Miasto Zdrowia

Koncepcja Miasto Zdrowia

„Miasto Zdrowia” to platforma usługowo-informatyczna składająca się z zestawu wzajemnie współpracujących aplikacji i systemów IT. Stanowi efektywne narzędzie realizacji regionalnej polityki ochrony zdrowia. Jednocześnie skupia się na mieszkańcach jako odbiorcach i klientach świadczonych usług opieki zdrowotnej. 

Miasto Zdrowia - kompleksowość opieki zdrowotnej

Filary koncepcji Miasto Zdrowia

Kompleksowość opieki zdrowotnej

Mieszkaniec „Miasta Zdrowia” objęty jest kompleksową opieką zdrowotną niezależnie od jednostki medycznej, z której usług korzysta.

Holistyczne podejście do pacjenta

Lekarz ma dostęp do pełnej dokumentacji medycznej zarówno swoich stałych pacjentów, jak i tych, którzy trafiają do niego po raz pierwszy.

Odmiejscowienie opieki medycznej

Dzięki zastosowaniu rozwiązań Zdalnej Opieki Medycznej pacjent może ograniczyć swój pobyt w szpitalu do minimum. Jego stan monitorowany jest w warunkach domowych, najbardziej przyjaznych dla rekonwalescencji.

Rozbudowana analityka medyczna

Zanonimizowane dane z miasta lub regionu przetwarzane są przez platformę raportująco-analityczną. Na ich podstawie władze są w stanie podejmować optymalne decyzje dotyczące kształtowania strategii rozwoju polityki zdrowotnej i nadzoru nad jej realizacją.

Łatwiejszy dostęp do danych medycznych

Pacjent posiada komfortowy dostęp do swoich danych zebranych przez różne placówki w odmiennych kontekstach medycznych. Korzysta w tym celu z nowoczesnych kanałów np. aplikacji mobilnych.

Objęcie opieką wszystkich grup społecznych

Platforma obejmuje swoim zasięgiem całe rodziny. Szczególną opieką otacza grupy społeczne wymagające stałego monitorowania np. seniorów i młodzież szkolną.

Elementy platformy Miasto Zdrowia

 

Elementy platformy Miasto Zdrowia

Kto może zyskać?

Miasto Zdrowia - jednostki medyczne - Comarch Healthcare

Jednostki medyczne

 • Jednorodny sposób wymiany danych 
 • Zwiększenie zasięgu świadczonych usług medycznych
   - Zdalny monitoring stanu zdrowia pacjenta
   - Zdalna opieka nad pacjentem 
   - Konsultacje on-line z lekarzem
 • Zmniejszenie kosztów działalności
   - Dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej mieszkańca
   - Skrócenie czasu pobytu pacjenta w placówce
   - Wyższa jakość świadczonych usług
   - Stosowanie nowoczesnych narzędzi wspierających leczenie

 

 

Mieszkańcy Miasta Zdrowia

Mieszkańcy „Miasta Zdrowia”

 • Większy komfort obsługi 
 • Poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i opieki.
 • Dostęp do nowych usług z zakresu monitoringu określonych jednostek chorobowych
 • Łatwy dostęp do danych medycznych tworzonych w różnych placówkach
 • Łatwiejsza kontrola i realizacja zaleceń lekarskich 
 • Dostępność do narzędzi zapobiegania występowaniu chorób zawodowych 
 • Zmniejszenie ilości badań i wizyt lekarskich
 • Możliwość wczesnego wykrywania chorób dziedzicznych i środowiskowych
 • Łatwiejszy dostęp do specjalisty

Miasto Zdrowia - jednostki nadzorujace - Comarch Healthcare

Jednostki nadzorujące

 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej placówek medycznych 
 • Integracja z systemami centralnymi
 • Dokładny rejestr pacjentów z konkretnymi schorzeniami
 • Umożliwienie efektywnej współpracy międzysamorządowej poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi informatycznych
 • Nadzór oraz monitorowanie dostępności świadczeń medycznych w podległych placówkach medycznych
 • Centralne repozytorium dokumentacji medycznej i jednolity sposób wymiany danych
 • Możliwości analizy danych zagregowanych na poziomie województwa lub zdefiniowanej grupy podmiotów (hurtownie danych)
 • Możliwość tworzenia, udostępniania i zarządzania rejestrami
 • Możliwość realizacji innowacyjnych usług medycznych (Zdalna Opieka Medyczna, usługi Concierge)

 

opieka-medyczna-w-szkole

Miasto Zdrowia - Edukacja

Poznaj kompleksowe rozwiązania medyczne dla sektora edukacji

 

Platformy regionalne

Koncepcja „Miasta Zdrowia” jest wynikiem praktycznych doświadczeń Comarch w realizacji platform regionalnych w kraju.

Platformy regionalne - platformy wymiany danych medycznych - Comarch Healthcare

 

Zdalne Usługi Opiekuńcze - Comarch Healthcare

Zdalne Usługi Opiekuńcze

Zapoznaj się z rozwiązaniami, które mogą być przedmiotem projektów wdrożeniowych w ramach RPO 2016-2020.

 

pilotaże miasta zdrowia

Pilotaże demonstracyjne „Miasta Zdrowia”

Przeczytaj o podpisanej umowie na instalację demonstracyjną Platformy Teleinformatycznej.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Miasto Zdrowia w Radiu Lublin

Poznaj szczegóły koncepcji. Wywiad z Andrzejem Rybickim. 

 

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Przejdź na stronę główną Comarch Healthcare i wybierz interesujące zagadnienie.