Service Inventory

Rolą systemu Comarch Service Inventory jest umożliwienie zarządzania siecią z perspektywy usług. Produkt ten, wstępnie zintegrowany z Comarch Service Catalog, opisuje usługi zgodnie z modelem TMF SID, który wyróżnia usługi klienckie (Customer Facing Services– CFS) oraz usługi sieciowe (Resource Facing Services– RFS).

Przy zintegrowaniu z Product Inventory (poprzez interfejs north-bound) oraz z Network Inventory (poprzez interfejs south-bound), system Comarch Service Inventory zapewnia kompleksowy widok sieci, usług i produktów:

  • widok oddolny – umożliwia spojrzenie od produktu i usługi aż po elementy sieciowe potrzebne do dostarczenia danego produktu

  • widok odgórny – umożliwia spojrzenie od strony elementów sieciowych i identyfikację serwisów i produktów, które są przez te elementy wspierane

Funkcjonalności

Comarch Service Inventory zarządza informacją o usługach i usprawnia proces zarządzania usługami w obszarach ich dostarczania (fulfillment) oraz zapewnienia ich jakości (assurance)

Przechowuje informacje

Umożliwia przechowywanie informacji o nowych usługach dostarczanych za pośrednictwem procesu fulfillment, w szczególności o instancjach klienckich (CFS) i sieciowych (RFS) dla odpowiednich zamówień

Dostarcza informację o usługach

Dostarcza informację o istniejących usługach, umożliwiając odpowiednią realizację zamówień dotyczących ich aktualizacji lub odłączenia

Oblicza wpływ jaki wywierają problemy

Umożliwia obliczanie wpływu jaki wywierają problemy z elementami w sieci na usługi po stronie klienta

Ułatwia propagację alarmów

Ułatwia propagację alarmów oraz obliczanie wskaźników KPI/KQI dla procesów monitoringu usług oraz zarządzania ich jakością

Informacje o wykorzystaniu zasobów

Dostarcza informacje o wykorzystaniu zasobów / usług sieciowych do procesów unowocześniania i planowania sieci

Comarch Service Inventory

Comarch Service Inventory

Korzyści

Usprawnienie działań

Usprawnienie działań operacyjnych dzięki zapewnieniu kompletnego oddolnego i odgórnego widoku usług i odpowiadających im zasobów sieciowych

Eliminacja niezgodności

Eliminacja niezgodności pomiędzy spojrzeniem z punktu widzenia biznesu / klienta a dostępną technologią i infrastrukturą umożliwia lepszą kontrolę kosztów rozwoju i utrzymania sieci

Lepsze wykorzystanie zasobów

Oszczędność czasu i kosztów

Skrócenie czasu i obniżenie kosztów wprowadzania nowych usług na rynek – wraz z systemem Comarch Central Product Manager produkt jest motorem napędowym automatyzacji procesów fulfillment

Większa satysfakcja klientów

Poprawa satysfakcji klientów dzięki usprawnieniu procesów monitorowania usług i zarządzania ich jakością

Produkt jest częścią


Studium przypadku

"Comarch is a reliable and flexible partner, which supports us in the complex process of OSS environment unification and migration to the Next Generation OSS concept." 

Thomas Kiemle, Head of Configuration & Provisioning Systems, Telekom Deutschland, Germany

Zobacz więcej >>

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.