Network Consolidation for M&A

Rozwiązanie Comarch Network Consolidation for M&A pozwala firmom telekomunikacyjnym na efektywną organizację i uproszczenie procesów planowania i konsolidacji sieci w projektach przejęcia i łączenia się spółek. Rozwiązanie powstało na bazie kilku elementów portfolio OSS Comarch nowej generacji. Główne moduły rozwiązania to Resource & Network Inventory, Planning Framework (dedykowane sieciom radiowym, transportowym i kluczowym technologiom), System Informacji Geograficznej (GIS), Mediacja, Raportowanie i  Zarządzanie Procesami Biznesowymi. Comarch Network Consolidation zawiera również specjalny system parowania i klasyfikacji, umożliwiający automatyczny benchmarking i wybór lokalizacji, który powstał na potrzeby tego rozwiązania i zwiększa jego możliwości w zakresie planowania zasobów sieciowych.

Korzyści

Stwórz plan sieci docelowej jeszcze przed zatwierdzeniem fuzji lub przejęcia

Dzięki wbudowanej funkcjonalności zarządzania uprawnieniami dostępu do danych, Comarch może migrować dane i pracować na nich już podczas procesu połączenia lub przejęcia, izolując jednocześnie dane wrażliwe do czasu zatwierdzenia projektu przez odpowiednie organy. Umożliwia to przyspieszenie wyboru lokalizacji i procesu planowania skonsolidowanej sieci docelowej, co z kolei pozwoli Ci na uruchomienie działalności operacyjnej bezpośrednio po oficjalnym zatwierdzeniu fuzji lub przejęcia. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie projektu w ujednolicony i kontrolowany sposób w późniejszym terminie.

Personalizuj przepływy pracy związane z planowaniem sieci

Rozwiązanie zawiera łatwo konfigurowalne procesy biznesowe, pozwalające na koordynację prac związanych z planowaniem sieci. Kadra zarządzająca może w prosty sposób śledzić i raportować etapy procesu, dzięki czemu możliwy jest ciągły i przejrzysty podgląd procesu konsolidacji.

Uzyskaj spójny widok procesów planowania sieci

Korzystaj z wygodnego podglądu i dostępu do raportów dotyczących działań podejmowanych przez pracowników planujących sieć radiową i transportową, i oglądaj sieć w widoku geograficznym. Skonfiguruj własne KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) i obliczaj postęp i wyniki konsolidacji.

Działaj w synchronizacji z pozostałymi narzędziami OSS

Umożliwia automatyzację zadań związanych z planowaniem i optymalizacją; Synchronizuj wszystkie działania związane z fuzją lub przejęciem, zarządzane za pomocą istniejących narzędzi OSS dzięki wbudowanemu modułowi mediacji.

Zaprojektuj dowolną sieć w dowolnej technologii

Narzędzie obsługuje wszystkie dostępne technologie radiowe (2G/3G/4G), a także stosowane na rynku logiczne i fizyczne warstwy sieci transportowej.

Łatwo dodawaj kolejne moduły Comarch OSS

W miarę, jak rosną Twoje potrzeby, rozszerzaj rozwiązanie o kolejne funkcjonalności z portfolio OSS Comarch (rozwiązanie korzysta z modelu Comarch Next Generation Network Planning). Możesz na przykład rozbudować system o moduł Configuration Management, aby automatycznie integrować wprowadzone zmiany bezpośrednio do zasobów sieciowych.

Studium przypadku

Obecnie wdrażane u nas systemy OSS oraz systemy wspierające operacje sieciowe są częścią strategii Telefónica – dzięki nim możemy tworzyć usługi i docierać z nimi do naszych klientów. Wdrożenie Comarch Next Generation Network Planning to milowy krok w stronę poprawy efektywności planowania sieci i optymalizacji procesów w naszych filiach w Ameryce Łacińskiej. Wybraliśmy Comarch, ponieważ firma już wcześniej sprawdziła się jako zaufany partner Grupy Telefónica w Europie i wykazała się ogromną elastycznością oraz otwartością na nasze potrzeby. Realizowane wdrożenie wiąże się również z wprowadzeniem platformy integracyjnej dedykowanej najlepszemu w swojej klasie, zintegrowanemu i wykorzystywanemu w całej grupie rozwiązaniu OSS.

José González Díaz, Dyrektor ds. Transformacji i OSS, Global CTO w firmie Telefónica S.A.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.