Commission & Incentive

Comarch Commission & Incentive umożliwia operatorom telekomunikacyjnym w łatwy sposób zoptymalizować i rozszerzyć swój system prowizyjno-motywacyjny, niezależnie od typu kanału sprzedaży (autoryzowany dealer, partner lub niezależna jednostka, np. kasa w supermarkecie). System pomaga firmom zarządzającym wielokanałową siecią sprzedaży wdrażać własne nietypowe reguły naliczania prowizji.

Funkcjonalności

Analiza sprzedaży

Zbieranie danych sprzedażowych będących podstawą naliczania prowizji oraz analiza osiągniętych celów sprzedażowych i obliczanie stopnia realizacji celów

Kalkulacje

Prowizje i premie, stałe wynagrodzenia i zwroty oraz zarządzanie akceptacjami i zażaleniami dotyczącymi naliczeń

Rozliczenia

Naliczanie prowizji w sposób scentralizowany lub lokalnie oraz rozliczenia wypłat i kont poszczególnych sprzedawców

Korzyści

Naliczanie prowizji

Dokładne naliczanie prowizji dla punktów sprzedaży

Doskonalenie polityki prowizyjnej

Możliwość ciągłego doskonalenia polityki prowizyjnej w celu odpowiedniego ukierunkowywania działań agentów

Modele nagradzania prowizyjnego

Kreowanie dowolnych modeli nagradzania prowizyjnego opartych o osiąganie celów sprzedażowych

Jeden system do wsparcia całego programu

Wsparcie całego programu prowizyjno-motywacyjnego jednym systemem IT, który spełnia też funkcję centralnego repozytorium danych dotyczących struktur sprzedażowych

Informacje o wynikach

Zapewnienie agentom szybkiej i wiarygodnej informacji o bieżących wynikach sprzedaży oraz należnych prowizjach

Automatyzacja

Automatyzacja przeliczania prowizji po korekcie danych sprzedaży

Centralizacja obsługi

Centralizacja obsługi rozliczeń przy zachowaniu niezbędnego minimum działań rozproszonych (np. numeracja faktur prowizyjnych)

Redukcja błędnych rozliczeń

Redukcja skali błędnych rozliczeń i nadużyć w sieci sprzedaży

Produkt jest częścią

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.