Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie wybierz interesujące Cię zagadnienie

Comarch (symbol CMR) jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 1999. To jeden z najpopularniejszych walorów wśród giełdowych graczy, wśród których są zarówno wielcy inwestorzy instytucjonalni, jak i tysiące akcjonariuszy indywidualnych.

Notowania giełdowe Comarch

2017-08-18, 16:46:35
Cena [ PLN ]209.00
Zmiana [ PLN ] -4.00
Zmiana [ % ] -1.88
Kurs otw. [ PLN ]213.00
Kurs maks. [ PLN ]210.00
Kurs min. [ PLN ]201.55
Wolumen198

WIG 62,053.31 0.17
WIG20 2,359.87 0.28
WIG40 4,865.55 -0.01
CMR 209.00 -1.88

Wyniki finansowe za Q1 2017 rok

W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 242,2 mln PLN. Ukształtowały się one na poziomie porównywalnym do osiągniętego w Q1 2016 (spadły  o 0,9 mln zł, tj. o 0,4%). Wynik operacyjny wyniósł -11,3 mln PLN i był o 23,6 mln PLN niższy niż w pierwszym kwartale 2016 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł +4,8 mln PLN i był o 2,4 mln PLN , tj. o 32,9% niż w pierwszym kwartale 2016 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie – 4,7%, natomiast rentowność netto +2%.

Czytaj cały raport