zdalne Usługi Opiekuńcze - Comarch Healthcare

INFOGRAFIKA: 6 powodów, dla których warto zainwestować w Zdalną Opiekę Medyczną

Z czego wynika wzrost zainteresowania technologią umożliwiającą świadczenie usług medycznych na odległość?

 

Zdalne Usługi Opiekuńcze - Comarch Healthcare

Zdalne Usługi Opiekuńcze

Zapoznaj się z rozwiązaniami, które mogą być przedmiotem projektów wdrożeniowych w ramach RPO 2014-2020.

 

Platforma Comarch e-Care

Poznaj platformę do Zdalnej Opieki Medycznej

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Przejdź na stronę główną Comarch Healthcare i wybierz interesujące zagadnienie.