Usługi Zdalnej Przychodni

Telekonsultacje

 • Konsultacje online (chat, audio, video) przeprowadzone z pacjentem przez wykfalifikowany personel medyczny: lekarzy rożnych specjalizacji, ratowników medycznych, pielęgniarki, położne, dietetyków, psychologów, terapeutów zajęciowych, rehabilitantów. 
 • Odbywają się w momencie, gdy nie ma potrzeby na kolejną wizytę stacjonarną (np. interpretacja wyników, planowanie dalszego leczenia, instruktaż).
 • Mogą być prowadzone w trybie ad-hoc, kiedy pacjent trafia do kolejki oczekujących lub w trybie godzinowym, wymagającym uprzedniego zarejestrowania się na wizytę.
 • W trakcie konsultacji możliwa jest wymiana plików (np. z wynikami badań).

Telekonsultacje - Zdalna Przychodnia - Comarch Healthcare

Telekonsylia

 • Zdalne konsultacje medyczne (chat, audio, video) między lekarzem prowadzącym a lekarzami innych specjalizacji. 
 • Konsultacja może być prowadzona w trakcie telekonsultajci lekarza prowadzącego z pacjentem lub w innym terminie, bez udziału pacjenta.
 • Za uprzednią zgodą pacjenta w trakcie telekonsultacji możliwe jest udostępnienie właściwej dokumentacji medycznej.

 

Telekonsylia - Zdalna Przychodnia - Comarch Healthcare

Centrum Monitoringu

 • Zdalne centrum monitoringu pacjentów, w którym personel medyczny całodobowo czuwa nad stanem zdrowia i dobrym samopoczuciem pacjentów.
 • Świadczenie usług telemedycznych, w szczególności w przypadku opieki kardiologicznej, położniczej oraz senioralnej, pozwalająca na stały monitoring stanu zdrowia pacjentów oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym.
 • Specjaliści z centrum na bieżąco analizują dane otrzymane z przenośnych urządzeń medycznych, rejestrujących określone parametry życiowe i w razie alarmów koordynują dalsze działania.
 • Jeżeli pacjent poczuje się źle może również sam zainicjować kontakt z centrum.

Centrum Monitoringu - Zdalna Przychodnia - Comarch Healthcare

Bezpieczna skrzynka kontaktowa

 • Utrzymywanie kontaktu lekarza z pacjentem w czasie poprzedzającym kolejną wizytę/telekonsultację.
 • Pacjent może zadawać pytania dotyczące odbytych wizyt, prowadzonych badań pomiarowych, wyników badań i in.
 • Szyfrowana komunikacja, która dla wybranych wątków może być dodatkowo zabezpieczona przez mechanizm dwufazowej autentykacji, wymagającej podania kodu przesłanego SMS-em.
 • Możliwość ograniczenia dostępu do skrzynki dla wybranej grupy pacjentów przez określony czas (np. do 3 miesięcy od zakończonej wizyty).
 • Odpowiadając na zadane pytanie, lekarz otrzymuje dostęp do informacji kontekstowych (np. karty wizyty).

Bezpieczna skrzynka kontaktowa - zdalna przychodnia

e-Rejestracja 

 • Rejestracja online na wizytę z wybranym specjalistą w gabinecie lekarskim bądź na telekonsultacje. 
 • Możliwość udostępniania i bieżącego aktualizowania swojego kalendarza przez członków personelu medycznego. 
 • Dostęp dla pacjenta, z poziomu przeglądarki internetowej, do zestawu dokumentów, które należy uzupełnić przed wizytą. 
 • Pacjent ma możliwość zapoznania się z opisem planowanego świadczenia oraz sugerowanym opisem przygotowań do wizyty (np. w przypadku badań laboratoryjnych system może przypomnieć żeby na badania przyjść na czczo).

e-Rejestracja - Zdalna Przychodnia - Comarch Healthcare

Zdalne wystawianie recept

 • Zamawianie recept i skierowań na badania lekarskie lub dodatkowe konsultacje specjalistyczne drogą elektroniczną 
 • Możliwością wysyłki recept i skierowań do pacjenta do domu lub odbioru we właściwej placówce medycznej.

Zdalne wystawianie recept - Zdalna Przychodnia - Comarch Healthcare

Zdalna ocena wyników badań 

 • Zdalna ocena wyników badań przez wykwalifikowany personel medyczny.
 • Możliwość przesyłanie obrazów radiologicznych pomiędzy placówkami medycznymi oraz zdalnego wykonywanie opisów badań radiologicznych.

Zdalna ocena wyników badań

Kontrola stosowania się do zaleceń lekarskich 

 • Regularne przypomnienia o konieczności wykonania pomiaru i przyjęcia kolejnej dawki leku zgodnie z przyjętym planem leczenia. 
 • Automatyczna transmisja wyników badań i możliwości potwierdzenia przez pacjenta w systemie zażycia właściwej dawki leku pozwala lekarzowi na bieżąco monitorować przebieg terapii i aktualizować zalecenia lekarskie.

Kontrola stosowania się do zaleceń lekarskich - Zdalna Przychodnia - Comarch Healthcare

Stały i szybki dostęp do dokumentacji medycznej 

 • Stały dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów.
 • Możliwość udostępnienia pacjentowi pełnej dokumentacji medycznej lub administracyjne ograniczenie wyświetlanych informacji (np. do zaleceń lekarskich, wyników badań, przepisanych leków).
 • Automatyczna transmisja pomiarów i wyników badań do kartoteki pacjenta.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej innym lekarzom za uprzednią zgodą pacjenta.

Stały i szybki dostęp do dokumentacji medycznej - Zdalna Przychodnia

Dzienniczek Zdrowia

 • Lekarz określa zestaw wskaźników (badania, przyjmowanie leków, samopoczucie, monitorowanie aktywności fizycznej), które należy uzupełniać i tym samym uzyskuje wgląd w pomiary wykonywane w domu.
 • Wirtualny notes wypełniany samodzielnie przez pacjenta, zgodnie z zaleceniami lekarza. 
 • System zbiera dane i przedstawia je na wykresach, wysyła przypomnienia o zaległych zadaniach, a także umożliwia uruchomienie „alarmu”, gdy wskaźniki wykroczą poza zdefiniowane normy.

Dzienniczek Zdrowia - Zdalna Przychodnia

Personalizowana baza wiedzy dla pacjenta 

 • Automatyczne wysyłanie na skrzynkę kontaktową pacjenta dodatkowych, autoryzowanych materiałów, dobieranych na bazie stwierdzonych rozpoznani i parametrów zgromadzonych w dokumentacji medycznej. 
 • Możliwość wprowadzania przez pacjenta dodatkowych informacji na temat swojego stanu zdrowia, nawyków i trybu życia za pośrednictwem ankiety zdrowotnej, której wyniki są dostępne dla lekarzy, u których się leczy.
 • Udostępnienie dodatkowych ankiet i kwestionariuszy pozwalających oceniać stan zdrowia i ryzyko wystąpienia wybranych schorzeń. Pacjent, udzielając odpowiedzi na pytania, otrzymuje podsumowanie z ogólną oceną i sugestiami dotyczącymi działań profilaktycznych, zmierzających do ogólnej poprawy stanu zdrowia.

baza wiedzy dla pacjenta - Zdalna Przychodnia

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.