„CaritaMed – Szpiczak plazmocytowy – innowacyjne podejście do opieki nad pacjentem onkologicznym” z rekomendacją Warsaw Health Innovation Hub

Comarch Healthcare we współpracy z Fundacją Carita opracował innowacyjny model opieki nad pacjentami onkologicznymi cierpiącymi na szpiczaka plazmocytowego. Projekt będzie realizowany w ramach platformy Warsaw Health Innovation Hub. 

W 2022 roku spółka Comarch Healthcare dołączyła do grona partnerów WHIH – platformy współpracy publiczno-prywatnej, której celem jest zwiększenie wydajności polskiego systemu opieki zdrowotnej w zakresie m.in. innowacji farmaceutycznych i wyrobów medycznych czy rozwiązań cyfrowych. W tym czasie we współpracy z Fundacją Carita opracowaliśmy innowacyjny model opieki nad pacjentami onkologicznymi cierpiącymi na szpiczaka plazmocytowego. Projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości opieki nad pacjentami hematologicznymi poprzez wykorzystanie narzędzi telemedycznych z algorytmami sztucznej inteligencji (AI). Proponowane rozwiązanie medyczne będzie stanowiło wsparcie personelu medycznego w codziennej pracy związanej z diagnozowaniem, leczeniem oraz wdrożeniem skoordynowanej opieki domowej dla pacjentów hematoonkologicznych. 

Przeczytaj także: Comarch Healthcare partnerem Warsaw Health Innovation Hub

Opracowany model opieki wykorzystuje jeden z wiodących produktów Comarch Healthcare – Comarch HomeHealth 2.0 – certyfikowany wyrób medyczny pozwalający na zdalną opiekę medyczną. Aplikacja mobilna Comarch HomeHealth 2.0 umożliwia profesjonalne wielopoziomowe wsparcie pacjentów obejmujące:

  • Możliwość całodobowego kontaktu z personelem medycznym,
  • Aktualną analizę stanu zdrowia,
  • Monitorowanie parametrów życiowych,
  • Wczesne wykrycie niepożądanych objawów mogących świadczyć o zaostrzeniu choroby,
  • Przesyłanie wyników badań laboratoryjnych oraz dokumentacji medycznej,
  • Wsparcie nad stosowaną farmakoterapią, powiadamianie o konieczność zażycia leku lub wykonaniu badania,
  • Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych,
  • Zgłaszanie wystąpienia powikłań,
  • Ocena postępów leczenia.

Cieszymy się, że możemy być częścią Warsaw Health Innovation Hub i wspólnie z innymi dbać o dobro pacjentów oraz wysoki poziom innowacyjności rozwiązań dostępnych na rynku medycznym.

----

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to innowacyjna platforma współpracy publiczno-prywatnej, której celem jest zwiększenie wydajności polskiego systemu opieki zdrowotnej w zakresie m.in. innowacji farmaceutycznych i wyrobów medycznych czy rozwiązań cyfrowych. Kluczowym elementem  koncepcji WHIH są projekty realizowane i finansowane przez Partnerów WHIH nakierowane na powstawanie innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać