M2M Actionable Analytics

Większość menedżerów twierdzi, że znaczna ilość informacji kluczowych dla procesów decyzyjnych dociera od operatorów telekomunikacyjnych ze zbyt dużym opóźnieniem. Tradycyjne rozwiązania oparte o platformy klasy business intelligence i hurtownie danych umożliwiają wyłącznie późniejszą eksplorację i analizę w trybie offline, która dostarczają praktycznych wniosków dopiero kilka dni lub tygodni po wystąpieniu zdarzenia. Taka prędkość już nie wystarcza w świecie, w którym działanie w czasie rzeczywistym jest warunkiem podstawowym.


Moduł M2M Actionable Analytics (Praktyczna Analityka M2M) koncentruje się na dostarczaniu wymiernej wartości biznesowej poprzez inteligentne przetwarzanie big data i praktyczne analizy przeprowadzane w czasie rzeczywistym. Moduł dostarcza kompletu informacji o tym, w jaki sposób klienci korzystają z Twoich produktów M2M. Ponadto, M2M Actionable Analytics obsługuje zdarzenia związane z jakością usług (QoS) w zakresie M2M dzięki wsparciu w identyfikacji problematycznych urządzeń (lub rodzaju urządzeń), określaniu schematów danych i trendów, a także dostarczaniu raportów i analiz występujących anomalii. Urządzenie / IMSI (International Mobile Subscriber Identity) oraz panele klienta umożliwiają rozbudowaną eksplorację danych w modelu drill down. Dodatkowo będziesz mógł wykorzystać funkcje wspierające, m.in. alarmy i powiadomienia, co przyczyni się do poprawy wyników operacyjnych i zwiększenia zadowolenia klienta.

Korzyści

Wyceniaj wartość biznesową przetwarzając Big Data

Zbieraj i przetwarzaj w czasie rzeczywistym dane pobrane z sieci, urządzeń M2M i IoT, z aplikacji i innych źródeł danych, a następnie łącz je z danymi historycznymi i sprawdzaj na podglądzie, z jakich usług M2M korzystają klienci. Dzięki tej wiedzy łatwo oszacujesz wartość Twoich usług M2M.

Dowiedz się więcej o swoich usługach M2M i ulepszaj je

Dostarczaj działowi operacyjnemu, sprzedażowemu i finansowemu wartościowych informacji pochodzących z narzędzi analitycznych. Łącz dane generowane przez system analityki M2M z informacjami z systemów BSS/OSS oraz z aplikacji pionowych, aby stworzyć kompleksowy widok usług i nauczyć się, jak dopasować je do potrzeb klienta.

Osiągnij doskonałość operacyjną

Analizuj sposób, w jaki podłączone urządzenia korzystają z oferowanych przez Ciebie usług M2M, kontroluj wydajność tych urządzeń i korzystaj z wizualizacji przemieszczania się sprzętu. Korzystaj z tych funkcjonalności, aby poprawiać wydajność Twoich urządzeń, reaguj, aby przeciwdziałać nieefektywnemu wykorzystaniu urządzeń i proponuj nowe, zmienione usługi dopasowane do potrzeb klientów.

Oferuj najwyższą jakość usług w modelu Wielopoziomowych umów SLA

W prosty sposób zarządzaj różnymi poziomami umów SLA w ramach działań z zakresu M2M, aby zapewnić klientom jak najwyższą jakość usług (QoS). Lokalizuj problematyczne urządzenia, ujawniaj powtarzające się schematy i tendencje, analizuj i raportuj anomalie, schodź aż do poziomu informacji z panelu użytkownika, aby przeglądać szczegóły związane z daną usługą, aktywować alarmy i informować klientów, dzięki czemu poprawią się Twoje wyniki finansowe i operacyjne, a poziom zadowolenia klienta wzrośnie.

Działaj błyskawicznie w oparciu dane w czasie rzeczywistym

Zrezygnuj z wtórnej analizy danych w trybie offline na rzecz raportowania i analizy danych w czasie rzeczywistym, co pozwoli Ci na uruchomienie odpowiednich działań zaraz po pojawieniu się problemu. To absolutna konieczność w świecie, w którym działanie w czasie rzeczywistym jest warunkiem podstawowym.

Generuj przychody na nowych rynkach wertykalnych

Używaj narzędzia do Praktycznej Analizy M2M (Actionable Analytics) do śledzenia mienia, zarządzania flotą, wsparcia miast w planowaniu sieci komunikacyjnej i zwiększenia efektywności wykorzystania energii poprzez dostarczanie danych do inteligentnych narzędzi, systemów monitoringu i wielu innych.

Comarch M2M Actionable Analytics

Comarch M2M Platform

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.