Miasto Zdrowia - Edukacja

Zalety rozwiązania

Digitalizacja danych

Przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów ewidencyjnych uczniów i zapisu wyników badań

Łatwe raportowanie i sprawozdawczość

Przedstawianie danych zbiorczych uczniów w postaci statystyk oraz trendów na podstawie danych historycznych

Zgodność z rozporządzeniem

Dostęp do wzorów dokumentów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Bezpieczny dostęp do danych

Łatwa integracja z systemami umożliwiającymi bezpieczny dostęp rodziców lub opiekunów prawnych do dokumentacji medycznej ich dzieci (Portal Pacjenta, Elektroniczna Książeczka Zdrowia Dziecka)

Kompleksowość danych

Zapewnienie spójnego i całościowego zestawu danych dla każdego poziomu dostępności: pielęgniarek, lekarzy, rodziców, organów samorządowych

Zintegrowane wyposażenie

Zestaw przenośny urządzeń zintegrowany z systemem e-dokumentacji wspierający pracę pielęgniarki

Zakres rozwiązania

profilaktyka szkolna zdrowie

Profilaktyka szkolna

Wsparcie informatyczne dla świadczeń profilaktycznych u dzieci i młodzieży w placówkach przedszkolnych i szkolnych. Prowadzenie e-dokumentacji uczniów wraz z możliwością przygotowywania w postaci elektronicznej raportów oraz sprawozdań,  zawierających statystyki z badań przeprowadzonych nad populacją dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Badania profilaktyczne przeprowadzane są z użyciem zestawu przenośnego dla pielęgniarki obejmującego laptop wraz z drukarką oraz urządzenia pomiarowe: wagę (z pomiarem składu ciała), termometr, ciśnieniomierz, pikflometr, pulsoksymetr.

promocja zdrowia w szkole

Promocja zdrowia

Portal informacyjny, zintegrowany z dokumentacją profilaktyki opieki zdrowotnej, udostępniający rodzicom lub opiekunom prawnym dane o zdrowiu dziecka. Po zalogowaniu do portalu użytkownicy mają dostęp do rekordu pacjenta, jak i do ogólnodostępnej bazy wiedzy zdrowotnej, która stanowi źródło informacji o świadczeniach profilaktycznych, medycznych oraz epidemiologicznych.

ankiety środowiskowe

Ankiety środowiskowe

Moduł dedykowany realizacji ankiet środowiskowych, na podstawie których instytucje zarządzające placówkami szkolnymi mogą podejmować decyzje kierunkowe dotyczące zdrowia uczniów lub inwestycji w infrastrukturę sportową czy rekreacyjną. Uzyskane z ankiet odpowiedzi skorelowane są z rejestrem TERYT, co umożliwia analizę geolokalizacyjną uzyskanych wyników.

Obszary zastosowania

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

opieka medyczna w szkole

Funkcjonalności

 • prowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 • prowadzenie profilaktyki szkolnej z użyciem zestawu przenośnego dedykowanego dla pielęgniarki
 • prowadzenie e-dokumentacji medycznej uczniów
 • eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji w formie PDF i XML
 • udostępnienie dokumentacji rodzicom lub opiekunom prawnym
 • sporządzenie wydruku z indywidualnej dokumentacji medycznej ucznia
 • możliwość wydruku wzorów dokumentów (np. kart profilaktycznych badań lekarskich)
 • gromadzenie w jednym miejscu indywidualnej dokumentacji medycznej ucznia
 • gromadzenie dokumentacji zbiorczej i statystycznej, odnoszącej się do ogółu uczniów na tle rocznika lub całej szkoły
 • automatyczne uzupełnienie ankiet statystycznych z wykonanych badań – realizacja sprawozdawczości
 • przeprowadzenie ankiet środowiskowych dotyczących aspektów zdrowia ucznia

Miasto Zdrowia w Radiu Lublin

Poznaj szczegóły koncepcji. Wywiad z Andrzejem Rybickim. 

 

Zdalna Pielęgniarka

- to usługa kierowana do dzieci i modzieży, która umożliwia wczesne wykrywanie nieprawidłowości wśród dzieci podczas badań prowadzonych w warunkach szkolnych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Przejdź na stronę główną Comarch Healthcare i wybierz interesujące zagadnienie.