Zdalna Pielęgniarka

Zdalna Pielęgniarka

Zdalna Pielęgniarka to kompleksowa usługa kierowana do dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnia wsparcie badań przesiewowych i profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Umożliwia wczesne wykrywanie nieprawidłowości wśród dzieci podczas badań prowadzonych w warunkach szkolnych.

Usługa składa się z oprogramowania do wytwarzania i przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej uczniów oraz narzędzi do diagnostyki w postaci Przenośnego Stanowiska Telemedycznego, pozwalającego w sposób mobilny i optymalny kosztowo przeprowadzać badania przesiewowe dzieci w szkołach i przedszkolach.

Usługa obejmuje:

 • realizację badania przesiewowego rozszerzonego o dodatkową diagnostykę wykraczającą poza finansowanie z NFZ
 • możliwość uzupełnienia danymi medycznymi w trakcie wykonywania badania z wykorzystaniem Przenośnego Stanowiska Telemedycznego
 • przesłanie wyników badań z urządzeń do platformy przechowującej dane medyczne ucznia
 • wytwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej dziecka w trakcie badania
 • zarządzanie obiegiem kart profilaktycznych uczniów w ramach testów przesiewowowych
 • ocenę wyników badań wykonywaną przez oprogramowanie i personel
 • dostęp do wyników badań dla uczniów i rodziców wraz z rekomendacjami medycznymi wspierającymi decyzje dotyczące zdrowia dzieci

Zdalna Pielęgniarka w ramach Miasta Zdrowia

Kto jest odbiorcą usługi?

Wsparcie dla wychowawcy

 • usprawnienie wprowadzania wymaganych informacji
 • dostosowanie uprawnień do zakresu danych ucznia
 • uporządkowany sposób obsługi kart bilansowych uczniów

Zdalna Pielęgniarka - wsparcie dla wychowawcy

Usprawnienie pracy pielęgniarki

 • automatyzacja procesu wykonania pomiarów i ich wprowadzenia do systemu
 • wprowadzanie danych przekazanych w formie papierowej od rodziców lub lekarzy
 • mechanizmy wspomagające obliczanie parametrów i wskaźników na postawie przeprowadzonych badań (siatki centylowe, BMI)
 • elektroniczne zarządzanie obiegiem kart profilaktycznych

Zdalna Pielęgniarka - wsparcie dla pielęgniarki

Kompleksowa wiedza dla rodziców

 • umożliwia rodzicom łatwe i proste wprowadzenie informacji zgodnie z kartą bilansową
 • kompleksowy dostęp do wyników badań dziecka
 • rekomendacje po przeprowadzonych badaniach przesiewowych ułatwiające podjęcie decyzji dotyczących zdrowia dziecka

Zdalna Pielęgniarka - wsparcie dla rodziców

Wyposażenie

Przenośne Stanowisko Telemedyczne

składa się z urządzeń dostarczanych każdorazowo do rodzaju zaplanowanych działań przesiewowych:

 • waga (z pomiarem składu ciała)
 • termometr
 • ciśnieniomierz
 • spirometr 
 • tablica okulistyczna
 • stadiometr przenośny
 • latarka

Przenośne Stanowisko Telemedyczne Comarch Healthcare

Dodatkowe wyposażenie stanowiska pielęgniarki

składa się z urządzeń niemedycznych umożliwiających jej przesłanie wyników badań i korzystanie z platformy przechowującej dane z wykonanych badań przesiewowych:

 • Laptop wraz z modułem Bluetooth
 • Bezprzewodowy modem z Internetem
 • Skaner
 • Drukarka

Zdalna Pielęgniarka - oprogramowanie na urządzenia przenośne

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Usługa Zdalnej Pielęgniarki za pomocą Przenośnego Stanowiska Telemedycznego oraz Platformy Informatycznej Zdalnej Pielęgniarki zapewnia wykonanie badań przesiewowych i ich automatyczną rejestrację w platformie przechowującej dane medyczne. Wytwarzana elektroniczna dokumentacja medyczna oparta jest o szablony dokumentacji stosowanej dla dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, udzielających świadczeń zdrowotnych uczniom w placówce szkolnej.
Usługa może być opcjonalnie rozszerzona o funkcjonalność przedstawiania wyników badań poprzez systemy typu e-dziennik, z których korzystają rodzice uczniów.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Przejdź na stronę główną Comarch Healthcare i wybierz interesujące zagadnienie.