Network Planning & Design

Comarch Network Planning & Design jest jednym z kluczowych modułów rozwiązania Comarch Next Generation Network Planning. Moduł ten rozszerza funkcjonalności rozwiązań Comarch Network Inventory i Comarch OSS Process Management o możliwość planowania, projektowania, a następnie sterowania wdrożeniami sieci i procesami modernizacji sieci.

Comarch Network Planning & Design rozszerza możliwości systemów przechowywania informacji o zasobach sieciowych, pozwalając na zarządzanie obrazem nie tylko aktualnego, ale i planowanego (przyszłościowego) stanu sieci, łącząc plany strategiczne/długoterminowe z planami krótkoterminowymi, przy jednoczesnym zachowaniu ich właściwej hierarchii. Dzięki temu planiści mogą budować rozszerzenia sieci na bazie sieci istniejącej oraz na bazie planów swoich kolegów po fachu. Centralizacja danych planistycznych w jednym systemie pozwala na uzyskanie całościowego obrazu wdrożeń sieci złożonych z wielu domen technologicznych (w tym domen sieci stacjonarnej i mobilnej).

 

Moduł wykorzystuje rozwiązanie Comarch OSS Process Management, dzięki czemu możliwe jest wdrażanie całościowego procesu planowania i modernizacji sieci, który wymaga zaangażowania wielu jednostek organizacyjnych. Moduł umożliwia koordynację i synchronizację prac wielu działów, których rezultaty są udostępniane za pośrednictwem scentralizowanego systemu inwentaryzacji sieci (np. umożliwia koordynację procesów planowania sieci radiowych i transportowych, aby w pełni sprostać oczekiwaniom klientów). Funkcjonalność ta podnosi skuteczność zarządzania planowaniem i modernizacją sieci stacjonarnych i mobilnych.

Dzięki Comarch Network Planning & Design możliwe jest:

Centralizacja

Scentralizowanie danych planistycznych dla sieci obejmujących wiele domen

Planowanie

Planowanie na bazie istniejących danych, zmniejszające ryzyko przestarzałego planowania

Koordynacja

Koordynowanie procesów planowania sieci wielodomenowych i zagwarantowanie, że praca specjalistów ds. poszczególnych domen jest jednolita i spełnia cele zorientowane na jak najlepszą obsługę klienta;

Weryfikacja

Weryfikowanie spójności złożonych procesów planowania sieci dzięki scentralizowanym danym sieciowym

Ułatwienie pracy

Ułatwienie pracy planistów oraz koordynatorów wdrożeń sieci dzięki całkowicie zoptymalizowanym planom realizacji procesów

Produkt jest częścią

Studium przypadku

Z uwagi na bardzo pozytywne doświadczenia ze współpracy z Comarch przy wcześniejszych projektach transformacji OSS, postanowiliśmy ponownie podjąć współpracę przy realizacji projektu, którego celem jest przebudowa naszego obecnego środowiska IT w obszarze wydajności sieci. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom wysokiej jakości innowacyjne usługi, zanim zrobi to nasza konkurencja.

Gerhard Lűdtke, Dyrektor ds. Sieci Dostępowych i Transportowych, E-Plus Gruppe (Obecnie część Telefónica Germany)

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.